netherlandsnl
Beleggingsfonds Robeco scherpt portefeuille aan en laat index los

Beleggingsfonds Robeco scherpt portefeuille aan en laat index los

20-12-2016 | Visie

Robeco NV krijgt een uitgesprokener karakter. Het aantal aandelen in portefeuille wordt verkleind naar pakweg 40 namen waarmee het fonds meer gaat afwijken van de MSCI World Index. Nederlands oudste beleggingsfonds maakt zich bestendig voor de toekomst. Fondsbeheerders Mark Glazener en Jan Keuppens lichten de verandering in de beleggingsstrategie toe.

 • Jan Keuppens
  Jan
  Keuppens
  Senior portfolio manager
 • Mark Glazener
  Mark
  Glazener
  Fund Manager Robeco NV

In het kort

 • MSCI World Index niet langer uitgangspunt bij samenstelling portefeuille
 • Meer focus op kleiner aantal kwaliteitsaandelen met grotere overtuiging
 • Geconcentreerde portefeuille moet tot bovengemiddeld rendement leiden

“De sterke opkomst van indexfondsen en ETFs maakt het voor actieve fondsmanagers steeds belangrijker om zich duidelijk te onderscheiden van de index”, stelt Mark Glazener, beheerder van het beleggingsfonds Robeco. Hij opereert in een omgeving waarin passieve indextrackers en ETFs op de MSCI World Index beleggers tegen lage kosten toegang bieden tot een wereldwijde, gespreide aandelenportefeuille. Managers van wereldwijde aandelenfondsen die met hun analistenteam actief aandelen selecteren moeten hun toegevoegde waarde bewijzen door dié aandelen te kiezen waarmee ze afwijken van de index en waarmee ze een hoger rendement halen dan de benchmark.

Het verder loslaten van de index is een langlopend proces waarmee Glazener al een aantal jaar bezig is. Nu zet hij de laatste stap op weg naar een geconcentreerd beleggingsfonds. Sinds Glazener in 2003 aan het roer kwam bij het Robeco-fonds is het aantal aandelen stapsgewijs teruggebracht van enkele honderden tot 80 eind 2016. Dat aantal wordt nu verder verkleind tot 30 tot 40 namen. Jan Keuppens, portefeuillemanager van Robeco Global Stars Equities, wordt medebeheerder van het vernieuwde Robeco.

De aangepaste strategie komt ook met een nieuwe naam. Robeco NV is voornemens zijn naam te wijzigen in Robeco Global Stars Equities Fund NV, omdat deze titel het beleggingsbeleid beter dekt. De naamsverandering is onder voorbehoud van instemming door de aandeelhouders van het fonds.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Een meer uitgesproken portefeuille vraagt om nog meer overtuiging in de aandelenselectie. Hoe geven jullie dat vorm?

Glazener: “De beleggingsfilosofie van Robeco NV verandert niet. We richten ons nog steeds op ondernemingen die hun concurrentievoordeel vertalen in een hoge vrije kasstroom, een bovengemiddeld rendement op geïnvesteerd vermogen en goed presteren op duurzaamheidsfactoren. We zijn ervan overtuigd dat deze beleggingen op lange termijn het beste rendement voor beleggers opleveren.”

“De toevoegde waarde van het beheer- en analistenteam ligt in het selecteren van de meest kansrijke aandelen. Met de geconcentreerdere benadering kunnen we meer diepgaande kennis opbouwen over specifieke bedrijven. Dat resulteert in meer vertrouwen en overtuiging in de ondernemingen waarin we uiteindelijk beleggen: aandelen waarvan de waarde onvoldoende is ingeprijsd in de koers.”

“We hebben al ervaring met deze strategie door het beheer van Robeco Global Stars Equities. Dit meer geconcentreerde zusje van Robeco NV bestaat sinds 2008 en het rendement ligt sindsdien duidelijk hoger dan dat van het bredere Robeco-fonds dankzij de grotere vrijheid ten opzichte van de index.”

De active share1 – mate van afwijking van de index – gaat flink omhoog?

Glazener: “De afgelopen jaren is de active share al steeds groter geworden. We zitten nu op 80% en zullen met de nog sterker geconcentreerde portefeuille boven de 90% uitkomen. We onderschrijven wetenschappelijke studies van onder andere Martijn Cremers die bevestigen dat portefeuilles met een hoge active share en die meer afstand durven nemen van de index, gemiddeld gesproken betere beleggingsresultaten noteren. Wij zien dat ook bij Robeco Global Stars Equities.”

‘De beproefde aanpak van Robeco Global Stars gaan we ook bij Robeco NV toepassen’

Wordt de MSCI World Index helemaal losgelaten?

Keuppens: “Van officiële benchmark wordt de MSCI World nu een referentie-index. Dat betekent dat de benchmark niet langer uitgangspunt is bij de samenstelling van de portefeuille, maar dat we hem wel willen verslaan als het op rendement aankomt.”

Een kleinere portefeuille leidt tot een hogere volatiliteit?

Keuppens: “Een kleiner aantal namen hoeft niet tot een hoger risico te leiden. 30 Tot 40 aandelen bieden voldoende ruimte voor een goede spreiding over verschillende landen, sectoren en aandelentypen waarmee de volatiliteit van de portefeuille niet hoger hoeft te zijn dan van de benchmark.”

Active share is een bron voor extra positief rendement om de index te verslaan, maar kan ook een bron van extra negatief rendement zijn. Glazener: “Met de scherpe focus op een kleiner aantal kwaliteitsaandelen willen we de kans op negatieve verrassingen verminderen. Omdat we de bedrijven waarin we beleggen beter kennen. Door de integratie van duurzaamheidsfactoren (ESG) in ons analyseproces begrijpen we het risico- en rendementspotentieel van een onderneming beter.”

Jan Keuppens wordt medebeheerder van Robeco?

Glazener: “Als beheerder van Robeco Global Stars Equities heeft Jan ruime ervaring met het beheer van portefeuilles met een geringer aantal namen. Jan heeft een goed track record en is daarmee een belangrijke versterking aan het beheerteam. Hij zal per 1 januari Dirk Hoozemans vervangen als co-beheerder van Robeco NV.”

Wat is straks nog het verschil tussen Robeco Global Stars Equities Fund en Robeco Global Stars Equities?

Keuppens: “De beide fondsen hebben een vergelijkbaar beleggingsbeleid. De portefeuille van het Global Stars Equities Fund groeit tussen januari en maart gefaseerd naar die van Global Stars Equities toe en zullen met elkaar overeenkomen. Het verschil zit in de domicilie van het fonds. Global Stars Equities Fund NV is gevestigd in Nederland en behoudt zijn notering aan de Amsterdamse beurs. Global Stars Equities heeft domicilie in Luxemburg en valt onder regelgeving van dat land.”

‘Nederlands oudste beleggingsfonds speelt in op veranderende marktomstandigheden’

“Door verschillen in fondsvermogen, kasstromen en af te dragen belasting zullen de rendementen van deze twee fondsen afwijken. Daarnaast liggen de kosten voor het Luxemburgse fonds hoger. Voor Nederlandse beleggers in Global Stars Equities kan het voordeliger zijn om over te stappen naar het Global Stars Equities Fund. De kosten voor voorheen Robeco NV blijven hetzelfde.”

Met zijn aangepaste strategie speelt Nederlands oudste beleggingsfonds – Robeco NV werd in 1933 opgericht – in op veranderende marktomstandigheden en maakt zich bestendig voor de toekomst. Glazener: “Onder een nieuwe naam bouwen verder op onze ruim tachtigjarige ervaring en track record.”

1Active share geeft aan hoeveel de samenstelling van de fondsportefeuille afwijkt van de index. Als bijvoorbeeld het gewicht van Shell in de index 2% bedraagt en het aandeel ook 2% van het fondsvermogen uitmaakt, dan is de bijdrage aan de active share 0%. Bij een portefeuillegewicht van 4% is de bijdrage aan de active share 2%: de totale active share van het fonds is de optelsom van alle indexafwijkingen op aandelenniveau.