belgiumnl
Grafiek van de week

Grafiek van de week

14-06-2019 | Visie

Gaat de ECB weer vol op het orgel?

  • Jeroen Blokland
    Jeroen
    Blokland
    Portfolio Manager

De inflatieverwachtingen in de Eurozone zijn gedaald tot een historisch laag niveau. Na jaren van kwantitatieve verruiming (QE) is de Europese Centrale Bank op het gebied van inflatie weinig opgeschoten. Maar voor nog een rondje QE moet het eerst nog heel wat erger worden.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Terug bij af

Eén van de meeste gevolgde inflatie-indicatoren voor de Eurozone, de 5-year/5-year forward inflation swap rate, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Met 1,23% ligt de langetermijninflatieverwachting zelfs onder het niveau van 2016, toen de ECB volop bezig was met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties. Inmiddels zijn we grofweg EUR 1,5 biljoen in ECB-balansexpansie verder en zijn we feitelijk weer terug bij af.

Betekent dit dat de ECB met een nieuw pakket aan stimulerende maatregelen komt, inclusief nog meer QE? Die kans lijkt op dit moment nog niet heel groot. Uiteraard houdt de ECB zelf alle opties open. In de toelichting op het monetaire beleid gaf president Draghi aan de rente nu niet te verhogen. In elk geval niet tot ten minste de eerste zes maanden van 2020, zes maanden langer dan eerder aangegeven.

Verder liet Draghi optekenen dat de centrale bank bereid is alle beschikbare instrumenten in te zetten, mocht de situatie daartoe aanleiding geven. Omdat we ook een verdere draai in het beleid van de Federal Reserve zagen, gingen de rentes nog verder naar beneden.

Beperkte ruimte

Toch lijkt de ruimte voor nog meer stimulerende maatregelen beperkt. In de eerste plaats omdat een nieuwe opkoopronde al snel tot schaarste in met name Duitse staatsobligaties kan leiden. De ECB zou mogelijk de spelregels voor het opkopen moeten veranderen, iets waar de bank in het verleden niet bijzonder happig op leek. Ook de ruimte voor het verder verlagen van de rente, de depositorente staat nog altijd op -0.40%, is beperkt. 

Hoewel zo nu en dan betwist is het een publiek geheim dat in ieder geval een gedeelte van de centrale bankgouverneurs zich zorgen maakt over de ongewenste consequenties van negatieve rentes. Bijvoorbeeld dat je in sommige landen wordt gestraft als je spaargeld aanhoudt. Of dat je voor bijna 0% een hypotheek kunt nemen.

Niet echt nodig

Daarnaast is het de vraag of extra maatregelen echt nodig zijn. Het zogenaamde super core inflatiecijfer, (inflatie gecorrigeerd voor alle volatiele componenten) is de afgelopen jaren wel steeds iets verder omhoog gegaan. Toegegeven, met 1,35% is ook dat inflatiecijfer niet waar het moet zijn, maar de trend is wel duidelijk omhoog. Daarnaast houdt de economische groei niet over, maar somber zijn de cijfers ook niet. 

Voor dit jaar wordt een BBP-groei verwacht van 1,2% en voor volgend jaar 1,4%, niet ver weg van het langetermijnpotentieel van de Eurozone. Kortom, ook al zijn de inflatieverwachtingen flink gezakt, de kans op een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming lijkt op dit moment gering. Alleen als de kans op een recessie flink toeneemt, zal de ECB flink in actie komen. 

Voor nu zit er misschien nog een minuscule renteverlaging van 0,1% is, maar daar houdt het wel mee op. De vraag is natuurlijk of, na de enorme rentedaling van de laatste weken, obligatiebeleggers dit ook zo zien.

Gerelateerd aan dit artikel:

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord