netherlandsnl
Nieuw Enhanced Index-fonds: Een wereldwijd aandelenfonds met belastingvoordeel

Nieuw Enhanced Index-fonds: Een wereldwijd aandelenfonds met belastingvoordeel

13-12-2016 | Research

Robeco heeft een nieuwe versie van het Enhanced Indexing-fonds voor ontwikkelde markten gelanceerd, dat belastingtechnisch aantrekkelijk is voor Nederlandse particuliere beleggers. Enhanced Indexing, dat een uitstekend track record heeft van ruim 1% outperformance per jaar met een tracking error van circa 1% , biedt een goed alternatief voor passief beleggen.

 • Machiel Zwanenburg
  Machiel
  Zwanenburg
  Portfolio Manager
 • Wilma de Groot, PhD
  Wilma
  de Groot, PhD
  Head of Core Quant Equities and Co-head of the Quant Equity Portfolio Management team

In het kort

 • Global Enhanced Index-fonds is Robeco’s alternatief voor passief
 • Gebaseerd op fonds met uitstekend track record van 12 jaar
 • Belastingvoordeel voor Nederlandse particuliere beleggers

Het nieuwe Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund is speciaal geïntroduceerd voor Nederlandse particuliere beleggers. Zij kunnen nu beleggen in de Enhanced Indexing-strategie van Robeco voor ontwikkelde markten.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

De voordelen van passief beleggen, zonder de nadelen

Het fonds biedt een aantrekkelijk alternatief voor passief beleggen. Passief beleggen is een aansprekend concept, doordat het een liquide aandelenbelegging biedt met voorspelbare risico-rendementskenmerken en portefeuilleposities tegen een relatief lage vergoeding.

Passieve beleggingen hebben echter ook een aantal nadelen:

 • Het rendement op puur passieve beleggingen blijft na aftrek van vergoedingen altijd achter bij de index.
 • Ze houden geen rekening met ruim 50 jaar aan bewezen academische inzichten in het samenstellen van portefeuilles.
 • Geavanceerde integratie van duurzaamheid is nauwelijks beschikbaar.

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund heeft alle voordelen van passief beleggen en is daarnaast specifiek ontworpen om de nadelen weg te nemen.

Waarom ‘enhanced’?

Passieve beleggingen repliceren een index door te beleggen in alle aandelen in de index. De wegingen van deze aandelen zijn exact gelijk aan die in de moederindex. Onze Enhanced Indexing-strategieën verbeteren een index door vooral te beleggen in de grootste aandelen in die index en hun wegingen aan te passen op basis van hun aantrekkelijkheid. Aantrekkelijke aandelen krijgen een hoger gewicht, onaantrekkelijke een lager gewicht. Deze afwijkingen van de indexgewichten zijn relatief klein, rond de 20 basispunten.

De relatieve aantrekkelijkheid van de aandelen in ontwikkelde markten wordt bepaald door een kwantitatieve aandelenselectiestrategie. Dit resulteert in een goed gespreide portefeuille (ca. 700 aandelen) met een lage tracking error ten opzichte van de benchmark, de MSCI World index. Het doel van de strategie is om een zo groot mogelijk extra rendement bovenop de index te behalen binnen vastgestelde risicolimieten. De strategie is gebaseerd op hetzelfde in huis ontwikkelde aandelenselectiemodel en portefeuillealgoritme die sinds 2004 met succes worden toegepast in het Robeco Quant Developed Markets Equities Fund. Indexwijzigingen worden effectief geïmplementeerd.

Het fonds is belastingtechnisch aantrekkelijk voor Nederlandse particuliere beleggers doordat het dubbele belasting van dividenden voorkomt. Vergeleken met de meeste passieve fondsen die de MSCI World-index repliceren bedraagt het belastingvoordeel ongeveer 0,43% per jaar.

De strategie: bewezen factoren en integratie van duurzaamheid

Het debat over passief versus actief beleggen is nog steeds actueel. Hoewel passief beleggen een aantal aantrekkelijke eigenschappen heeft, is het vooruitzicht van voortdurend achterblijven bij de index op nettobasis dat niet. De academische wereld is er weliswaar nog niet over uit of beleggingsfondsen als geheel toegevoegde waarde bieden, maar veel academische studies hebben aangetoond dat portefeuilles die gebaseerd zijn op bepaalde kenmerken, zoals een aantrekkelijke waardering of een hoog momentum, het beter doen dan portefeuilles met tegengestelde kenmerken.

Bij Robeco analyseren we bewezen factoren zoals waarde en momentum in ontwikkelde markten al sinds het begin van de jaren ’90. We beheren Enhanced Indexing-strategieën voor ontwikkelde markten sinds 2002. Onze Enhanced Indexing-strategieën hanteren een geïntegreerde combinatie van waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren en een transparant portefeuilleconstructie-algoritme. Deze zijn ontwikkeld om een index consistent te verslaan. De strategie heeft als doel een zo hoog mogelijke informatieratio te behalen. En dit heeft goed gewerkt: de Enhanced Indexing-strategie in ontwikkelde markten heeft een informatieratio van ruim 1 sinds de start.

Naast de bekende kwantitatieve factoren uit academisch onderzoek wordt de integratie van duurzaamheidsaspecten ook steeds belangrijker voor beleggers. We merken dat dit vaak verder gaat dan een puur negatieve screening door een groep ‘niet-duurzame’ bedrijven uit te sluiten. Het gaat veel meer om een aanpak waarbij bijvoorbeeld grotere gewichten worden toegekend aan duurzame bedrijven. Een dergelijke positieve screening op duurzaamheid vraagt om een actieve aanpak.

In onze Enhanced Indexing-strategieën hebben ondernemingen met een goede ESG-score een grotere kans om in de portefeuilles terecht te komen, aangezien de gewogen ESG-score van de portefeuille ten minste even hoog moet zijn als die van de index.

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund voert precies dezelfde strategie als het institutionele Robeco Quant Developed Markets Equities Fund. Dit fonds heeft een uitstekend track record van twaalf jaar, zoals te zien is in Figuur 1.

Figuur 1 | Rendementen Robeco Quant Developed Markets Equities-strategie

Bron: Robeco. Composite Quant Developed Markets Equities, voor aftrek van vergoedingen, gebaseerd op intrinsieke waarde, cijfers in EUR, start november 2004, tracking error-limiet 2,0%. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Belastingvoordeel: geen dubbele belasting voor Nederlandse particulieren

Nederlandse particuliere beleggers kunnen dubbele belasting van dividenden voorkomen door te beleggen in een speciale fondsstructuur: een FBI (Fiscale Beleggingsinstelling). In een dergelijk fonds wordt al belasting geheven op de opbrengsten (Box III). Het belastingverdrag tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Nederland brengt de Amerikaanse bronbelasting van 30% terug naar het tarief van 15% dat in het verdrag is afgesproken. De overige 15% wordt komt ten goede aan het fonds als een belastingteruggave. Als de Enhanced Indexing-strategie zou worden aangeboden als een Luxemburgs fonds, zouden Nederlandse beleggers de volledige 30% Amerikaanse belasting moeten betalen. De FBI-structuur biedt hun een extra rendement van circa 0,43% op totaal portefeuilleniveau.

Figuur 2 | Hoe werkt het belastingvoordeel?

Bron: Robeco. De getoonde resultaten zijn die van Robeco Global Developed Enhanced Indexing, zoals gemeten door de Composite Quant Developed Markets Equities, na aftrek van vergoedingen (30 bp beheervergoeding), gebaseerd op intrinsieke waarde, cijfers in EUR, start november 2004. We gaan uit van een beheervergoeding van 20 bp voor de ETF. Meetperiode: november 2004-oktober 2016. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Met het nieuwe Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund is het heel eenvoudig om een strategische of tactische positie in wereldwijde aandelen aan te brengen in elke portefeuille. Deze is eenvoudig aan te passen, aangezien het fonds alleen in zeer liquide effecten belegt.