Welke rol speelt ESG?

9 Vragen over creditbeleggen | Vraag 6

Welke rol speelt ESG?

Bij een creditanalyse wordt gekeken naar het vermogen van een issuer om schulden af te lossen en cash te genereren, en naar de kwaliteit van de cashflow. Onze creditanalisten beoordelen vijf factoren die bijdragen aan een fundamentele score, ook wel de F-score genoemd1. Een van die factoren is het ESG-profiel van de issuer, naast zijn bedrijfspositie, strategie, financiële situatie, bedrijfsstructuur en convenanten. Hoe helpt ESG-informatie, als een belangrijk aspect, bij het identificeren van het risico en rendement van beleggingen in bedrijfsobligaties?

ESG-factoren integreren in creditanalyses

Ons Credit-team integreert al sinds 2010 ESG-analyses in de bottom-up effectenselectie om het risico en rendement van beleggingen in bedrijfsobligaties te beoordelen. Hierbij worden vier belangrijke aspecten geëvalueerd: de impact van het product of de dienst, het governancesysteem van het bedrijf, de positie van het bedrijf ten opzichte van belangrijke ESG-criteria, en de klimaatbestendigheid en decarbonisatiestrategie van het bedrijf. We passen ook een fundamentele analyse toe op ESG, omdat de kwaliteit van de gegevens niet altijd even nauwkeurig is als bij financiële indicatoren. Ieder bedrijfsrapport van de creditanalist omvat een gedeelte met ESG-integratie, met een klimaatscore en een SDG-score om de afstemming van het bedrijf op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te beoordelen.

De vier pijlers van ESG-integratie

01

De eerste pijler kijkt naar de impact van de producten die een bedrijf verkoopt om te bepalen of deze financieel materiële bedrijfsrisico's met zich meebrengen. Bedrijven die niet-duurzame producten en diensten aanbieden, kunnen financiële risico's lopen die mogelijk gevolgen hebben voor creditbeleggers. Zo kan een oliemaatschappij onder druk komen te staan doordat de milieu-impact van haar producten en diensten kan leiden tot een afnemende verkoop. Ook kunnen CO2-heffingen leiden tot verwatering van de winst.

02

De tweede pijler richt zich op corporate governance, een essentieel aspect. De problemen op dit gebied zijn namelijk bijna altijd financieel materieel en beïnvloeden de operationele en financiële integriteit van een bedrijf.

03

De derde pijler beoordeelt de belangrijkste ESG-risicofactoren, die per sector verschillen. Robeco's SI Research-team speelt hierin een belangrijke rol door voor iedere sector een materialiteitsraamwerk te verstrekken, waarin steeds aspecten staan beschreven die cruciaal zijn voor die sector.

04

De laatste pijler richt zich op de blootstelling van issuers aan klimaatverandering en de mate waarin ze klaar zijn om die effecten te beperken. Hier gebruikt de creditanalist een issuerspecifieke klimaatscore die de impact van het bedrijf op het klimaat weergeeft. Deze pijler behandelt dubbele materialiteit door te kijken naar zowel de financiële risico's van het klimaat voor het bedrijf als de impact van het bedrijf op het klimaat. De analist trekt vervolgens een conclusie over de CO2-intensiteit van de issuer en over de geloofwaardigheid van de decarbonisatiestrategie van het bedrijf.

Case study: de auto-industrie

Het belang van de vierde pijler is onder meer te zien in de auto-industrie, die op dit moment voor de nodige uitdagingen staat als gevolg van zijn grote transitie. De meeste autofabrikanten zijn nog slecht voorbereid op de zorgen van vakbonden over wat de energietransitie betekent voor hun werknemers. De lancering van elektrische auto's brengt een enorm risico voor het menselijk kapitaal met zich mee: de grote personeelsbestanden maken de omscholing van werknemers even uitdagend als essentieel.

Onze analist past de hierboven beschreven methodologie toe om te beoordelen of de autofabrikant in staat is om de transitie naar de productie van elektrische voertuigen te financieren. Op basis van cijfers wordt een inschatting gemaakt wat het zou kosten om productiefaciliteiten voor accu's en elektrische auto's op te zetten en wat de impliciete investeringsbehoefte voor de komende vijf jaar zou zijn. Dit wordt dan vergeleken met wat er naar de markt is gecommuniceerd. Als het budget voor kapitaalinvesteringen lager uitvalt, wordt dit aangegeven in het SI-onderzoeksrapport en past de creditanalist mogelijk de kredietbeoordeling aan als dit risico een financieel materiële impact heeft op de credit.

De integratie van ESG-factoren in creditanalyses is meer dan alleen een trend. Door ook naar ESG-overwegingen te kijken, vooral in sectoren die een ingrijpende transformatie doormaken, zijn analisten beter in staat om risico's en kansen te identificeren. En door de fundamentele analyse te combineren met ESG-inzichten zijn we beter geïnformeerd en afgestemd op bredere maatschappelijke doelen, en beter voorbereid om de waarde op lange termijn voor beleggers te vergroten.

Footnote

1De Piotroski F-score is een financiële tool, ontwikkeld door Joseph Piotroski, die de financiële kracht van een bedrijf beoordeelt. De scores lopen uiteen van 0 tot 9, waarbij een hogere score duidt op een betere financiële gezondheid.