netherlandsnl
‘We streven naar een vergelijkbaar rendement, maar met een beter duurzaamheidsprofiel’

‘We streven naar een vergelijkbaar rendement, maar met een beter duurzaamheidsprofiel’

25-09-2019 | Visie

Duurzaam beleggen in opkomende markten wint aan momentum. Eerder werd het vooral gedaan in ontwikkelde markten, maar we zien het nu ook steeds meer in opkomende economieën, en dan vooral in Azië. Met de lancering van het nieuwe fonds Sustainable Emerging Stars Equities bouwt Robeco voort op het succes van een bestaande portefeuille. Het maakt daarbij gebruik van een verbeterde ESG-screening om tot een uitgesproken duurzaamheidsprofiel te komen. Portefeuillemanager Jaap van der Hart bespreekt de redenen om dit fonds te lanceren.

Wat was de reden om dit fonds te lanceren?

“De vraag naar duurzame fondsen neemt toe, vooral in de Benelux en Scandinavië, maar ook elders. Voor ons is dit eigenlijk een heel logische stap, omdat ESG-integratie de afgelopen 15 jaar steeds belangrijker is geworden in ons beleggingsproces. We kunnen voortbouwen op het succesvolle track record van onze strategie Emerging Stars Equities én op de ESG-ervaring binnen het team en Robeco.”

“Dit is voor Robeco Fundamental Equities het derde fonds dat is gericht op duurzaamheid, na Sustainable European Stars Equities en Sustainable Global Stars Equities.”

“We streven naar een duurzaam fonds, maar wel met hetzelfde superieure risicogecorrigeerde rendement voor onze klanten. We hanteren hetzelfde beleggingsproces voor Emerging Stars en Sustainable Emerging Stars, en meer dan 70% van de belangen komt overeen.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Hoe definieer jij duurzaamheid?

“Het duurzame aspect van het fonds is terug te zien in een uitgebreidere uitsluitingslijst dan bij mainstream fondsen. Er staan bijvoorbeeld ook zaken op als steenkool en militaire uitrusting. Daarnaast sluit het fonds de 20% minst duurzame bedrijven in opkomende markten uit, op basis van de Smart ESG-scores van RobecoSAM. Verder selecteren we alleen bedrijven die voldoen aan de criteria voor duurzame fondsen van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin).”

“Daarnaast zijn er restricties op portefeuille-niveau. Het fonds moet een hogere Smart ESG-score dan de MSCI Emerging Markets Index hebben, en een 20% lagere milieu impact op basis van vier criteria: uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie. Dit is slechts de minimale voorwaarden, in de praktijk zit het fonds significant beter.”

“Last but not least, kijken we breder dan deze kwantitatieve maatstaven. Uitaard gebruiken we ook onze fundamentele kennis over de bedrijven waarin we kunnen beleggen en zoeken we bedrijven die goed scoren op verschillende dimensies van duurzaamheid.”

Wat is het verschil tussen de criteria van dit fonds en die van het standaard Emerging Stars-fonds?

“Het eerste verschil is dat verschillende belangen in het Emerging Stars-fonds niet voldoen aan de hogere drempelwaarden van de nieuwe Sustainable Emerging Stars-portefeuille. Het nieuwe fonds sluit de onderste 20% uit op basis van de Smart ESG-scores en Febelfin-criteria. Daardoor komen upstream olie- en gasbedrijven niet in aanmerking voor het fonds als ze niet meedoen aan de energietransitie.” 

“Daarnaast beleggen we niet in twee bedrijven die strikt genomen in het fonds passen, maar toch een lage ESG-score en hoge milieu-impact hebben. Al met al zijn de belangen in het Emerging Stars-fonds goed voor meer dan 70% van het Sustainable Emerging Stars-fonds. De overige 25-30% bestaat uit duurzamere bedrijven die ook een aantrekkelijk rendement bieden. De meeste daarvan komen uit landen en sectoren waar het bestaande Emerging Stars-fonds al in belegt. Daarnaast hebben we ook nog een paar interessante beleggingskansen gevonden die daar een mooie aanvulling op zijn.”

In wat voor soort thema’s of gebieden belegt het fonds?

Er zijn verschillende gebieden met een grotere weging binnen Sustainable Emerging Stars. Zo beleggen we meer in Taiwan, en dan vooral in de IT-sector. Die scoort namelijk goed op onze ESG-doelen en is financieel gezien ook aantrekkelijk. Daarnaast hebben Braziliaanse nutsbedrijven een grotere weging, omdat de meeste energie daar wordt opgewekt met waterkracht. Ook Indiase IT-outsourcingbedrijven en de Chinese gezondheidszorgsector hebben een grotere weging. Tot slot hebben we verschillende bedrijven gevonden die een belangrijke rol spelen in de transitie naar een schonere wereld en aantrekkelijk zijn vanuit financieel oogpunt.

Hoe kom je aan de benodigde duurzaamheidsgegevens? Zijn die wel betrouwbaar in opkomende markten?

“Onze belangrijkste databronnen zijn de Country Sustainability Ranking (top-down analyse) en Corporate Sustainability Assessment (bottom-up research) van RobecoSAM en het ESG Dashboard (bottom-up). Die vullen we aan met informatie van verschillende externe dataleveranciers, zoals Sustainalytics, Glass Lewis, ICRG en Transparency International.” 

“Ik zou niet willen zeggen dat de gegevens onbetrouwbaar zijn. Er zijn bedrijven die uitvoerige duurzaamheidsverslagen opstellen en voor de bedrijven die dat niet doen, zijn er externe informatiebronnen. Mocht er onvoldoende bewijs zijn dat bedrijven voldoen aan de criteria voor good practices, dan nemen we die simpelweg niet op in onze portefeuille. Uiteindelijk gaat het er toch om hoe je de beschikbare informatie gebruikt in je beleggingsproces. Toch is er nog flink wat ruimte voor verbetering in opkomende markten. Er zijn nog steeds veel bedrijven die helemaal geen MVO-rapport publiceren of hun rapportage aanzienlijk kunnen verbeteren. Dat kaarten we ook aan als we het management van deze bedrijven spreken.” 

“We hebben ook gemerkt dat de verstrekte informatie per land kan verschillen. Over het algemeen is de rapportage bij veel Chinese bedrijven voor verbetering vatbaar, terwijl bijvoorbeeld Thailand het juist heel goed doet.”

Heeft ESG in opkomende markten dezelfde betekenis als in ontwikkelde markten?

“Het betekent hetzelfde. Het grootste verschil is dat de duurzaamheidsprofielen sterker uiteenlopen in opkomende markten. Zo houden de beste bedrijven in opkomende markten gelijke tred met de beste bedrijven in ontwikkelde markten, maar zijn er wel meer bedrijven met een zwak profiel. Daarom is duurzaam beleggen eigenlijk nog relevanter in opkomende markten.”

Hoe komt de focus op duurzaamheid tot uiting in de exposure naar landen, sectoren of thema’s?

“De landenposities van het Sustainable Emerging Stars-fonds zijn voor een groot deel gelijk aan die van het Emerging Stars-fonds. Maar er zijn wel een paar verschillen. Ten eerste beleggen wij niet in Russische olie- en gasbedrijven. En aangezien er in dat land niet zo veel alternatieven zijn die goed scoren op zowel verwacht rendement als duurzaamheid, heeft het fonds een kleinere weging in Rusland. Aan de andere kant scoort Thailand juist heel goed op het gebied van rapportage en duurzaamheid en daarom heeft dat land een grotere weging in Sustainable Emerging Stars. Ook Taiwan doet het goed, vooral in de technologiesector, en heeft dus een grotere weging.”

“Op sectorniveau heeft het Sustainable Emerging Stars-fonds een kleinere exposure naar energie en basismaterialen, omdat er meer vervuilende bedrijven behoren tot die twee sectoren. De technologiesector heeft een grotere weging, met onder meer Taiwanese hardwarebedrijven, Indiase IT-outsourcingbedrijven en een Koreaanse batterijfabrikant. Daarnaast hebben ook Braziliaanse nutsbedrijven die gebruikmaken van waterkracht en Chinese gezondheidszorgbedrijven een grotere weging.”

“Het resultaat is een actief beheerde portefeuille met 40-50 aandelen, net als Emerging Stars. Zoals verwacht mag worden, heeft Sustainable Emerging Stars een uitgesproken duurzaamheidsprofiel, met fors hogere ESG-scores, een kleinere milieu-impact en sluit het bedrijven met een zwakke score uit. De bedrijven moeten natuurlijk niet alleen voldoen aan de ESG-criteria, maar ook redelijk gewaardeerd zijn en ondergewaardeerde winstvooruitzichten hebben die opwaarts potentieel bieden voor de aandelenkoers.” 

Gerelateerd aan dit artikel: