Actieve quantaandelen

Systematisch streven naar een hoge alpha via aandelen met positieve stijlkenmerken

Kernpunten

  1. Bewezen model om aandelen te selecteren met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisions

  2. Gedisciplineerd en transparant proces dat het relatieve risico beheerst en duurzaamheid integreert

  3. Sterk track record in opkomende markten sinds 2008, ook beschikbaar in andere regionale en duurzame versies

Het afgelopen decennium hebben vooraanstaande beleggers kwantitatief factorbeleggen omarmd. De redenen hiervoor zijn eenvoudig: factorbenaderingen zijn objectief en efficiënt. Kwantitatieve tools laten menselijke emoties buiten beschouwing en zijn bijzonder effectief in het analyseren van grote hoeveelheden kansen, in welke regio dan ook. Robeco is al jarenlang een pionier op dit gebied.

Robeco's kwantitatieve rankingmodellen voor aandelen identificeren en exploiteren op een systematische manier de marktinefficiënties die ontstaan als gevolg van voorspelbare patronen in het gedrag van beleggers. De eerste modellen zijn begin jaren 90 ontwikkeld en in 2008 zag onze eerste actieve quantstrategie het levenslicht: Emerging Markets Active Equities. Actieve quantstrategieën hebben een lage tot middelmatige tracking error en streven naar een hoge alpha.

Alpha drivers

We selecteren aandelen met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisions. Deze vorm van bottom-upaandelenselectie is de enige alpha driver.

Onze aanpak

De beleggingsstrategie kan op basis van positieve en negatieve beoordelingen van ondernemingen over- en onderwegingen innemen ten opzichte van de benchmark. We bepalen de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen op basis van de factoren value, quality, momentum en analyst revisions.

De besluitvorming op portefeuilleniveau is volledig gebaseerd op het kwantitatieve rankingmodel en de manier waarop ons algoritme voor portefeuilleopbouw is ingesteld. Iedere maand vindt een herweging van de portefeuilles plaats, nadat het model nieuwe rankings heeft gegenereerd. Portefeuillemanagers en onderzoekers houden het hele beleggingsproces nauwlettend in de gaten, wat resulteert in volledige menselijke controle van de portefeuille.

Onze actieve quantbenadering is gericht op een hoge informatieratio, terwijl het risico wordt beheerst. De actieve quantstrategieën hebben een hogere tracking error en de portefeuilles zijn meer geconcentreerd dan die van onze Enhanced Indexing-strategieën, terwijl ons robuuste algoritme voor portefeuilleopbouw zorgt voor volledig verklaarbare posities. Tot slot proberen we in iedere stap van het beleggingsproces de transactiekosten te beperken.

Wilma de Groot - Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Wilma de Groot
Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Kwantitatieve beleggingsstrategieën moeten transparant zijn en leiden tot logisch verklaarbare portefeuilles, geen 'zwarte dozen’

Team

Het quantteam bestaat uit meer dan 50 kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers, waarmee het een van de grootste kwantitatieve teams ter wereld is. We combineren dit brede pakket aan kwantitatieve disciplines met meer dan 25 jaar ervaring in het omzetten van ons kwantitatieve onderzoek naar innovatieve oplossingen.

Deze strategie wordt beheerd door de ervaren portefeuillemanagers van het Core Quant Equities-team binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. De portefeuillemanagers werken bij het beheren van de strategie nauw samen met onze kwantitatieve onderzoekers en profiteren van hun expertise.

Deze onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de kwantitatieve modellen en toepassingen, die de kern vormen van onze kwantitatieve aandelenproducten.

Het ervaren onderzoeksteam heeft nauwe banden met de academische wereld.

Substrategieën

We bieden de actieve quantstrategie voor verschillende geografische universums, zoals ontwikkelde markten, opkomende markten en Chinese A-aandelen. Ontdek hieronder een selectie van gerelateerde fondsen. Klik op het dropdownmenu om andere gerelateerde fondsen te bekijken.

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

We integreren op verschillende manieren duurzaamheid in het beleggings- en besluitvormingsproces:

  • De strategie volgt het algemene uitsluitingsbeleid van Robeco.

  • We integreren eigen Smart ESG-scores in ons rankingmodel voor aandelen. We nemen ESG mee als een variabele in de quality-factor.

  • We zorgen ervoor dat de ESG-score beter is dan die van de benchmark.

  • We integreren de CO2-voetafdruk in het proces door ervoor te zorgen dat de voetafdruk van de portefeuille kleiner is dan die van de benchmark.

  • We passen een directe koppeling toe tussen het Enhanced Engagement-programma en de portefeuille.

  • De portefeuille heeft een hogere SDG-score dan de index.


We bieden ook een actieve quantstrategie met een nog beter duurzaamheidsprofiel dan de vlaggenschepen binnen ons aanbod actieve quantstrategieën. Sustainable Active Quant hanteert een uitgebreidere, op waarden gebaseerde uitsluitingslijst en sluit ook ondernemingen met een lage SDG-score uit van het beleggingsuniversum.
Bovendien heeft Sustainable Active Quant een aanzienlijk beter ESG-profiel dan de benchmark en een 30% kleinere CO2-voetafdruk.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

Behoedzaam

Een lage omzet voor voordelen op lange termijn.

03

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in het onderwerp zit al vanaf het begin in ons DNA

04

Systematisch

Vermogensbeheer met een benadering op basis van regels