netherlandsnl
Behoedzame quantstrategieën kunnen succesvol beleggen in A-aandelen

Behoedzame quantstrategieën kunnen succesvol beleggen in A-aandelen

22-08-2018 | Visie

Op 1 juni heeft MSCI de A-aandelen van 226 Chinese bedrijven opgenomen in zijn wereldwijde en regionale indices. De markt voor A-aandelen is zeer interessant voor kwantitatieve beleggers, maar voor de praktische implementatie zijn wel de nodige voorzorgsmaatregelen nodig, zegt Yaowei Xu, senior portfolio manager Conservative Equities.

In het kort

  • Kwantitatieve modellen kunnen succesvol zijn in de markt voor A-aandelen
  • De kwaliteit van gegevens blijft een belangrijk thema
  • Robeco houdt vast aan zijn behoedzame en innovatieve benadering
Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Hoe kijk je aan tegen de opname van deze A-aandelen die staan genoteerd op het vasteland van China?

“In mijn ogen is dit een zeer belangrijke stap. Dit geeft namelijk aan dat A-aandelen – die voorheen werden beschouwd als een exotische bron van mogelijke alpha – langzaam maar zeker een must have worden voor wereldwijde beleggers. MSCI heeft nu nog maar een klein plukje aandelen opgenomen in zijn indices, maar het is wel de eerste stap naar een aandelenmarkt van USD 8,5 biljoen.”

“Na deze eerste golf van opnames vertegenwoordigen Chinese A-aandelen slechts 0,75% van de MSCI Emerging Markets Index en 0,1% van de MSCI ACWI Index. En dat terwijl China goed is voor 15% van het wereldwijde bbp, 11% van de wereldwijde consumptie en 11% van de wereldwijde handel. Daarnaast vertegenwoordigen A-aandelen ook 20% van de wereldwijde aandelenomzet en 11% van de marktkapitalisatie van wereldwijde aandelenmarkten. Daarmee is deze markt de op een na grootste nationale aandelenmarkt ter wereld, na de VS. A-aandelen zijn dus nog sterk ondervertegenwoordigd in de wereldwijde aandelenindices en waarschijnlijk zien we de komende jaren een flinke stijging van hun weging.”

“Bovendien bieden A-aandelen beleggingskansen die niet toegankelijk zijn via de buitenlandse Chinese markten. Vergeleken met H-aandelen, die staan genoteerd in Hongkong, bieden ze meer mogelijkheden om te spreiden over sectoren. Denk daarbij aan consumentengoederen en -diensten, gezondheidszorg, industrie & dienstverlening, grondstoffen en technologie. Via beleggingen in A-aandelen kunnen internationale beleggers een grotere en meer gespreide exposure verkrijgen naar veel van de snelgroeiende sectoren.”

Moeten kwantitatieve beleggingsstrategieën de gegevens van A-aandelen daarom anders behandelen?

“Ja en nee. Nee, omdat Robeco’s kwantitatieve onderzoeksmethode en aandelenselectiemodellen, op basis van bewezen factoren, ook toepasbaar zijn op de markt voor A-aandelen. En ja, omdat we wel extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we als input voor de modellen gebruiken van goede kwaliteit zijn. Het is belangrijk dat deze gegevens betrouwbaar zijn.”

“De Chinese economie is de afgelopen drie decennia enorm veranderd, en hetzelfde geldt voor Chinese bedrijven. Deze radicale veranderingen hebben geleid tot snelle transformaties van bedrijven en in sommige gevallen tot handige shortcuts naar de kapitaalmarkten. Denk bijvoorbeeld aan omgekeerde overnames voor een notering op de markt voor A-aandelen.”

“Om de kwaliteit van de gegevens te verifiëren kijken we eerst naar de consistentie. Als bijvoorbeeld een waterpompbedrijf een jaar geleden is ‘omgetoverd’ in een aanbieder van digitale marketingdiensten, zijn de historische gegevens van het aandeel niet meer relevant. Daarnaast hebben we een actieve houding voor kwesties op het gebied van corporate governance. Zo zijn de gegevens van een aandeel niet betrouwbaar als het bedrijf wordt verdacht van manipulatie van zijn jaarrekening.”

“Een goed voorbeeld hiervan zijn posten die buiten de balans vallen. Sommige bouwbedrijven genereren hun inkomsten voornamelijk via contracten die in handen zijn van special purpose vehicles, die niet op de balans staan en doorgaans sterk gefinancierd zijn. Met een beetje creatief boekhouden kan het bedrijf de jaarrekening zo manipuleren dat het schuldniveau lager lijkt, de winst hoger of de vrije cashflow sterker.”

“Als we dit soort dubieuze praktijken ontdekken, kopen of overwegen we het aandeel niet om risico te vermijden. Deze controle van de governance wordt uitgevoerd door de kwantitatieve portefeuillemanagers, in nauwe samenwerking met het fundamentele A-Shares-team van Robeco, dat is gevestigd in Shanghai.”

Chinese aandelenmarkten hebben nog steeds zeer specifieke kenmerken, waarmee ze zich echt onderscheiden

Ondanks deze uitdagingen bieden A-aandelen wel kansen voor kwantitatieve beleggers, toch?

“Zeker. De Chinese aandelenmarkten hebben nog steeds zeer specifieke kenmerken, waarmee ze zich echt onderscheiden en die ze zeer interessant maken voor kwantitatief beleggen. In tegenstelling tot de meeste grote aandelenmarkten wordt de markt voor A-aandelen nog sterk gedomineerd door particuliere handelsstromen en blijft de deelneming van buitenlandse beleggers zeer laag – ongeveer 2%.”

“Bovendien is de markt nog grotendeels onontgonnen door beleggers die beleggen op basis van regels. En dus hebben behoedzame kwantitatieve strategieën de kans om succesvol te zijn in deze minder efficiënte markt. Ons onderzoek toont aan dat aandelenselectie op basis van de factoren waar wij sterk in geloven, zoals low volatility en value, ook goed werken voor A-aandelen. Deze factoren laten een sterke performance zien, zowel samen als afzonderlijk.”

Hoe gaan de kwantitatieve aandelenstrategieën van Robeco om met A-aandelen?

“De huidige kwantitatieve strategieën voor opkomende markten nemen A-aandelen al op in hun belegbare universum. Zo is onze Emerging Conservative Equities-strategie per juli 2018 voor 1,5% belegd in A-aandelen. Voor Emerging Markets Active Quant en Emerging Markets Enhanced Indexing ligt dit op respectievelijk 0,6% en 0,4%. Daarnaast ga ik twee kwantitatieve strategieën beheren die specifiek zijn gericht op A-aandelen: Quantitative Active China A-shares en Conservative China A-shares. Klanten die via gescheiden rekeningen voor opkomende markten beleggen in onze kwantitatieve strategieën, kunnen nu kiezen of ze binnen hun mandaat via de Stock Connect of via Robeco-fondsen willen beleggen in A-aandelen.”

“De Robeco QI Chinese A-share Active Equities-strategie is gelanceerd in november 2017 en streeft naar een consistente outperformance ten opzichte van de benchmark door een grote exposure naar drie bewezen factoren: value, quality en momentum. De strategie rangschikt de 1.000 grootste A-aandelen en gebruikt hetzelfde aandelenselectiemodel als de Emerging Markets Active Quant-strategie. Sinds de oprichting heeft de strategie het aanzienlijk beter gedaan dan de benchmark, met een beoogde active share van 50%.”

“In augustus van dit jaar lanceren we ook de Robeco QI Conservative China A-shares-strategie, met als doel het optimaliseren van de Sharpe-ratio op de lange termijn met een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Beide strategieën beleggen in Chinese bedrijven met een notering aan de markt voor A-aandelen. Maar ze kunnen ook een deel beleggen in H-aandelen als een alternatief voor aandelen die staan genoteerd op het vasteland van China.”

“Op dit moment handelen dubbel genoteerde A-aandelen tegen een premie van 25% (gewogen naar marktkapitalisatie) ten opzichte van hun tegenhangers aan de beurs van Hongkong. Wij kiezen de meest efficiënte effecten op basis van verschillende criteria, zoals verschil in liquiditeit, premie/korting, transactiekosten, indexexposure en richtlijnen van de klant. We zijn ervan overtuigd dat het waarderingsverschil tussen A-aandelen en H-aandelen geleidelijk zal afnemen als de Chinese kapitaalrekening verder wordt opengesteld.”

Gerelateerd aan dit artikel: