Bedrijfsleningen

Beleggen in op duurzaamheid gescreende leningen, verstrekt aan kleine en middelgrote private bedrijven

Kernpunten

  1. Duurzaamheidsscreening van potentiële beleggingen op basis van Robeco's zelfontwikkelde SDG-raamwerk

  2. Potentieel lagere kredietverliezen dankzij het rangschikken van senior secured loans en de focus op solide mkb-bedrijven met een gezond bedrijfsmodel en stabiele cashflow

  3. Streven naar een op lange termijn aantrekkelijk, haalbaar risicogecorrigeerd rendement door de illiquiditeits- en complexiteitspremie op leningen in het middensegment te benutten

Robeco’s bedrijfsleningenstrategie verschaft leningen met een eerste pandrecht aan kleine en middelgrote bedrijven (mkb), ook wel mid-market loans genoemd, waarbij in het beleggingsproces rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria. We bieden beleggers een duurzame oplossing en toegang tot een stabiel langetermijnrendement dat zich onderscheidt van de openbare markten.

Onze aanpak

De bedrijfsleningenstrategie streeft naar een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement in het mkb-segment, door te profiteren van de structurele verschuiving van financiering door banken naar alternatieve kredietverstrekkers. De verstrekte leningen omvatten hefboomleningen, stretched senior loans en unitranche-leningen in het middensegment, waarvan het bruto rendement bestaat uit een variabele basisrente (meestal Euribor) en een leningmarge, afhankelijk van de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de kredietnemer. Dit wordt aangevuld met de marktconforme betaling van een upfront fee.

Vergeleken met hefboomleningen in het largecapsegment of highyieldobligaties met een vergelijkbare rente zijn mid-market leningen doorgaans beter gedekt en bevatten de leningsovereenkomsten ook meer clausules die vriendelijker zijn voor de kredietverstrekker, zoals maintenance covenants. Daardoor leveren leningen in het middensegment doorgaans een hoger risicogecorrigeerd rendement op dan hefboomleningen in het largecapsegment of highyieldobligaties.

De regionale focus ligt op de economisch sterke regio's Benelux en DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), die nauwe culturele banden en een gunstig juridisch klimaat voor kredietverstrekkers hebben. Er worden ook selectief leningen verstrekt aan kredietnemers in Scandinavië.

Mid-market leningen worden verkregen via relaties met private-equitybeleggers, beleidsbepalers bij bedrijven, hun financieringsadviseurs en zakenbanken.

Team

De strategie wordt beheerd door een team van vijf portfeuillemanagers met veel ervaring in bedrijfsleningen. Ze hebben een positief track record met de vorige bedrijfsleningenstrategie en zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en het beheer van beleggingen en voor de integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces met ondersteuning van Robeco's duurzaamheidsexperts.

De portefeuillemanagers zijn gevestigd in Frankfurt am Main en Rotterdam, waardoor ze dicht bij de relevante marktpartijen in de doelmarkten Benelux en DACH staan. Ze maken integraal deel uit van Robeco's Credit-team, dat bestaat uit meer dan 35 beleggingsspecialisten met uitgebreide markt- en sectorkennis.

Substrategieën

De huidige hoofdstrategie omvat de nieuwe Sustainable Senior Loan Strategy, die mid-market leningen verstrekt aan mkb-bedrijven in de Benelux, DACH en selectief ook Scandinavië. De strategie verstrekt leningen van EUR 10 miljoen tot EUR 40 miljoen. De strategie streeft naar een gemiddelde rating in de portefeuille van B+/B en wil een rendement genereren en uitkeren van zo'n 5-10% per jaar, met leningen met een bijbehorend lage duration dankzij de variabele rentevoet, waardoor beleggers kunnen profiteren van stijgingen van de basisrente.

In aanvulling op de strategie bieden we beleggers op maat gesneden mandaatoplossingen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, zodat beleggers hun beleggingsfocus flexibel kunnen afstemmen op basis van afgesproken beleggingscriteria.

Duurzaamheid

We beleggen duurzaam door stabiele, toekomstbestendige bedrijfsmodellen te selecteren die een bijdrage leveren aan het realiseren van de SDG's. Dat doen we op basis van ons SDG-raamwerk. In lijn met onze diep verankerde filosofie om bij te dragen aan welvaart, welzijn en een gezonde planeet is duurzaamheid voor ons een belangrijk beleggingscriterium. We integreren ESG-beoordelingen sinds 2009 systematisch in ons kredietproces.

Onze hoofdstrategie, de Sustainable Senior Loan Strategy, bevordert kenmerken op het gebied van milieu en/of maatschappij. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. De beleggingsselectie wordt gemaakt aan de hand van SDG-screening, ESG-integratie en ESG-risicomonitoring, eventueel aangevuld met een actieve dialoog met de kredietnemer.

Kenmerken

01

SDG's

Beleggingen die een kwantificeerbare bijdrage leveren aan de SDG's

02

Geen benchmark

Flexibel en kansgedreven in plaats van gebonden aan een benchmark

03

Contrair

Niet afgeleid door marktsentiment en kuddegedrag, met beslissingen op basis van onderzoek, overtuiging en een lange horizon