belgiumnl
Privacyverklaring van Robeco

Privacy- en cookiebeleid

Robeco Institutional Asset Management B.V. in Rotterdam en/of aan haar gerelateerde en gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hierna ‘Robeco’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid. Het adres van Robeco is: Weena 850, 3014 DA Rotterdam. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom gaat Robeco zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen zonder uw toestemming, tenzij de wet ons dit verplicht te doen of een overheidsinstantie of een private partij in verband met een rechtszaak, een gerechtelijke uitspraak, een onderzoek of een soortgelijke procedure.

Dit privacy- en cookiebeleid beschrijft onder meer de verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, het gebruik van cookies door Robeco en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit privacy- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen ons daartoe verplichten. Daarom raadt Robeco u aan regelmatig het privacy- en cookiebeleid op deze pagina te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De datum van de meest recente wijziging staat vermeld in het privacy- en cookiebeleid.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerkt Robeco?

De persoonsgegevens die wij verwerken als u onze website bezoekt

De meeste functies op de websites van Robeco zijn toegankelijk zonder uw persoonsgegevens te registreren, tenzij:

  1. u uw persoonsgegevens verstuurt via een webformulier. In dat geval verwerkt Robeco de volgende persoonsgegevens: uw naam, geslacht, e-mailadres, functietitel en organisatie. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken via de link ‘E-mailvoorkeuren (afmelden)’ onderaan de e-mails die u ontvangt. Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming.
  2. u de website van Robeco bezoekt via een doorkliklink in een e-mail van Robeco. In dat geval verwerkt Robeco gegevens over de pagina’s die u bezoekt en de documenten die u downloadt om toekomstig contact met u te kunnen personaliseren. Robeco heeft een legitiem belang bij de verwerking van deze gegevens: het optimaliseren van de communicatie van Robeco met onze (potentiële) klanten.

Daarnaast wordt ook een aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het type verbinding, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem van uw apparaat en welke pagina's van de website u hebt bezocht. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Robeco verzameld en alleen gebruikt om de website zo veel mogelijk aan te passen aan de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Door te registreren welke pagina’s het meest worden bezocht, kan Robeco het navigatiemenu aanpassen aan uw behoeften. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van eventuele technische problemen of andere problemen.

De persoonsgegevens die wij verwerken als u een klant bent
Als u een vertegenwoordiger, bestuurder of uiteindelijk belanghebbende bent van een klant van Robeco, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals die op het gebied van anti-witwasmaatregelen en sancties, en onze fiscale verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij verwerken als u een potentiële klant bent
Als u een potentiële klant bent van Robeco, verwerken wij uw persoonsgegevens pas wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben gekregen of wanneer wij hebben vastgesteld dat we een legitiem belang hebben. Bij het vaststellen van een legitiem belang zoeken we naar een evenwichtige balans tussen onze belangen en uw rechten. We sturen u dan ook alleen iets toe als u dit redelijkerwijs van ons kunt verwachten.

U kunt aangeven dat u deze informatie niet wilt ontvangen als wij uw persoonsgegevens verwerken – of op welk moment dan ook – door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer uw naam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, voorkeurstaal en functietitel. Ook kunnen wij andere beschikbare bronnen, zoals handelsregisters en (publiek toegankelijke) online zoekmachines en -platforms raadplegen om uw persoonsgegevens te verifiëren om aan de anti-witwas- en sanctieverplichtingen te voldoen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is toegestaan en op basis van een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de dienstverlening van Robeco aan u te verbeteren en u te voorzien van de informatie die u nodig hebt. Iedere marketinge-mail bevat instructies over de manier waarop u zich kunt afmelden voor deze e-mails of uw voorkeur kunt wijzigen.

Wij hebben maatregelen genomen om te garanderen dat uw gegevens up-to-date worden gehouden en veilig worden verwerkt.

Wij gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan vermeld.

Onder bepaalde voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd, kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan derden (bijvoorbeeld het Europees Bureau voor fraudebestrijding, of nationale of internationale toezichthouders) indien dit noodzakelijk is voor en in verhouding staat tot gespecificeerde en wettelijke doeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Robeco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Als Robeco uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een contract, dan worden deze persoonsgegevens zeven jaar nadat het contract beëindigd is, verwijderd.

Als Robeco uw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, dan worden deze persoonsgegevens 14 maanden nadat de toestemming is ingetrokken, verwijderd.

Uw rechten

U hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, deze gegevens te corrigeren als u vindt dat ze niet compleet of correct zijn, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en ze te laten verwijderen (indien dit mogelijk is gezien de wettelijke verplichtingen).

Met wie kunt u contact opnemen?

Als u vragen hebt over bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met Robeco:

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: 070-8888 500

Wat zijn cookies?

De websites van Robeco maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan onze Robeco-websites op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verband houden met het gebruik van onze websites. Zo is Robeco in staat uw handelingen en voorkeuren (zoals bij het inloggen, de taal, de grootte van het lettertype en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden. U hoeft de gegevens dan niet steeds weer in te voeren wanneer u opnieuw de website bezoekt of van de ene pagina naar de andere gaat.

Hoe maakt Robeco gebruik van cookies?

Als u websites van Robeco bezoekt, stuurt de cookie informatie terug naar ons of naar een derde namens wie wij de cookie hebben geplaatst. Robeco maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website te analyseren, om terugkerende bezoekers te herkennen en te weten te komen in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn, om informatie te delen via social media en om de website en de advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

Soorten cookies

Robeco gebruikt (1) functionele en (2) niet-functionele cookies.
(1) Functionele cookies zijn cookies die Robeco plaatst omdat ze noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de websites of dienstverlening van Robeco.
(2) Niet-functionele cookies zijn cookies die Robeco plaatst die niet strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de Robeco-websites. Wij gebruiken deze niet-functionele cookies voor het verzamelen van informatie over uw websitegebruik en voor het onthouden van de selecties die u maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalvoorkeuren, webpagina's die u hebt bezocht of de duur van een gebruikerssessie. Wij willen deze cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op de websites van Robeco te verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, dan worden deze geblokkeerd.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in:
(a) sessiecookies: deze kunnen worden gebruikt om bij te houden welke webpagina's u bezoekt en welke opties u gebruikt. Een sessiecookie wordt slechts opgeslagen voor de duur van uw internetgebruik, oftewel gedurende één internetsessie. Wanneer u uw internetbrowser sluit, wordt deze sessie beëindigd en de cookie verwijderd; en (b) permanente cookies: deze kunnen onder andere worden gebruikt om u tijdens een volgend bezoek aan een Robeco-website te herkennen en uw favorieten te onthouden op de actuele koerspagina. Permanente cookies worden langer bewaard dan sessiecookies.

Er is een overzicht beschikbaar van de niet-functionele cookies die Robeco gebruikt. De cookies die deze website op uw computer of mobiele apparaat plaatst, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hier vermeld.

Cookie-instellingen

Door gebruik te maken van de websites van Robeco geeft u toestemming voor de verwerking van de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Indien gewenst, kunt u de cookies beheren en/of verwijderen. U kunt bepaalde cookies blokkeren door hieronder de relevante instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Ook kunt u alle cookies van uw computer verwijderen en kunt u de meeste browsers zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. Wellicht moet u dan wel bij ieder bezoek aan een website handmatig uw voorkeuren instellen en werken bepaalde diensten en functionaliteiten mogelijk niet.

Wijzig cookie-instellingen