netherlandsnl
Financiële markten worden volwassen

Financiële markten worden volwassen

18-09-2017 | 5-jaars vooruitblik
Volgens onze nieuwe vijfjaarsvisie behalen risicovollere beleggingen minder rendement, omdat de financiële markten volwassen worden.
  • Lukas Daalder
    Lukas
    Daalder
    Former CIO Robeco Investment Solutions. Daalder left Robeco in July 2018.

In het kort

  • Kwantitatieve verkrapping belangrijkste thema voor 2018-2022
  • Aanhoudend herstel, maar kans op milde recessie
  • Aandelen favoriet, zelfs met een verwacht lager rendement
Wilt u het volledige rapport lezen?
Wilt u het volledige rapport lezen?
Download ‘Expected Returns 2018-2022’

Robeco voorspelt in de Expected Returns 2018-2022 dat aandelen van ontwikkelde markten gemiddeld 5% per jaar zullen renderen. In de vorige editie (2017-2021) was deze voorspelling nog 6,5%. We hebben onze verwachtingen voor aandelen uit opkomende markten ook naar beneden bijgesteld. De vorige keer voorspelden we een jaarresultaat van 7,25%, terwijl we nu uitgaan van 6,25%.

We zijn echter minder pessimistisch over staatsobligaties. Voor de komende vijf jaar verwachten we dat de als benchmark gebruikte Duitse 10-jaarsstaatsobligaties een rendement zullen noteren van -2,5%. Dit is iets beter (of iets minder slecht) dan de -3,5% die we de vorige keer voorspelden. Omdat obligaties met een AAA-rating relatief gezien aantrekkelijker worden, denken we dat het omgekeerde waar is voor obligaties met een rating lager dan investment grade: de komende vijf jaar zullen highyieldobligaties 0,25% renderen. Dit is veel minder dan de 1,0% in de vorige editie.

Wat alternatieve beleggingen betreft, is onze verwachting nog steeds dat grondstoffen per jaar 2,75% opleveren. Het rendement van indirect onroerend goed is wel minder: 4,25% in plaats van 5,0%. En dan is er nog cash – de placebo waartegen alle andere beleggingsresultaten worden afgezet. Deze categorie is goed voor een rendement van 0,5%.

“Als we kijken naar de trends die de financiële markten de komende vijf jaar waarschijnlijk gaan vormgeven, dan lijkt ‘volwassen worden’ een terugkerend thema te zijn”, zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions en mede-auteur van Expected Returns.

“Strikt genomen, betekent volwassen worden ‘meerderjarig zijn’. Maar in bredere zin kun je ook het opvatten als het begin van een nieuwe fase, de volgende stap in een eeuwigdurende evolutie. In dit licht hebben we de afgelopen jaren en decennia heel veel ontwikkelingen gezien die op het punt staan een nieuwe fase te betreden, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor de financiële markten.”

Bron: Robeco

Maakt kwantitatieve verkrapping gelukkig?

Lukas Daalder denkt dat de grootste invloed komt van het nieuwe fenomeen ‘kwantitatieve verkrapping’ (Quantitative Tightening of QT), waarbij centrale banken hun QE-programma’s afbouwen. “De stimuleringsprogramma’s die tien jaar geleden werden geïntroduceerd als reactie op de wereldwijde financiële crisis zorgden voor een geheel nieuwe periode met een historisch lage (en zelfs negatieve) rente. Een periode waarin centrale banken voor USD 7,2 biljoen aan obligaties opkochten”, zegt hij. “Wat gebeurt er met de financiële markten als de centrale banken een einde maken aan dit proces?”

“Per saldo hebben we onze vooruitzichten voor de meeste beleggingen naar beneden bijgesteld, en we verwachten de komende tijd meer volatiliteit. Dit klinkt misschien negatiever dan het in werkelijkheid is. Het gewogen rendement voor een goed gespreide portefeuille neemt namelijk maar weinig af.”

Als we kijken naar het bredere plaatje gaat ons basisscenario nog steeds uit van een blijvend herstel, maar er is wel een verhoogde kans dat de wereldeconomie ergens in de komende vijf jaar te maken krijgt met een milde recessie. De grootste veranderingen vinden we in de andere twee scenario’s, die minder waarschijnlijk zijn, namelijk die van stagnatie of verrassend hoge groei.

“Omdat we ervan overtuigd zijn dat een geleidelijke normalisatie waarschijnlijk is (60%), is de kans op structurele stagnatie gedaald van 30% naar 20%”, aldus Daalder. “En zo is het scenario van hoge groei, dat wordt gekenmerkt door een door schuld aangewakkerde boom-bustcyclus, naar boven bijgesteld van 10% naar 20%.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Uitgelichte onderwerpen

Dit jaar hebben we vijf uitgelichte onderwerpen (vorige keer nog drie). Deze zijn over het algemeen gebaseerd op het thema ‘volwassen worden’. In ‘Secular stagnation is a stagnating theory’ stellen onze experts dat de kans op een scenario van lage groei niet heel hoog is. We keren juist geleidelijk terug naar ‘normaal’, zoals beschreven in ‘Investors are not complacent in assessing risks’.

In ‘De toekomst van de eurozone: integratie of desintegratie?’ (beschikbaar in het Nederlands), bespreken we de gezamenlijke Europese munt, die in 2017 18 jaar wordt. Wat de andere beleggingscategorieën betreft, stellen we in ‘Obligaties komen van Venus, en aandelen ook’ dat aandelen en vastrentende waarden minder van elkaar verschillen dan vaak wordt aangenomen. Tot slot gaan we in op ‘De valkuilen van passief in een wereldwijde multi-asset benchmark’.

Verwachte rendementen 2018-2022
Verwachte rendementen 2018-2022
Lees alle artikelen