netherlandsnl
De beleggingswereld en de duurzaamheidsrevolutie

De beleggingswereld en de duurzaamheidsrevolutie

09-05-2022 | Visie

Wat betekent de aardverschuiving naar duurzaamheid voor beleggers en vermogensbeheerders? Dit was de vraag die Victor Verberk centraal stelde in zijn openingstoespraak op de Top1000funds-conferentie. Deze insight geeft een samenvatting van zijn toespraak.

 • Victor Verberk
  Victor
  Verberk
  CIO Fixed Income and Sustainability

In het kort

 • Duurzaam beleggen maakt snelle ontwikkeling door in hele beleggingssector
 • Binnen de strategie van Robeco staan onderwerpen als klimaat, biodiversiteit en mensenrechten centraal
 • Beleggers richten zich niet alleen meer op risicogecorrigeerd rendement maar ook op maatschappelijk welzijn

Verandering is iets wat onlosmakelijk met de beleggingswereld is verbonden. Op dit moment heb ik echter het idee dat we een aardverschuiving doormaken in de manier waarop de sector opereert. Hoewel duurzaam beleggen niet nieuw is – Robeco houdt zich hier al meer dan een kwart eeuw mee bezig – maakt het verschijnsel nu een razendsnelle ontwikkeling door en is het bezig wereldwijd overal binnen de sector een plek te vinden.

Een groeiend aantal beleggers en vermogensbeheerders richt zijn blik op kritische onderwerpen zoals klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Onderwerpen die centraal staan in de strategie van Robeco. Ze passen bij onze doelstelling als belegger om risicogecorrigeerd rendement te realiseren en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan het welzijn van de maatschappij. Dit noemen we dubbele materialiteit.

Laten we als voorbeeld twee belangrijke thema's als klimaat en decarbonisatie nemen en bekijken wat de gevolgen daarvan zijn voor beleggers.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Praktische stappen op weg naar netto nul

Veel beleggers en vermogensbeheerders hebben zich vastgelegd op netto nul en we bevinden ons nu op het punt dat we moeten uitwerken wat dit praktisch betekent voor onze beleggingsbeslissingen, onze kijk op aandelen en obligaties, het type mensen dat we in dienst nemen en welke data en toolkits daarvoor nodig zijn.

Om eerlijk te zijn kent niemand van ons de exacte route naar netto nul. We weten alleen de richting. Deze onzekerheid heeft een aantal grote gevolgen voor beleggers. Het betekent dat we ons tevreden moeten stellen met onbekende factoren en een niet zo helder beeld van de toekomst. Verder moeten we er meer dan ooit op vertrouwen dat onze specialisten nauwlettend in het oog houden wat wetenschap en feiten ons over het klimaat vertellen.

Het betekent ook dat we hard moeten werken aan het verzamelen van nog meer data. Geen data die naar het verleden kijkt en verouderd is, maar data die toekomstgericht is, betrouwbaar en niet gebaseerd op ramingen. Het verzamelen van de juiste gegevens vraagt een enorme inspanning, zowel intellectueel als financieel. We moeten daarvoor investeren in IT-resources, tools en SI-specialisten.

In het kader van Robeco's bijdrage aan de beweging naar netto nul hebben we zes kernacties in kaart gebracht met als doel onze activiteiten te decarboniseren, de transitie te versnellen en klimaatgericht beleggen te stimuleren.

Binnen dit actiekader volgt Robeco een decarbonisatietraject van 7% jaar-op-jaar voor de credit- en aandelenportefeuilles zodat onze beleggingen aansluiten op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben software en tools ontwikkeld waarmee elke portefeuillemanager de CO2-voetafdruk van de eigen portefeuille en elk individueel belang kan volgen en kan beoordelen hoe de decarbonisatie van de portefeuille over de tijd verloopt. Voor onze eigen activiteiten streven we ook naar netto nul in 2050.

Hoe bereiken we dat? We moeten alle middelen inzetten die ons ter beschikking staan en we moeten samenwerken. Actief aandeelhouderschap is een belangrijk hulpmiddel waarmee we zeker kunnen stellen dat de bedrijven in onze portefeuille ook werkelijk de uitstoot verlagen. Dit vraagt om een veelzijdige aanpak van diverse kanten die zich richt op alle relevante belanghebbenden. Wij roepen regeringen dan ook op om hier een actieve rol in te gaan spelen. We slaan de handen ineen met klanten, collega's en andere relevante belanghebbenden en waar nodig oefenen we druk uit. Dit jaar hebben we meer dan 130 brieven uitgestuurd naar de CEO's van de bedrijven in ons beleggingsuniversum met de grootste uitstoot en we stemmen tegen de directeuren van meer dan 300 bedrijven die achterblijven in hun klimaatstrategie.

De rol van koolstofmarkten

Een ander belangrijk aspect waar we rekening mee houden in ons decarbonisatietraject is de rol van koolstofmarkten en koolstofcompensatie. We zijn ons zeer bewust van de risico's op de koolstofmarkten, maar zij zijn wel een essentieel onderdeel van een toekomstige netto nul-economie. In industrieën als chemie en cement zal altijd sprake blijven van restuitstoot en dus hebben we technologieën met een negatief uitstootcijfer en CO2-compensatie hard nodig. Uit ramingen blijkt dat het gebruik van koolstofmarkten, of het nu via vrije marktwerking of via mandaten is, de kosten van de uitvoering van het Akkoord van Parijs kunnen halveren.

Ook hier is Robeco hard aan het werk. We willen klanten een richtlijn verschaffen voor de inzet van emissierechten in een netto nul-strategie. Ook de ontwikkeling van emissierechten als beleggingscategorie houden we in de gaten en we vernieuwen ons aanbod met CO2-neutrale producten.

Klimaatbeleggen draait om zorgvuldige aandelenselectie

Voor door de wol geverfde beleggers is duurzaam beleggen een boeiende bezigheid. Het is vooral een kwestie van inschatten welk deel van de klimaatverandering al is ingeprijsd door de markten.

Een voorbeeld is de Europese Green Deal, waarin plannen zijn opgesteld voor het geleidelijk introduceren van invoerheffingen en CO2-beleid. De markten beginnen deze ontwikkelingen nu al in te prijzen. Voor de korte termijn betekent dit dat winnaars en verliezers ontstaan als gevolg van de reactie van de markt op nieuwe regelgeving en andere wijzigingen.

En dat is wat het klimaat en de markten zo boeiend maakt. Het is geen theoretische exercitie. Het draait hierbij echt om de kunst van het selecteren van de juiste aandelen. En dit is iets waar wij ons bijzonder bij thuis voelen, met onze contraire benadering op basis van research.

Biodiversiteit en natuur

Een ander voorbeeld van onze gestructureerde aanpak van duurzaam beleggen is de manier waarop we omgaan met biodiversiteit en de natuur. Onlangs hebben we onze routekaart voor het afstemmen van onze beleggingsactiviteiten op biodiversiteit gepubliceerd en we hebben de handen ineen geslagen met Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF) om de integratie van biodiversiteit in vermogensbeheer te bevorderen. Via deze samenwerking gaan we de dialoog aan met klanten en andere belanghebbenden in de financiële sector om meer bewustzijn rond dit onderwerp te creëren en hen te inspireren om ook biodiversiteit in het beleid op te nemen.

De samenwerking stelt ons in staat te profiteren van de enorme wetenschappelijke kennis die aanwezig is bij het WNF. We ontwikkelen gezamenlijk een thematische beleggingsstrategie rond biodiversiteit, die we later dit jaar willen lanceren. Voorts werken we aan een beleggingskader voor biodiversiteit waardoor we voor al onze beleggingen individuele bedrijven aan de impact van biodiversiteit kunnen koppelen. Gegevens over biodiversiteit zijn robuust op sectorniveau, maar ze koppelen aan de activa en toeleveringsketens van bedrijven is een hele uitdaging. Voor mij persoonlijk is dit de heilige graal. We vullen de gegevens aan met KPI's, net zoals we dat hebben gedaan met ons SDG-raamwerk, waarin we de producten en diensten van bedrijven aan de SDG's hebben gelinkt.

Een uitdagende weg ligt voor ons

We bevinden ons op een boeiende maar uitdagende weg. Juist daarom is ons expertisecentrum voor duurzaam beleggen ook geïntegreerd in de beleggingsafdeling. Zo kunnen we het zo belangrijke evenwicht vinden tussen de kennis over beleggen en de kennis van duurzaamheid. Bovendien leidt dit tot het ontstaan van een Portefeuillemanager 2.0 – de portefeuillemanager van de toekomst.

Wetgeving, productontwerp en klantvraag worden complexer, meer versnipperd en omslachtiger. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. We geven die complexiteit een plaats in de manier waarop we werken en accepteren dat er nog veel onbekend is. We realiseren ons dat je je als pionier vaak op onontgonnen terrein begeeft. Vooroplopen in duurzaam beleggen betekent dat je grenzen moet verleggen en in een doorlopend leerproces zit. Wij staan te popelen om aan de slag te gaan, om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.