belgiumnl
Grafiek van de week

Grafiek van de week

24-07-2020 | Visie

De complexiteit van een target op koolstofintensiteit

  • Sylvia van Waveren
    Sylvia
    van Waveren
    Engagement Specialist

Vorige week hebben de leden van het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) een ambiteus doel geformuleerd. Ze willen in 2025 de koolstofintensiteit van hun geaggregeerde, stroomopwaarts geëxploiteerde olie- en gasactiviteiten teruggebracht hebben tot onder het niveau van 2017. OGCI is een consortium dat de energietransitie in de olie- en gasindustrie wil versnellen.

Tot de aangesloten bedrijven behoren de grootste wereldwijde spelers uit de sector: BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell en Total. Samen zijn ze goed voor meer dan 30% van de wereldwijde olie- en gasproductie.

Concreet is de doelstelling van het consortium om de koolstofintensiteit te verlagen tot 20 à 21 kg koolstof per vat in 2025. In 2017 was dat nog 23 kg. Volgens het International Energy Agency (IEA) komt deze target overeen met de vereiste reductie in alle sectoren, inclusief de olie- en gasindustrie, om de doelstellingen van de Parijse klimaatovereenkomst te halen.

Het IEA heeft geanalyseerd dat daarvoor een verlaging van 9% tot 11% nodig is. Het OGCI streeft nu een verlaging van 9% tot 13% na.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Wat omvat het target voor koolstofintensiteit van het OGCI?

De doelstelling voor vermindering van de koolstofintensiteit omvat de kooldioxide- en methaanemissies van de stroomopwaarts geëxploiteerde olie- en gasexploratie- en productieactiviteiten. Het geldt ook voor de emissies van de inkoop van elektriciteit en stoom naar diezelfde productieactiviteiten en locaties. Stroomopwaartse operaties vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer de helft van de operationele emissies binnen het OGCI.

De reductie van de koolstofintensiteit betekent niet per definitie een absolute vermindering van de emissies. Het verminderen betekent wél een daling van de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per eenheid geproduceerde energie. Bij gelijkblijvende productieniveaus daalt de absolute emissie met minimaal 9%. Als deze niveaus dalen – zoals dat nu het geval is – nemen de absolute emissies verder af. Als de productieniveaus stijgen, kunnen de absolute emissieniveaus gelijk blijven of zelfs stijgen.

Complexe materie

Het is niet eenvoudig om een koolstofintensiteitscijfer binnen de complexe wereld van een olie- en gasbedrijf te begrijpen. Critici kunnen zeggen dat het focussen op een streefcijfer voor alleen koolstofintensiteit is gekozen om speelruimte vrij te maken om de productie te verhogen. Iets wat niet in lijn zou zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Maar een metriek voor koolstofintensiteit kan wel degelijk zinvol zijn, omdat het verschuivingen in de portefeuilles van de aangesloten bedrijven mogelijk maakt. Het maakt ook mogelijk dat nieuwe leden zich bij het doel aansluiten en andere bedrijven kunnen de metriek als benchmark gebruiken. Een target voor koolstofintensiteit is dan een praktische eerste stap voor de OGCI-leden om hun bijdrage aan de overgang naar een koolstofarme economie verder uit te breiden.

Vervolgstappen zijn hard nodig

Je kunt je ook afvragen waarom de focus alleen ligt op de koolstofemissies van de bedrijfsactiviteiten, terwijl die van het gebruik door consumenten van olie- en gasproducten (scope 3) vele malen groter is. Slechts zo’n 9% van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de productie en verwerking van olie en gas, voordat het product bij de klant terechtkomt.

En dat laatste is dus precies waarop we ons in onze engagement met olie- en gasbedrijven richten. Net als bij andere emitterende industrieën, verwachten we van olie- en gasbedrijven dat ze niet alleen hun operationele emissies aanpakken, maar ook hun scope 3-emissies significant verlagen. De enige manier om dit te doen is door veel nauwer samen te werken met hun industriële en particuliere klanten, zodat ze die helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Zo kunnen we rond 2050 een wereldwijde klimaatneutraliteit bereiken voor zowel overheden, bedrijven als particulieren.

We weten dat sommige OGCI-leden al afspraken maken met hun klanten om hun netto-koolstofuitstoot bij het gebruik van de producten verder te verminderen. En als investeerders zullen we zoveel mogelijk met hen samenwerken. Samen met de industrie worden er nieuwe partnerschappen gevormd. Op die manier moeten er praktische resultaten worden geboekt. Denk aan koolstofvrije routes voor de luchtvaart, auto's, scheepvaart, staal en cement, om maar iets te noemen.

Gerelateerd aan dit artikel:
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord