netherlandsnl
Overrendement te over voor pensioenfondsen

Overrendement te over voor pensioenfondsen

02-02-2018 | Visie

Institutionele beleggers moeten rekening houden met enkele jaren waarin de gemiddelde rendementen relatief laag ligt. De pensioensector hoeft echter niet mee te gaan in de risicovolle search for yield die nu gaande is op de financiële markten.

In het kort

  • Vooruitzichten voor de langere termijn zijn bescheiden
  • De search for yield is logisch, maar niet zonder risico
  • Pensioenfondsen kunnen relatief veel rendement halen
Beleggingsjaar 2018 is goed van start gegaan, maar de vooruitzichten voor de langere termijn zijn minder gunstig. In Robeco’s Expected Returns 2018-2022 ‘Coming of age’ wordt voor de komende vijf jaren een beeld geschetst met rendementen die beduidend lager liggen dan de historische gemiddelden. Naar verwachting blijft het rendement op aandelen in de periode tot 2022 steken op 4% per jaar. Het rendement op Europese staatsobligaties valt zelfs negatief uit. Met deze vooruitzichten is het niet vreemd dat beleggers op zoek gaan naar alternatieven die een aantrekkelijk rendement kunnen genereren.
Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Zoektocht naar rendement

Die search for yield dook al in 2011 op in rapporten van het IMF. In haar meest recente publicatie waarschuwt het IMF ervoor dat het extreem ruime monetair beleid kan leiden tot te veel geld dat achter te weinig rendement-genererende beleggingen aan rent, waarbij beleggers hun traditionele jachtvelden verruilen voor nieuwe, onontgonnen gebieden.

De hoge waarderingen in de meer traditionele delen van de beleggingsmarkt ¬– aandelen en obligaties ¬– zijn voor verschillende partijen aanleiding voor het verhogen van de weging in alternatieve beleggingen. “Dit marktsegment is echter alleen geschikt voor institutionele beleggers met een lange horizon, voldoende kennis en draagvlak”, vertelt Jaap Hoek, portefeuillestrateeg bij Robeco Investment Solutions: “De waarschuwing van het IMF dat ‘te veel geld achter te weinig renderende assets aan rent’ is dan ook voornamelijk bedoeld voor pensioenfondsen, verzekeraars, nationale investeringsfondsen, stichtingen en vermogende families.”

Investeren in alternatieve beleggingen brengt enkele unieke risico’s met zich mee. Wat betekent bijvoorbeeld een (te) grote positie in het alternatieve segment voor toekomstige liquiditeit en portefeuilleverdeling? Hoe goed kan het fonds de beheersbaarheid en bijkomende kosten blijven borgen en dragen? Bij het beantwoorden van die vragen moet verder gekeken worden dan de huidige situatie, aangezien het fonds in de toekomst mogelijk een kleinere omvang heeft als gevolg van stijgende rentes.

Relatief veel rendement

“Pensioenfondsen moeten zich de vraag stellen of het wel nodig is om zich buiten de gebruikelijke jachtvelden te begeven”, zegt Hoek: “Met hun traditionele beleggingen kunnen pensioenfondsen namelijk relatief veel rendement kunnen halen. De nadruk ligt hier op het woord ‘relatief’. In onderstaande tabel worden de verwachte rendementen van verschillende beleggingscategorieën voor de periode tot 2022 afgezet tegen het rendement van de verplichtingen. In veel gevallen levert dat een flink overrendement op.”

Verwacht rendement t.o.v. de verplichtingen

Bron: Robeco Expected Returns 2018-2022

Op middellange termijn is de dekkingsgraad voornamelijk afhankelijk van hoe de beleggingen presteren ten opzichte van de (reële) verplichtingen. Door de actuele rentestand ligt het rendement van de verplichtingen laag. In de ogen van Hoek kunnen pensioenfondsen beter rustig kijken of en hoe ze de alternatieve portefeuille verder invullen, in plaats van hals over kop op jacht te gaan naar rendement in minder herbergzame gebieden: “Zij moeten zich zeker niet gek laten maken. De search for yield is niet per se nodig en zeker niet zonder risico’s.”

Gerelateerd aan dit artikel: