Robeco Emerging Debt viert vijf jaar outperformance

Robeco Emerging Debt viert vijf jaar outperformance

02-08-2016 | Visie

De feeststemming bij Robeco Emerging Debt is onder meer te danken aan de revival van opkomende markten door een zwakkere Amerikaanse dollar.

 • Paul Murray-John
  Paul
  Murray-John
  Emerging Debt Portfolio Manager

In het kort:

 • Sterke stijging in 2016 dankzij dalende dollar en hogere grondstoffenprijzen
 • Beleggingscategorie aantrekkelijk dankzij groei in China en lagere rente op Amerikaanse obligaties
 • ESG helpt risico’s te verkleinen in landen met politieke problemen

Het fonds, dat schuldpapier koopt van overheden en bedrijven in Latijns-Amerika, Centraal-Europa, Afrika en Azië, vierde zijn vijfde verjaardag met een sterk track record van outperformance. En het feestje gaat nog wel even door, want opkomende markten verwachten een dalende Amerikaanse dollar en hogere grondstoffenprijzen door de Chinese groei, zegt portefeuillemanager Paul Murray-John.

"Emerging marktet debt (EMD) heeft tot dusver in 2016 een enorm sterke performance laten zien, met een recordhoge instroom in EMD via lokale en harde valuta's, staats- en bedrijfsbeleggingen", aldus Murray-John, die het fonds vanaf februari 2015 beheert.

"En dat op een moment waarop veel fondsmanagers in het gunstigste geval neutraal, maar vaker nog licht onderwogen zijn in EMD. De beste verklaring hiervoor is de search for yield,nu de rente in Japan en de eurozone negatief is en zowel de Bank of England als de Amerikaanse Fed na het Brexit-referendum gematigde geluiden laten horen. Beleggers zien dit als een kans om een aantrekkelijk rendement te behalen."

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Outperformance vanaf de start

Robeco Emerging Debt noteerde in het eerste halfjaar van 2016 een rendement van 12,82% ten opzichte van 11,77% voor de benchmark. Opkomende markten kampten een paar jaar geleden nog met tegenslag door de sterke dollar en de lage grondstoffenprijzen. Daardoor heeft het fonds sinds de oprichting weliswaar een nettorendement van -2,25% behaald, maar dit is nog steeds beter dan de benchmark (-3,41%).

Bovenstaande resultaten gelden voor de fondsklasse EUR D (opgericht in juli 2011). De resultaten van andere fondsklassen kunnen hiervan afwijken. Performance over periodes langer dan één jaar is geannualiseerd. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Alle cijfers tot 30 juni 2016.

"Over de gehele periode is de outperformance behoorlijk stabiel geweest", zegt Murray-John. "We hebben gekeken hoe Robeco Emerging Debt presteert onder diverse marktomstandigheden en kunnen concluderen dat het fonds de benchmark overtreft in zowel een stijgende als een dalende markt. Relatieve underperformance deed zich over het algemeen voor als de markt binnen een bepaalde bandbreedte bleef. Ik denk dat de stabiele performance te danken is aan het feit dat we liever actieve posities innemen dan dat we vertrouwen op buy-and-hold carrystrategieën."

"We zijn vooral op zoek naar markten waar risico is onder- of overgeprijsd, en meestal beoordelen we het risico van onze positie ten opzichte van de index. Deze actieve posities leveren rendement op in een stijgende of dalende markt, maar kunnen nadelig zijn voor de relatieve performance als er niets gebeurt."

Drie grote internationale thema's

Volgens Murray-John zijn er op dit moment drie grote internationale thema'sdie een positief effect hebben op opkomende markten en ten minste in het komende jaar hun vruchten af zullen werpen voor deze beleggingscategorie. "Het eerste thema is de Fed en de verwachtingen ten aanzien van het beleid", zegt hij. "Verder zijn er de verbeterende grondstoffenprijzen, niet alleen van olie, maar ook van metaal. Deze hogere grondstoffenprijzen worden veroorzaakt door het derde thema, de verwachte groei in China. Alle drie zijn positief voor EMD."

"De Fed uit zich gematigder en op dit moment verwachten we slechts één renteverhoging, die pas in 2017 zal plaatsvinden. Aan het begin van 2016 leek het heel anders te gaan. We hadden toen twee renteverhogingen ingeprijsd voor dit jaar. Dit veroorzaakte een rally aan de voorkant van de Amerikaanse rentemarkt, waardoor de dollar verzwakte. Valuta's uit opkomende markten hebben hiervan geprofiteerd en zijn stuk voor stuk sterker geworden. De koersen van obligaties zijn gestegen door de lagere Amerikaanse rente."

'Grondstoffenprijzen zijn gestegen door de hausse aan uitgaven in China'

"De olieprijs heeft zich hersteld naar ongeveer USD 50 per vat doordat de disbalans tussen vraag en aanbod is verkleind. Oliebedrijven doen geen investeringen meer en het aantal olieplatformen is teruggebracht. Als gevolg hiervan is de productiecapaciteit verlaagd, terwijl de vraag naar benzine is gestegen."

"Grondstoffenprijzen voor koper, ijzererts en andere bouwmaterialen zijn gestegen door de hausse aan uitgaven in China. De Chinese overheid wil dit jaar een groei van 6,5% realiseren. Om die groei te bereiken moet de overheid fors meer geld uitgeven aan investeringen in nieuwe infrastructurele projecten. Op hun beurt stuwen deze investeringen de huizenprijzen enorm omhoog. En daarmee de prijzen van koper, ijzererts en staal, grondstoffen die nodig zijn voor het bouwen van woningen. Dat betekent een grotere vraag naar exportproducten uit opkomende landen die grotendeels grondstofgerelateerd zijn."

Lagere dollar helpt enorm

Het fonds profiteert enorm van de devaluatie van de dollar. 85% van het vermogen is belegd in overheidsschuld in lokale valuta's. Ongeveer 5% van het vermogen is belegd in staatsobligaties, genoteerd in Amerikaanse dollars of euro's. 10% is gealloceerd naar bedrijfsobligaties. Deze exposure naar de Amerikaanse dollar en de euro is op dit moment volledig afgedekt naar lokale valuta’s.

Valuta-allocatie op 30 juni 2016. Bron: Robeco

Favoriete landen in Latijns-Amerika zijn Brazilië, Mexico en Colombia. In Centraal-Europa en Afrika belegt het fonds in schuldpapier van Turkije, Polen en Zuid-Afrika. De top drie van Azië wordt gevormd door Indonesië, Maleisië en Thailand. "De landenallocatie van bedrijfsobligaties is voor het gehele fonds vergelijkbaar. Dankzij de focus op olie en gas, nutsbedrijven en basisindustrie heeft het fonds een creditexposure naar kwaliteit, en dat heb je nodig in een fonds dat een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding wil bieden ten opzichte van een lokale benchmark", vertelt Murray-John.

De couppoging in Turkije heeft bewezen dat beleggen in opkomende markten niet zonder risico is. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken gebruikt het fonds data uit de Country Sustainability Ranking (CSR) van RobecoSAM. De CSR maakt gebruik van geavanceerde criteria om de ESG-problemen (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) te meten in de betreffende landen.

'Regio's met een slechte ESG-score presteren meestal slecht'

"Een ESG-analyse is essentieel in opkomende markten omdat regio's met een slechte ESG-score in de regel slecht presteren op de middellange tot lange termijn," aldus Murray-John. "Naast de ESG-factoren baseren we ons bottom-up fundamenteel landenonderzoek op nog twee andere factoren: houdbaarheid van de schuld en de economische cyclus. Deze drie factoren samen worden in onze benadering de 'drie pijlers' genoemd."

"Er zijn geen landen waarin we niet beleggen, maar we zijn ons wel sterk bewust van de sleutelrol die ESG-factoren spelen in de vooruitzichten voor een land, met name Governance (ofwel het politieke risico). Venezuela en Nigeria zijn niet door de ‘G’-test gekomen, dus in die landen hebben we geen belangen. In Zuid-Afrika zijn we onderwogen vanwege onze zorgen over de 'G'-score. In Turkije hadden we vóór de mislukte coup al een onderweging."

Politiek risico vormt het grootste probleem

"In de toekomst zal politiek risico het grootste probleem zijn. De dramatische gebeurtenissen in Turkije hebben dat duidelijk gemaakt. De acties van centrale banken om hun valuta af te waarderen vormen ook een risico. Het wereldwijde groeiklimaat blijft zorgwekkend, omdat het lonend lijkt om de eigen valuta te devalueren nu China de renminbi heeft verzwakt. Maar we zijn er sterk van overtuigd dat het merendeel van de centrale banken van opkomende markten bestand is tegen een ingrijpende verzwakking van hun valuta ten opzichte van de dollar. Vooral als er tekenen zijn van versnellende inflatie."

Vooruitkijkend naar de komende vijf jaar denkt Murray-John dat de situatie in de VS en China het sentiment in EMD zal blijven bepalen. "De afgelopen jaren was het grote nadeel van EMD in lokale valuta de zwakte van de valuta ten opzichte van de sterke Amerikaanse dollar na het begin van de verkrappingscyclus", zegt hij. "Maar het hoge rendement dat beleggers op dit moment krijgen, is zeer waarschijnlijk meer dan voldoende om de resterende kracht van de dollar op te vangen, zeker vergeleken met het zeer lage rendement op obligatiemarkten van ontwikkelde landen."

'We zien tekenen van afnemende groei in de VS'

"We zien tekenen van afnemende groei in de VS. Dat is niet verrassend als je bedenkt hoe lang de huidige groei al aanhoudt. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de dollar het goed blijft doen en al helemaal niet zonder renteverhoging door de VS. Veel opkomende landen hebben te maken met een toename in handelstransacties als gevolg van herstellende grondstoffenprijzen. Dit heeft ook een positief effect op de lopende rekening."

"Chinese beleidsmakers zijn op dit moment volledig gericht op het behalen van hun economische groeidoelstellingen. Daarom zal deze trend nog wel even aanhouden. Wij denken dat de toekomst er zonnig uitziet voor deze beleggingscategorie. De afgelopen vijf jaar hebben we bewezen dat we dankzij een actief beleggingsproces onjuist ingeschatte risico's kunnen identificeren en benutten, ongeacht de marktcyclus."