belgiumnl
Grafiek van de week

Grafiek van de week

22-03-2019 | Visie

Ondermaatse loongroei

  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist

De krapte in de arbeidsmarkt, waarbij de vraag naar arbeid het beschikbare aanbod overstijgt, loopt gestaag op. Dit verschijnsel lijkt in de huidige langjarige economische expansie inmiddels een wereldwijd fenomeen te worden. Zo gaf in de Verenigde Staten het NFIB-onderzoek vorige week aan dat niet alleen de grote spelers, maar ook het midden-en kleinbedrijf uitzonderlijk veel moeite heeft met het vervullen van openstaande vacatures. De competitie onder bedrijven om toch geschikt personeel aan te trekken heeft het afgelopen jaar de lonen in de Verenigde Staten met 3,4% (j-o-j) doen oplopen.

Op het Europese continent zien we ook krapte, waarbij vooral Duitse bedrijven de factor arbeid als een knelpunt voor verdere groei ervaren. De Europese loongroei bedraagt nu 2,4% (j-o-j). Dat de onderhandelingsmacht van werknemers in deze situatie stijgt is logisch, maar hoeveel loongroei zou je, gegeven de krapte in de arbeidsmarkt, nu eigenlijk verwachten in de Eurozone? Onderstaande grafiek geeft daarop een antwoord.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Bron: Thomson Reuters Datastream, Robeco

De groene lijn is een regressieanalyse die de feitelijke loongroei probeert te verklaren door te kijken naar een krapte-indicator voor de arbeidsmarkt in de Eurozone. Deze krapte-indicator is het verschil tussen de feitelijke werkloosheidsgraad in de Eurozone (momenteel 7,9%) en de evenwichtswerkloosheid (volgens OECD schatting 8,1%). Een krappe arbeidsmarkt kan worden gedefinieerd als een markt waar de feitelijke werkloosheid onder de evenwichtige, langjarige werkloosheidsgraad is gedoken.

Geen oververhitting

Het is interessant om te zien dat de turquoise lijn, die wijst op een loongroei van 2,4% in de Eurozone, op dit moment nog onder de loongroei ligt die je puur zou verwachten op basis van de modeluitkomst (2,8% j-o-j). Er is daarom nog geen sprake van een echte oververhitting van de arbeidsmarkt waarbij de loongroei hoger is dan je op basis van de modeluitkomst zou verwachten. 

Dat is ergens maar goed ook, want vaak zie je een dergelijk proces vlak voor een recessie, zie bijvoorbeeld 2008 of 2011. Loonkosten stijgen dan zo hard dat ze niet meer kunnen worden doorberekend in de afzetprijzen van bedrijven, met uiteindelijk een contractie in de winstmarges van bedrijven en lagere economische groei tot gevolg. 

Waarom ligt ondanks een krappe arbeidsmarkt de loongroei lager dan je zou verwachten? Lage arbeidsproductiviteitsgroei in de Eurozone speelt daarbij een rol. Maar denk ook aan verschuivingen in de huidige arbeidsmarkt door de toename van deeltijdwerk, lagere macht van de vakbonden en vrees voor automatisering (met als gevolg een lagere looneis). Conjunctureel gezien zou er nog wat in het vat moeten zitten voor werknemers in de Eurozone, maar verschuivingen in de structuur van de arbeidsmarkt belemmeren het potentieel.   

Gerelateerd aan dit artikel:

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord