14-06-2021 · Visie

Een dialoog aangaan met landen om de SDG's te stimuleren

Een team van Robeco heeft een raamwerk gepubliceerd dat beleggers kan helpen een dialoog aan te gaan met landen om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

  Auteurs

 • Jan Anton van Zanten - SDG Strategist

  Jan Anton van Zanten

  SDG Strategist

 • Peter van der Werf - Head of Engagement

  Peter van der Werf

  Head of Engagement

 • Rikkert Scholten - Strategist

  Rikkert Scholten

  Strategist

Een dialoog aangaan met landen om de SDG's te stimuleren

Het raamwerk, op 2 juni gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, brengt in kaart hoe beleggers een engagement met regeringen moeten aanpakken. Dit is een relatief nieuw maar complex proces, bedoeld om een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) af te dwingen.

Regeringen hebben alle reden om de handen ineen te slaan met de beleggers die hun staatsobligaties kopen, omdat ze zich daarmee betere toegang tot financiering en duurzaamheidexpertise verschaffen. De waarde van staatsobligaties wordt onder meer bepaald op basis van de duurzaamheidsprestaties van een land, bijvoorbeeld op het gebied van ontbossing. Het is dan ook in het belang van het land zelf om de score te verhogen.

Brazilië was een van de eerste landen die dat deed. De vicepresident van dat land ging in juli 2020 in gesprek met een groep van 34 beleggers over ontbossing in het Amazoneregenwoud, en in januari 2021 vond een vervolgbijeenkomst plaats. Er is nu ook een engagement gestart met Indonesië, over niet-duurzame palmolie.

Wetenschappelijke paper

Zo'n engagement met regeringen is een nieuw verschijnsel en dus is nog niet duidelijk beschreven hoe je zoiets aanpakt. Om daar verandering in te brengen hebben drie duurzaamheidsexperts van Robeco samen een SDG-raamwerk opgesteld voor engagement met landen. Ze hebben dit raamwerk uitvoerig beschreven in hun artikel ‘Sustainability integration for sovereign debt investors: engaging with countries on the SDGs’, dat is gepubliceerd in de Journal of Sustainable Finance and Investment.

Het raamwerk dat in de paper is geïntroduceerd, zoekt een antwoord op drie belangrijke vragen: met wie moet je in gesprek, waarover moet je in gesprek, en hoe voer je de engagement zelf uit.

image.png

Ontdek de nieuwste inzichten via onze maandelijkse e-mailupdates

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en ontvang als eerste de nieuwste inzichten of bouw het groenste portfolio op.

Blijf op de hoogte

Om te beginnen krijgen relevante landen prioriteit op basis van hun gewicht in het beleggingsuniversum en in portefeuilles. Ook hun voortgang in het realiseren van de SDG's speelt hierin mee. Landen die in aanmerking komen voor engagement, zijn de landen waarin veel wordt belegd en die te kampen hebben met grote duurzaamheidsuitdagingen. Dat zijn immers de landen waar beleggers een verschil kunnen maken.

Vervolgens wordt gekeken voor welke SDG's de voortgang in dat land achterblijft en die worden dan geselecteerd als engagementonderwerp. Tot slot wordt een gedetailleerde routekaart opgesteld met een systematisch proces voor het uitvoeren van de engagement zelf, met daarin het opstellen van doelen, het vinden van partnerschappen in het proces, rapportages en het bijhouden van de voortgang.

Het SDG-raamwerk voor engagement met landen is ontwikkeld om beleggers bij te staan in hun dialoog met regeringen over de SDG-prestaties van het betreffende land. Hoe dit werkt in de praktijk, en welke impact het kan hebben op het realiseren van de SDG's, wordt uitvoerig beschreven in het artikel.

Een belangrijke rol

De paper is geschreven door Robeco's SDG-specialist Jan Anton van Zanten, beleggingsspecialist Malene Christensen en productmanager Bhavya Sharma. Daarnaast is er een bijdrage geleverd door Rikkert Scholten (portefeuillemanager in het Fixed Income-team), Max Schieler (opsteller van de halfjaarlijkse Robeco Country Sustainability Ranking) en Peter van der Werf (hoofd van het engagementteam en betrokken bij de gesprekken met Brazilië en Indonesië).

“Er is voor ons als beleggers in staatsobligaties een belangrijke rol weggelegd in het stimuleren van de SDG's”, zegt Scholten. “Het nieuwe engagementraamwerk is een belangrijke stap in het vormgeven van die taak.”

“Engagement met landen is de volgende stap in actief aandeelhouderschap. Onze gesprekken met de regering van Brazilië en Indonesië, als onderdeel van de Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), beginnen al echt vruchten af te werpen”, voegt Peter van der Werf, Senior Manager for Engagement, daaraan toe.

“Deze gesprekken kunnen uitgroeien tot een structurele bijdrage aan de beleidsvorming, met als doel ontbossing tegen te gaan om de biodiversiteit te beschermen.”

Lees het volledige artikel