netherlandsnl
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?

Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?

21-12-2020 | Visie
2020 was een moeilijk jaar voor beleggers in low volatility. Een jaar waarin het een uitdaging was om performance te behalen en een periode om bij jezelf te rade te gaan. In dit artikel delen we wat bespiegelingen over 2020, plaatsen we het jaar in historisch perspectief en kijken we tot slot naar de vooruitzichten voor laagvolatiel beleggen.
 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department

In het kort

 • Impact van lockdown verklaart ongunstige relatieve performance 
 • In 2020 zijn low volatility-beleggers bij zichzelf te rade gegaan 
 • Nu je laagvolatiele aandelen verkopen is een riskante strategie
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

2020 was in veel opzichten een opvallend jaar. Als we het jaar vergelijken met diverse andere crises en beurscrashes, vinden we overeenkomsten met 1918 (Spaanse griep), 1931 (wereldwijde recessie), 1987 (plotselinge beurskrach) en 1999 (overdreven opwinding op de beurzen), alleen dan gebundeld in één jaar. In zo'n volatiele omgeving verwachtten beleggers dat laagvolatiele aandelen zouden floreren. Maar die boden begin dit jaar maar weinig bescherming en konden ook nadien de marktindices bij lange na niet bijbenen. 

Achteraf gezien valt het teleurstellende eerste kwartaal te verklaren uit de buitengewoon ongunstige omstandigheden. Lockdowns waren nodig om een dreigende wereldwijde crisis in de gezondheidszorg af te wenden. Hele economieën gingen op slot, wat een klap was voor normaal stabiele sectoren zoals vliegvelden, hotels, verzekeringsmaatschappijen en winkelcentra. In die zin had Covid-19 een ongekend grote uitwerking op de markten en typische low vol-namen.  

Na de instorting in het eerste kwartaal van 2020 volgde al snel een herstel op de markt. Opnieuw werd de rally grotendeels aangejaagd door de sterke performance van een handjevol internetaandelen, zoals de FAANG's. Ondertussen bleven veel typische low vol-aandelen, die toch al zwaar getroffen waren door de crash die volgde op de lockdowns, achterlopen in het herstel, terwijl de gevolgen van de pandemie voelbaar bleven in de economische activiteit.  

Een jaar om bij jezelf te rade te gaan

Voor low volatility-beleggers was de periode van de lockdowns een moment om bij zichzelf te rade te gaan en te overdenken waarom dit type benadering eigenlijk werkt. Velen vroegen zich af of deze beleggingsstijl nog wel zo'n goed idee was. Ja, over de lange termijn bekeken werkt hij prima. Hij heeft gewerkt in alle decennia sinds 1920, hij werkt in alle landen en in alle sectoren. Wat is er nu dan anders? Een deel van het antwoord vinden we misschien in het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw. 

Tussen 1997 en 1999 leidden hebzucht en een opgewonden stemming op de aandelenbeurzen tot een rally. Deze rally werd ook aangewakkerd door de angst voor de ‘millennium bug’ of voor ‘Y2K’. Daardoor stegen de IT-uitgaven, wat de technologieaandelen van die tijd ondersteunde. Op soortgelijke wijze heeft Covid-19 de digitale transformatie van onze economieën aangejaagd. Te midden van al deze technologische opwinding leidde het krachtige verhaal van de jaren 90 tot een nederlaag voor laagvolatiele aandelen. We weten nu dat de jaren die volgden zeer succesvol waren voor low vol-namen.  

Figuur 1 | 3-jaars voortschrijdende alpha en excess return voor Amerikaanse low volatility sinds 1929, gebacktest

Bron: Robeco.com/data, CRSP. Testperiode januari 1929 - oktober 2020. Gegevens van de langlopende portefeuille van Robeco.com/data. 80% van de low volatility-portefeuille bestaat uit grote aandelen met een lage volatiliteit en de resterende 20% bestaat uit kleine aandelen met een lage volatiliteit. Aandelen zijn gesorteerd 2x3 op basis van omvang (boven/onder gemiddelde NYSE) en 3-jaarsvolatiliteit. Deze database eindigt in december 2019. De langlopende low volatility-portefeuille is voor het jaar 2020 aangevuld met de S&P Low Volatility Index.
De recente underperformance van laagvolatiele aandelen is dus niet ‘ongekend’ en ze hebben al eens eerder hun magie verloren. Zoals blijkt uit Figuur 1, was de 3-jaarsalpha van Amerikaanse low volatility-aandelen in de afgelopen 90 jaar negatief in 13% van alle periodes van één jaar. Dit was het geval in 1932, 1967, 1975, 1980, 2000 en 2009. Maar na die periodes van zwakte kwamen deze aandelen gewoonlijk sterker terug dan daarvoor. Dat bewijst dat we geduldig moeten zijn.

Als het moeilijk wordt

Helaas vinden veel beleggers een underperformance van drie jaar onverdraaglijk, vooral omdat het hun taak is de beste managers en stijlen uit te zoeken. Ze hebben de neiging te verkopen, maar dan vaak te laat. Ze missen ook vaak het sterke herstel als zich dat voordoet, omdat de gemiddelde belegger niet goed is in het timen van de markt. Het is bewezen dat het verschil tussen rendement van beleggers (met timing) en rendement op beleggingen (zonder timing) ongeveer -2% per jaar is.1 Dit is waarom wij voorzichtig zijn met de timing van stijl. Vooral als je bedenkt dat er ook transactiekosten in het spel zijn. 

Om dit te illustreren hebben we over de volle periode van 90 jaar gekeken naar het rendement dat door laagvolatiele aandelen werd behaald in het jaar na drie jaren van negatieve alpha. We realiseren ons dat we voorzichtig moeten zijn met conclusies op basis van een paar ongerelateerde waarnemingen, maar ze kunnen wel helpen de dynamiek van rendement te verhelderen. In onze exercitie hebben we simpelweg de voorbeelden verdeeld over twee categorieën: positief en negatief na 3-jaarsalpha. Uit onze berekeningen blijkt dat de verwachte 3-jaarsalpha na een periode van drie jaar negatieve alpha stijgt van 2,7% naar 5,7%.

Tabel 1 | 3-jaarsalpha 1929-2020, gebacktest

Bron: Robeco.com/data, CRSP. Testperiode januari 1929 - oktober 2020. Gegevens van de langlopende portefeuille van Robeco.com/data. 80% van de low volatility-portefeuille bestaat uit grote aandelen met een lage volatiliteit en de resterende 20% bestaat uit kleine aandelen met een lage volatiliteit. Aandelen zijn gesorteerd 2x3 op basis van omvang (boven/onder gemiddelde NYSE) en 3-jaarsvolatiliteit. Deze database eindigt in december 2019. De langlopende low volatility-portefeuille is voor het jaar 2020 aangevuld met de S&P Low Volatility Index.

Beleggers die opgaven en low volatility verkochten toen de 3-jaarsalpha negatief werd, misten deze alpha. Daarom denken wij dat het essentieel is belegd te blijven als low volatility zijn magie lijkt kwijt te raken. Geduldige beleggers zullen merken dat het rendement daarna aanzienlijk verbetert. Uitstappen als het moeilijk wordt, lijkt een riskante beslissing waar je spijt van kunt krijgen. Hou vol en profiteer van het herstel zodra zich dat voordoet.

1 Strong hands nodig om potentieel factorbeleggen te benutten. Robeco paper, november 2017. Robeco link.