netherlandsnl
 Nederlandse Stewardship Code versterkt momentum voor duurzaam beleggen

Nederlandse Stewardship Code versterkt momentum voor duurzaam beleggen

18-07-2018 | Visie

Wat voor nut heeft een Nederlandse Stewardship Code? We stelden deze vraag aan Michiel van Esch, Engagement Specialist en lid van de Eumedion-werkgroep die de code onlangs uitbracht.

 • Michiel van Esch
  Michiel
  van Esch
  Senior Engagement Specialist

In het kort

 • Eumedion brengt de Nederlandse Stewardship Code uit
 • Veel institutionele beleggers hebben bijgedragen of feedback gegeven
 • Brede steun is een extra stimulans voor duurzame waardecreatie
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Begin juli publiceerde Eumedion, het Nederlandse platform voor goed ondernemingsbestuur en duurzaamheid, de Nederlandse Stewardship Code. Deze is opgesteld door een groep institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen en vermogensbeheerders zoals Robeco. De code heeft als doel duurzame waardecreatie te bevorderen en is gericht op institutionele partijen die in Nederlandse ondernemingen beleggen.

Alle Nederlandse institutionele beleggers worden uitgenodigd om de code te tekenen, maar hij staat ook open voor buitenlandse institutionele beleggers. We spraken met Michiel van Esch, lid van de werkgroep van Eumedion en een van de opstellers van de code.

Wat houdt de Nederlandse Stewardship Code in?

“Institutionele beleggers en vermogensbeheerders hebben in toenemende mate een belangrijke actieve rol richting de ondernemingen waarin ze beleggen. Deze stewardshiprol bestaat uit, onder andere, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en de engagement met beursgenoteerde ondernemingen. Een algemeen geaccepteerde gedragscode is heel nuttig, omdat hij institutionele beleggers stimuleert om een vergelijkbare aanpak met duidelijke gedragsrichtlijnen te hanteren en dezelfde standpunten in te nemen naar bedrijven toe. De code zal een krachtiger momentum creëren voor stewardship.”

“De Nederlandse Stewardship Code bevat 11 principes. Zo moeten institutionele beleggers en vermogensbeheerders een stewardshipbeleid hebben en publiceren, in gesprek gaan met de bedrijven waarin ze beleggen, samenwerken met andere aandeelhouders en hun stembeleid openbaar maken.”

Eumedion heeft in 2011 al de Best Practices gepubliceerd. Wat voegt de Stewardship Code toe?

“De European Shareholder Rights Directive zal naar verwachting volgend jaar van kracht worden. De Best Practices van Eumedion zijn bijgewerkt om aan deze richtlijn te voldoen. Vergeleken met de Europese Richtlijn is de Nederlandse Stewardship Code concreter op verschillende gebieden en, in sommige gevallen, strikter. De code geeft aan hoe je bepaalde principes in praktijk kunt brengen.”

“Als een vermogensbeheerder bijvoorbeeld geen vooruitgang boekt in een engagement met een bedrijf, geeft de code een lijst van mogelijke vervolgacties, zoals het sturen van een brief naar het bestuur en de raad van commissarissen van het bedrijf, een ontmoeting met het bestuur organiseren om de zorgen te bespreken, of een verklaring publiceren. Een ander principe is dat je een stembeleid moet hebben en openbaar maken. De code specificeert dat je de meest controversiële stembeslissingen in Nederland moet uitleggen.”

“De code is een goede herziening van de Best Practices van Eumedion en we rekenen op brede steun in de industrie. Terwijl sommige codes zich alleen richten op goed ondernemingsbestuur of ESG (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur, red.), is deze code heel breed. Hij heeft betrekking op alles wat te maken heeft met waardecreatie op lange termijn, bedrijfsstrategie, performance, risico’s en kansen, kapitaalstructuur en ESG-factoren.”

Welke gevolgen heeft de code voor Robeco?

“Robeco heeft al beleid en processen voor bijna alle vereisten in de code. We hebben een geavanceerd stewardshipbeleid. Naast de Nederlandse code hebben we diverse internationale codes ondertekend, waaronder die van het Verenigd Koninkrijk en Japan, de Hong Kong Principles for Responsible Ownership, en de Taiwan Stewardship Principles for institutional investors. (Potentiële) klanten zien dit vaak als een belangrijke pre bij het selecteren van een vermogensbeheerder. Voor kleinere institutionele beleggers kan het lastiger zijn om aan de code te voldoen, omdat activiteiten als stemmen en engagement een zekere capaciteit vereisen.”

Heeft de code nog wel toegevoegde waarde voor Robeco?

“Absoluut. Ook al voldoen we er in de praktijk al aan, een nieuwe stewardshipcode dwingt ons om ons beleid opnieuw onder de loep te nemen, of bepaalde praktijken expliciet in beleid te vertalen. Toen we de Engelse stewardshipcode ondertekenden, hebben we diverse aanvullingen op ons beleid opgesteld, bijvoorbeeld over het terugroepen van uitgeleende aandelen voor stemmen en prioritering van engagementinitiatieven. Het hielp ons om onze aanpak expliciet te maken, voor onszelf en voor de buitenwereld. Dit was goed voor onze processen. Je vraagt jezelf af ‘Heb ik hier beleid voor? Hoe doe ik dit precies?’ Daarmee wordt het een waardevolle exercitie.”