Zonne-energie wint snel terrein

Zonne-energie wint snel terrein

20-09-2016 | Visie

Hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windenergie, zal de komende jaren naar verwachting in snel tempo een grotere rol gaat spelen. Op dit moment is het nog lastig te bepalen welke bedrijven hier het meest van zullen profiteren, maar duidelijk is wel dat de energiesector, nutsbedrijven en autoproducenten het moeilijk gaan krijgen.

  • Henk Grootveld
    Henk
    Grootveld
    Fund Manager Rolinco & Head of Trends Investing

In het kort:

  • Exponentiële groei van zonne- en windenergie dankzij dalende prijzen en grotere efficiëntie
  • Klimaatakkoord COP21 flinke politieke steun in de rug
  • Combinatie van goedkopere accu's en nieuwe opslagtechnieken zal doorslaggevend zijn

De zon en de wind produceren samen nog geen 5% van onze energie, maar daar komt snel verandering in. Sinds 2000 is het aandeel van zonne-energie in de energiemix namelijk zeven keer verdubbeld en die van windenergie vier keer, waarmee het aandeel van wind in 2015 uitkwam op 3%. Deze exponentiële groei is het resultaat van aanhoudende prijsdalingen en steeds efficiëntere zonnepanelen en windturbines.

Hernieuwbare energie heeft de eerste fase van subsidies en goodwill achter zich gelaten en de volgende fase bereikt, waarin gewone economische factoren het overnemen. In gebieden met veel wind of veel zon is de productie van ongesubsidieerde zonne- of windenergie nu al goedkoper dan het stoken van kolen of gas. Zo zijn de kosten voor een zonnepaneel van één watt gedaald van ongeveer USD 100 in de jaren 70 van de vorige eeuw naar USD 0,60 nu. Sinds 2005 valt deze daling samen met een sterke groei van de geïnstalleerde capaciteit.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Kelderende prijzen

De prijs voor windenergie is de afgelopen decennia ook opvallend snel gedaald, maar wel iets minder snel dan de prijs voor zonne-energie. In tegenstelling tot zonne-energie is windenergie een mechanische technologie die al eeuwen bestaat. Dankzij veel efficiëntere windturbines, bijvoorbeeld door de grootte en door nieuwe locaties in zee, is de prijs van windenergie toch blijven dalen. Sterker nog, offshore windturbines genereren nu 100 keer meer energie dan 30 jaar geleden. Hierdoor is de prijs voor windenergie de afgelopen vijf jaar met zo'n 40% gedaald. Ter vergelijking: de prijs voor zonne-energie is in dezelfde periode met ongeveer 75% gedaald.

De meeste experts denken dat de prijs voor zowel zonne-energie als windenergie blijft dalen, maar wel minder snel dan de laatste jaren. Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat deze twee technologieën in de jaren 20 van deze eeuw in veel landen de goedkoopste manier zijn om elektriciteit te produceren en in de jaren 30 zelfs in het grootste deel van de wereld. Ze denken dat de kosten voor onshore windenergie in 2014 met 41% zijn gedaald en de kosten voor fotovoltaïsche zonnecellen met 60%. Ook volgens Deutsche Bank, CLSA en Tony Sheba van Stanford University blijft de prijs voor zonne-energie dalen. Goldman Sachs verwacht dat de wind en de zon tussen 2015 en 2020 meer energie leveren dan de Amerikaanse schaliesector deed tussen 2010 en 2015.

Deutsche Bank verwacht dat de productie van zonne-energie dit jaar al in 47 Amerikaanse staten goedkoper is dan de productie van elektriciteit met fossiele brandstoffen, en volgend jaar al in 80% van de wereld. Bloomberg New Energy Finance ziet het jaar 2025 als een omslagpunt. Ze denken dat de groei van de energiemarkt vanaf dat jaar volledig is toe te schrijven aan zonne-energie en windenergie. Bovendien verwachten ze dat zonne-energie nog verzesvoudigt en de goedkoopste energiebron wordt. UBS Investment bank is zelfs nog optimistischer en verwacht dat zonne- en windenergie in 2020 al de goedkoopste technologieën voor stroomopwekking zijn in de hele wereld.

Politieke steun

Tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs vorig jaar (COP21 of ook wel CMP11) werd voor het eerst sinds het Kyoto-protocol uit 1997 een akkoord bereikt door alle 196 deelnemende landen. Volgens COP21 moeten landen al het mogelijke doen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Daarnaast moet de netto-uitstoot van broeikasgassen in de tweede helft van deze eeuw worden teruggebracht tot nul. Hoewel er zeker sprake is van een positieve houding, moet het akkoord nog wel worden geratificeerd door de lokale regeringen. Dit lijkt misschien een formaliteit, maar bij het Kyoto-akkoord ging het hier mis. De VS heeft dit akkoord simpelweg nooit geratificeerd en Canada trok zich terug. Nu is er echter goede hoop dat het goed gaat, want in september 2016 heeft zowel China als de VS het akkoord officieel goedgekeurd.

Het akkoord van Parijs heeft wel duidelijk gemaakt dat de strijd tegen de CO2-uitstoot een wereldwijde strijd is. Het aantal nationale wetten en regels om deze uitstoot te beperken en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren is de laatste tien jaar gestaag gestegen. En dankzij COP21 blijft dat waarschijnlijk ook zo.

Een ander voordeel van zonne-energie is dat het in overvloed aanwezig is en dat slechts een klein oppervlak van de aarde nodig is om de hele wereld te voorzien van stroom. De marginale kosten voor zowel zonne-energie als windenergie zijn bijna nul, wat een grote verandering teweegbrengt op het gebied van elektriciteitsproductie. Er is alleen meer zonlicht en/of meer wind nodig voor de productie van extra elektriciteit. Dankzij de zeer lage marginale kosten gaan de totale kosten voor elektriciteit omlaag naarmate het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt. Interessant genoeg dalen de kosten voor zonnepanelen nog verder als de kosten voor elektriciteit dalen, want een van de grootste kostenposten voor de productie van zonnepanelen is elektriciteit.

Lage marginale kosten veranderen de markt

Deze minimale marginale kosten zorgen op veel manieren voor een veranderende energiemarkt. Zo heeft het Duitse elektriciteitsnet moeite met de lage marginale kosten, zoals blijkt uit de negatieve prijzen voor elektriciteit in Duitsland op zonnige dagen. Door deze negatieve prijzen is de opslag van energie de heilige graal van hernieuwbare energie. En deze graal wordt binnenkort gevonden in de combinatie van goedkopere accu's en nieuwe opslagtechnieken.

Goedkopere en betere accu's zullen ook leiden tot de doorbraak van elektrische voertuigen. Elektrische voertuigen rijden niet alleen goedkoop, maar kunnen ook wel eens de perfecte opslag zijn voor de goedkope zonne- en windenergie die we de komende tien jaar produceren.

De combinatie van goedkope zonne-energie en goedkope accu's kan zeer schadelijk zijn voor bedrijven in de energiesector, nutsbedrijven en autoproducenten. Het identificeren van toekomstige winnaars is een stuk lastiger in zo'n uiterst deflationaire omgeving, maar de grootste winnaars zijn natuurlijk de mensheid en Moeder Aarde.