netherlandsnl
Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties

Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties

27-11-2020 | Visie
Veel aantrekkelijke beleggingstrends en -thema's draaien om technologie en innovatie, maar dat geldt zeker niet voor alle trends. Sommige tijdloze aspecten van het leven, zoals de band tussen mens en huisdier of sociaal-demografische veranderingen die zich langzaam maar zeker ontvouwen, blijken namelijk ook zeer interessant voor beleggers.
 • Steef Bergakker
  Steef
  Bergakker
  Senior Portfolio Manager
 • Sam Brasser
  Sam
  Brasser
  Analyst

In het kort

 • Technologische innovaties brengen de meest ingrijpende verandering teweeg
 • Maar andere trends, zoals sociaal-demografische veranderingen, zijn ook belangrijk
 • De gestage groei van de uitgaven aan dierverzorging is daar een goed voorbeeld van

Trend- en thematisch beleggen is erop gericht te profiteren van economische voordelen die zich door de jaren heen opstapelen, door de vruchten van beleggingen met een hoog rendement te oogsten. Kansen die een hoog rendement bieden, ontstaan doorgaans onder invloed van grote veranderingen in ons sociaal-economische landschap. Deze veranderingen kunnen worden geïdentificeerd als megatrends en vormen de basis van een robuust raamwerk voor trend- en thematisch beleggen.

Megatrends kunnen de aantrekkelijkheid van een industrie op lange termijn verhogen door een permanente rugwind op te wekken die zorgt voor groei en blijvende winstgevendheid. Maar ze hebben ook de kracht om een industrie te ontwrichten door bepaalde bedrijfsmodellen of producten overbodig of minder gewenst te maken. In andere gevallen kunnen ze een positieve invloed hebben door de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen en groeikansen mogelijk te maken.

Technologische innovaties brengen aantoonbaar de meest ingrijpende verandering teweeg, maar er zijn nog veel meer trends die kansen creëren

Technologische innovaties brengen aantoonbaar de meest ingrijpende verandering teweeg, wat betreft het creëren van beleggingskansen, maar er zijn nog veel meer trends die kansen creëren. Structurele veranderingen in de demografie, het gedrag van consumenten en de manier waarop we onze instellingen vormgeven zijn ook bepalend voor onze toekomst en kunnen zeer aantrekkelijke vooruitzichten bieden.

Dierenwinkels spinnen goed garen

De gestage groei van de uitgaven aan dierverzorging is daar een goed voorbeeld van. De markt voor dierverzorging stelt namelijk een gematigde, maar stabiele groei in het vooruitzicht. Op dit moment bedraagt de waarde van de markt USD 190 miljard en de verwachting is dat deze waarde jaarlijks met 5% groeit1. Deze verwachte groei is voornamelijk te danken aan de toename van het aantal huisdieren en de stijging van de uitgaven per huisdier, bijvoorbeeld voor versere, gezondere voeding en een betere gezondheidszorg voor dieren.

Niet alleen neemt het bezit van huisdieren toe, maar eigenaren geven ook steeds meer geld uit aan hun trouwe maatjes. Dat komt doordat deze niet-menselijke metgezellen steeds meer worden behandeld als een volwaardig lid van het gezin, met alle extra's die daarbij komen kijken. Sommige millennials zien hun huisdieren zelfs als een alternatief voor kinderen.

DOWNLOAD NU
DOWNLOAD NU
The Big Book of trends and thematic investing
Bestel een exemplaar

Figuur 1: Totale uitgaven aan huisdieren in de VS

Bron: American pet product association (APPA), februari 2020.

De markt voor dierverzorging biedt echter meer dan alleen stabiele groeivooruitzichten, want het profiel van deze markt is ook nog eens relatief veerkrachtig. Zo bleven in de Verenigde Staten (VS) de uitgaven aan huisdieren zelfs stijgen tijdens de financiële crisis van 2008-20092. De ‘humanisering’ van huisdieren is een mooi voorbeeld van een brede sociaal-demografische verandering waar Robeco van probeert te profiteren met zijn Global Consumer Trends-strategie.

Een ander voorbeeld van een veelbelovende niet-technologische trend in onze strategieën is gezond ouder worden. Met de vergrijzing van de bevolking nemen de zorgkosten en pensioenverplichtingen wereldwijd sterk toe. Deze moeten in bedwang worden gehouden. Regeringen zijn niet in staat om de almaar stijgende rekening voor de gezondheidszorg en pensioenen te betalen. Daarom verwachten we in de begroting voor gezondheidszorg steeds meer een verschuiving van genezing naar preventie.

Naast een groeikans voor de markt voor screeningtools moet deze trend ook groei opleveren voor producten en diensten voor een gezonde levensstijl, zoals regelmatige lichaamsbeweging en gezonde voeding. Wat betreft pensioenen denken we dat regeringen meer gaan aandringen op privatisering. Aanbieders van pensioenproducten profiteren waarschijnlijk ook van de vergrijzende en gezondere bevolking.

1Bron: Global Market Insights, juni 2019.
2Bron: American pet product association (APPA), februari 2020.

Trend- en thematisch beleggen:
Trend- en thematisch beleggen:
Webinar: structurele winnaars vinden in een veranderende wereld
Kijk nu