25-09-2017 · Visie

Robeco’s factorindices: slimmer dan smart beta

Factorbeleggen is de afgelopen tien jaar steeds populairder geworden. De geldinstroom wordt echter vooral belegd via producten die zijn gebaseerd op generieke indices – vaak op de markt gebracht onder de noemer ‘smart beta’. Ondanks hun aantrekkelijke lage kosten en transparantie zijn deze producten niet in staat om de factorpremies op een efficiënte manier te benutten. Dit komt vooral door overcrowding en arbitrage. Om deze nadelen aan te pakken komt Robeco nu met een nieuwe range op maat gemaakte factorindices, zeggen Joop Huij, Viorel Roscovan en Georgi Kyosev.

  Auteurs

 • Joop Huij - PhD, Head of Sustainable Index Solutions

  Joop Huij

  PhD, Head of Sustainable Index Solutions

 • Georgi Kyosev - PhD, Portfolio Manager Sustainable Index Solutions

  Georgi Kyosev

  PhD, Portfolio Manager Sustainable Index Solutions

Tegenwoordig weten veel beleggers hoe ze factorbeleggen moeten implementeren in hun aandelenportefeuilles. Robeco is een pionier op dit gebied en biedt al meer dan 20 jaar zelfontwikkelde, actief beheerde factoroplossingen. De opkomst van factorbeleggen is grotendeels te danken aan het enorme succes van exchange traded funds (ETF’s) die gebaseerd zijn op populaire ‘smartbeta-indices’.

Deze generieke producten bieden weliswaar op een transparante manier en tegen relatief lage kosten exposure naar goedbeloonde factoren, maar toch zijn ze verre van ideaal. “Generieke factorindices hebben flinke gebreken”, zegt Joop Huij, hoofd Factor Investing bij Robeco. “Wij willen een beter alternatief bieden voor klanten met een duidelijke focus op passieve strategieën.”

Veel van deze indexstrategieën hebben nog een aanzienlijke exposure naar de marktindex of een onbedoelde negatieve exposure naar andere factoren. Bovendien hebben generieke factorindices vaak een inefficiënt portefeuilleopbouwproces, wat kan leiden tot onnodige omzet, een hoge concentratie in bepaalde landen of sectoren en een overmatige exposure naar largecapaandelen.

Daarnaast zijn ze gevoelig voor overcrowding en arbitrage. Generieke factorstrategieën zijn weliswaar volledig transparant, maar eigenlijk kost dat de belegger alleen maar geld, waarschuwt Georgi Kyosev van het Factor Investing research-team van Robeco. Door de eenvoud en transparantie van deze indices weten andere beleggers namelijk van tevoren welke transacties we gaan uitvoeren en die kunnen daar vervolgens van profiteren.

loader

“Veel klanten zijn zich helemaal niet bewust van dit fenomeen, dat front running heet”, zegt Georgi Kyosev. “Pas als ze ons onderzoek onder ogen krijgen, zien ze hoe schadelijk het kan zijn voor hun performance.” In 2016 publiceerde hij samen met Joop Huij een paper1, gericht op de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarin schat hij dat beleggers jaarlijks 16,5 basispunten aan performance mislopen door de transparantie van openbare factorindices.

Om beter in te spelen op de belangen van klanten lanceert Robeco nu een eigen range op maat gemaakte multifactorindices. Het doel van deze indices is efficiënte exposure te bieden naar vier goedbeloonde factoren (value, momentum, low volatility en quality). Deze indices houden de kosten laag en vermijden de schadelijke effecten van overcrowding en front running door ze alleen voor klanten transparant te maken.

Deze indices bieden een efficiënte exposure naar vier goedbeloonde factoren, terwijl de kosten laag zijn en overcrowding en front running worden vermeden.

Neues Produkt, basierend auf bewährten Erkenntnissen

“Robeco is al jarenlang een thought leader op het gebied van kwantitatief beleggen”, zegt Joop Huij. “En we willen innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen, op basis van onze ervaring en de nauwe samenwerking met onze klanten.” Eigenlijk zijn de nieuwe factorindices van Robeco gewoon een andere manier om ons bewezen intellectuele eigendom aan te bieden aan een grotere groep klanten, in een pakket dat eerder ontbrak in ons assortiment. “We zien deze indices als een natuurlijke uitbreiding van ons aanbod aan kwantitatieve producten.”

“Om te beginnen lanceren we zeven indices die zijn gericht op verschillende regio’s (wereldwijd, wereldwijde ontwikkelde markten, opkomende markten, Europa, de VS, Azië-Pacific en Japan) waarbij we als beleggingsuniversum de traditionele, naar marktkapitalisatie gewogen indices van S&P gebruiken. In principe zijn dit standaardindices, hoewel er best wat ruimte is voor aanpassingen, vooral op het gebied van duurzaamheid”, zegt Viorel Roscovan, senior researcher binnen het Factor Investing-team van Robeco.

De indices worden samengesteld op basis van Robeco’s aandelenscores en modellen voor portefeuilleopbouw. Deze modellen zijn door Robeco zelf ontwikkeld en jarenlang uitgebreid getest, zowel op basis van historische simulaties als in real time.

Robeco heeft voor deze producten een afzonderlijke juridische entiteit opgericht en is daarnaast een langdurige samenwerking aangegaan met de toonaangevende indexleverancier S&P, die verantwoordelijk is voor de bouw en het onderhoud van onze multifactorindices. Robeco blijft eigenaar van deze indices en zal ze zelf aanbieden bij klanten. S&P mag deze indices niet doorlicenseren.

Na oplevering van de indices kunnen professionele klanten zelf de uitvoering op zich nemen, soms met behulp van een externe partij.

De verschillende indices worden elk kwartaal herwogen en constant gemonitord om ze eventueel te corrigeren. Robeco heeft een gespecialiseerd team voor alle activiteiten die te maken hebben met factorindices, zoals research, de ontwikkeling van methodieken en het aanleveren van de indices.

Daarnaast zijn er verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van koersgevoelige informatie en mogelijke belangenverstrengeling te vermijden. “Deze maatregelen zijn zeer belangrijk”, zegt Viorel Roscovan. “We willen niet dat van tevoren bekend wordt welke transacties nodig zijn om onze indices te herwegen.”

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten

Receive our Robeco newsletter and be the first one to get the latest insights, or build the greenest portfolio.

Blijf op de hoogte

Slimmer dan smart beta

Niet alleen op het belangrijke gebied van transparantie bieden de nieuwe factorindices van Robeco flinke voordelen ten opzichte van generieke indices. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van enhanced definities voor de vier factoren die ze benutten. Zo vermijden ze onbedoelde factorexposure en klassieke botsingen tussen factoren met als doel een maximaal risicogecorrigeerd rendementspotentieel.

Bovendien hanteren onze indices een efficiënt algoritme voor indexconstructie. Dit maakt een sterke tilt naar aandelen met een laag verwacht risico, een aantrekkelijke waardering en een sterk positief momentum mogelijk, terwijl de omzet laag blijft. Op deze manier vermijden we typische factor biases die we vaak zien bij generieke smartbeta-indices. Bovendien zorgt het algoritme voor een goede spreiding, waarmee een onbedoelde bias naar regio’s of sectoren en een overmatige concentratie in bepaalde aandelen of subsegmenten van de aandelenmarkten worden vermeden.

Ook worden in onze indices expliciet ESG-criteria geïntegreerd. De gewogen duurzaamheidsscore van een index moet ten minste even hoog zijn als die van de gerelateerde naar kapitalisatie gewogen benchmark. Mocht de duurzaamheidsscore van de multi-factor index ooit lager uitvallen, dan zorgt de indexconstructietool voor een tilt naar aandelen die op basis van factoren aantrekkelijk zijn en het algemene duurzaamheidsprofiel verbeteren.

Uiteindelijk streven onze factorindices naar een hoger risicogecorrigeerd rendement over een volledige cyclus dan het rendement van naar kapitalisatie gewogen benchmarks en vergelijkbare generieke factorindices. “Het potentieel van dit soort producten is enorm”, zegt Joop Huij. “Wij blijven ze verbeteren, zodat ze voldoen aan de wensen van een steeds grotere groep beleggers.”