netherlandsnl
‘Wij zoeken de winnaars van komend decennium’

‘Wij zoeken de winnaars van komend decennium’

27-05-2019 | Visie

Sommige beleggingsthema’s ontvouwen zich niet binnen een jaar. Mark van der Kroft, hoofd van Trends and Thematic Investments bij Robeco, bespreekt de kracht en de unieke benadering van zijn team. Daarnaast gaat hij in op de uitdagingen waar trendbeleggers tegenaan lopen en de redenen achter de huidige revival van deze manier van beleggen.

  • M.F. (Mark)  van der Kroft
    M.F. (Mark)
    van der Kroft
    CIO Fundamental and Quant Equity

Wat zijn de belangrijkste trends of ontwikkelingen waar Robeco Trends and Thematic Investments van profiteert?

“Toen we begonnen met het analyseren van de gegevens, kwamen we tot de ontdekking dat er door de jaren heen veel meer verliezers dan winnaars zijn geweest op de aandelenmarkt. Wij denken dat onze steeds veranderende economie en samenleving ervoor zorgen dat deze extreem scheve verhouding blijft bestaan. Deze veranderingen vormen samen drie megatrends: transformerende technologieën, sociaal-demografische veranderingen en de noodzaak van verduurzaming.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Men zegt dat trendbeleggen bezig is met een revival. Ben jij het daarmee eens?

“Dat is een interessante vraag. De vraag naar trendstrategieën is inderdaad toegenomen, zowel in Zürich als in Rotterdam. Aan de ene kant neemt de vraag naar passieve beleggingen explosief toe, omdat die goedkoop en eenvoudig te kopen zijn. Bovendien lopen ze niet het risico dat er verkeerde keuzes worden gemaakt ten opzichte van de benchmark. Aan de andere kant levert dat kansen op voor echt actieve beleggingsoplossingen die de alpha bieden waar beleggers nog steeds naar op zoek zijn.”

“Een andere drijfveer is de mogelijkheid van lage rendementen in de komende jaren, wat de alpha die wij genereren met trendbeleggen nog belangrijker maakt. Een outperformance van 4% is nou eenmaal meer waard in een vlakke markt dan in een markt die 20% stijgt. Beleggers willen oplossingen in hun portefeuilles die extra rendement opleveren – en dat rendement wordt belangrijker in een markt met lage rendementen. Daarnaast zien we een groeiende trend richting duurzame beleggingsoplossingen, wat de vraag naar onze thematische fondsen in Zürich vergroot.”

Wat zijn de uitdagingen van trendbeleggen?

“Een van de grootste uitdagingen is het maken van onderscheid tussen langdurige trends en kortstondige hypes. Ook het benutten van deze langetermijnkansen is een uitdaging. Ons onderzoek is gericht op het identificeren van deze trends en op het selecteren van bedrijven die weten te profiteren van seculiere of ontwrichtende veranderingen. Daarnaast houden we de ontwikkelingen binnen de geselecteerde trends nauwlettend in de gaten en kijken we of trends verhevigen, zoals bij technologie het geval was.”

“Daarbij blijft het wel belangrijk dat onze strategieën extra rendement opleveren ten opzichte van de benchmark. De uitdaging is dat we echt een lange beleggingshorizon hebben en tegelijkertijd proberen onrust en performancedruk op korte termijn te vermijden.”

“Soms is het moeilijk om die druk te weerstaan, omdat er zo nu en dan periodes zijn waarin onze onderscheidende stijl en beleggingsfilosofie niet werken. Het duurt nou eenmaal even voordat een trend of thema zich ontvouwt, dus geduld is een schone zaak. Gelukkig weet ons team dit maar al te goed en begrijpen onze klanten hoe we onze portefeuilles opbouwen.”

Hoe wijkt de benadering van Robeco af van die van zijn concurrenten? Wat is er onderscheidend aan?

“Ik denk dat we ons op verschillende aspecten onderscheiden. Om te beginnen is het belangrijk dat we al heel lang beleggen in trends en thema’s – al vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw, toen ons eerste fonds werd gelanceerd. Robeco Trends and Thematic Investments is niet alleen uniek vanwege zijn historie, maar ook door het team van portefeuillemanagers en analisten. De meeste mensen in het team werken al heel lang voor Robeco en zijn vaak al 15 jaar of langer verantwoordelijk voor een bepaald fonds.”

“Ten tweede is diepgaand onderzoek altijd de sterke basis geweest van al onze beleggingsstrategieën, en binnen Trends and Thematic Investments hebben we allerlei tools ontwikkeld op basis van onderzoek. Zo hebben we ons als beste gepositioneerd om te beleggen in langetermijntrends.”

“Tot slot vormt duurzaamheid de kern van onze thematische benadering. Trends and Thematic Investments maakt eigenlijk deel uit van een gecombineerd, complementair beleggingsplatform. Trendbeleggen is wat we doen in Rotterdam en de thematische, duurzame beleggingen doen we vanuit Zürich. Volgens mij is deze formule – één team op twee locaties, met een toekomstgerichte langetermijnvisie zonder een benchmark te volgen – echt uniek.”

Wat is de positieve kant en wat de keerzijde?

“De positieve kant – of de ‘andere’ kant, zoals ik het zelf zou noemen – is dat deze beleggingsstrategie echt actief en toekomstgericht is met een lange horizon. De strategie kijkt bij het samenstellen van de portefeuille niet naar het verleden en is dus niet gericht op een benchmark. We stellen onszelf de vraag welke sectoren en vooral welke bedrijven de structurele winnaars zullen zijn in de komende tien jaar. Het antwoord baseren we op de structurele en ontwrichtende veranderingen die we vandaag de dag zien. Ook kijken we welke bedrijven door deze veranderingen geen rol van betekenis meer spelen in de toekomst.”

“We besteden dus geen tijd aan winnaars uit het verleden, zoals grote benchmarkwegingen, maar proberen de winnaars van het komende decennium te vinden. Maar trend- en thematisch beleggen draait vooral om het vermijden van de verliezers – bedrijven of sectoren die zich niet (kunnen) aanpassen aan de veranderende en ontwrichtende wereld. Dit leidt tot portefeuilles die geen benchmark volgen, met een hoger relatief risico dan meer traditionele fondsen die zich wel op een benchmark richten.”

“De keerzijde is dat periodes met een achterblijvende performance zwaar kunnen zijn. Wij zijn er echter sterk van overtuigd dat onze strategieën op de lange termijn hun vruchten afwerpen. En dat blijkt ook uit het verleden.”

Hebben de trendfondsen daadwerkelijk een outperformance gerealiseerd?

“Dat hebben ze inderdaad. De meeste van onze fondsen in Rotterdam en Zürich hebben een, in sommige gevallen aanzienlijke, outperformance gerealiseerd over een horizon van vijf tot tien jaar. Zo heeft ons vlaggenschip Global Consumer Trends over de laatste tien jaar een geannualiseerde outperformance gerealiseerd van meer dan 8%1. Andere strategieën van ons gecombineerde platform wisten ook een sterke outperformance te realiseren, van Global Growth Trends en onze financiële fondsen, tot de meeste van onze duurzame fondsen die worden beheerd door RobecoSAM.”

Hoe zie jij de toekomst van trendbeleggen?

“Daar zijn wij heel positief over. De afgelopen drie jaar hadden we de wind natuurlijk flink in de rug, omdat onze beleggingsstijl kon profiteren van een macro-economische omgeving waarin groei schaars was en groeiaandelen dus fors stegen. Wat dat betreft zou het mij niet verbazen als er binnenkort een terugval komt, want niks beweegt in een rechte lijn.”

“Toch zien we een aantal seculiere trends die de manier waarop we opereren en leven in de toekomst aanzienlijk zullen veranderen. Zo maakt de digitalisering nieuwe manieren van productie en consumptie mogelijk. En het toegenomen bewustzijn dat we duurzamer moeten omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, zal helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Onze strategieën zijn zeer goed gepositioneerd om de beleggingskansen te benutten die daardoor ontstaan.”

“Op langere termijn zal de populariteit van actieve en high-conviction thematische beleggingsstijlen blijven toenemen. En bij Robeco hebben we een geweldige kans om te profiteren van die trend. We hebben namelijk een sterk en zeer ervaren team in zowel Rotterdam als Zürich en beleggingsstrategieën die hun beloftes voor de langere termijn waarmaken. Die combinatie, samen met een sterke, duurzame basis, maakt ons echt uniek. Al met al zijn we heel goed gepositioneerd om te profiteren van de positieve vooruitzichten voor trend- en thematisch beleggen in het algemeen.”

1 Bron: Robeco. D-aandeel, vóór aftrek van vergoedingen In de praktijk worden beheervergoedingen en andere kosten in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen. Periodes korter dan een jaar zijn niet geannualiseerd. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.