netherlandsnl
Interview: investeren in Smart Energy voor CO2-arme toekomst

Interview: investeren in Smart Energy voor CO2-arme toekomst

13-07-2016 | Interview

Thiemo Lang, portefeuillemanager van de RobecoSAM Smart Energy-strategie, bespreekt de toekomst van de energiesector na de klimaatconferentie in Parijs (COP21). Daar is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 °C.

  • Roman Boner
    Roman
    Boner
    Portfolio Manager

In het kort:

  • Ondernemingen moeten nog eens kritisch kijken naar investeringen in conventionele energiebronnen
  • Overstap naar decentrale opwekking van schone energie essentieel voor nutsbedrijven
  • Aardgas komende decennia belangrijke energiebron in overgangsfase

Hoe gaat de energiesector zich ontwikkelen na de klimaatconferentie COP21?

“Tijdens COP21 hebben zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen voor het eerst een overeenkomst gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is een belangrijke stap. Welke gevolgen dit heeft voor investeringen in de energiesector, wordt de komende jaren duidelijk, want elk land stelt een eigen actieplan op. Het doel van de overeenkomst om de netto-uitstoot in de tweede helft van deze eeuw tot nul terug te brengen hangt als een zwaard van Damocles boven CO2-investeringen. Ondernemingen die van plan zijn te investeren in conventionele energiebronnen, zoals olie-exploratie of kolencentrales, moeten hier nog eens kritisch over nadenken. Net zoals nutsbedrijven die gebruikmaken van centrale conventionele energieopwekking en -distributie naar miljoenen klanten, hun bedrijfsmodel moeten aanpassen aan de trend van decentrale, schone energieopwekking en -opslag. Anders zijn ze ten dode opgeschreven.”

“De COP21-overeenkomst is een belangrijke steun in de rug voor de schone-energiesector, die nu kan profiteren van de concurrentiepositie die in de afgelopen tien jaar is verbeterd.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Een lange lijst met beleggers, waaronder het Noorse Sovereign Wealth Fund, de Rockefeller Foundation en de Church of England, hebben aangekondigd niet meer te beleggen in kolen. Denk je dat meer beleggers dit voorbeeld volgen?

“Voor de zeer lange termijn loopt de gehele traditionele energiesector gevaar – niet eens zozeer vanwege de strengere regels, maar meer omdat de toekomstige oplossingen voor schone energie steeds rendabeler worden. Steeds meer beleggers zien dat het risicovoller en schadelijker wordt voor hun performance om belegd te blijven in industrieën die veel gebruikmaken van waterstof. Daarom zien we steeds meer beleggers die stoppen met beleggen in deze sectoren. Toch wordt de impact van deze structurele tegenwind pas vanaf ongeveer 2020 voelbaar. Tot die tijd kunnen in de olie- en gassector op korte termijn nog cyclische verbeteringen optreden.”

Heeft de lage olieprijs een negatief effect op de overstap naar alternatieven met een lagere CO2-uitstoot?

“We hebben nog geen daling gezien van de activiteit in hernieuwbare energie als gevolg van de lage olieprijs. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat hernieuwbare energie vooral concurreert met kolen en aardgas voor elektriciteitsopwekking en niet met olie – slechts 3% van de elektriciteit in de wereld wordt opgewekt met olie.”

“De prijs voor kolen en aardgas is ook al een paar jaar laag, maar de retailprijs voor elektriciteit is nog niet gedaald. Sterker nog, die is alleen maar gestegen. Zo is de Amerikaanse elektriciteitsprijs voor woningen de afgelopen tien jaar meer dan 3% per jaar omhoog gegaan. Deze gestage prijsstijging is voornamelijk het gevolg van hogere transmissie- en distributiekosten. Die maken namelijk een steeds groter deel uit van de totale elektriciteitskosten – op dit moment ruim 40%. Hernieuwbare energie wordt hierdoor in de toekomst alleen maar concurrerender. Ter vergelijking: de kosten voor het opwekken van zonne-energie zijn de afgelopen tien jaar 5-10% per jaar gedaald.

‘COP21 hangt als een zwaard van Damocles boven CO2-investeringen’

Gaat aardgas een belangrijke rol spelen bij de overstap naar een CO2-arme economie?

“Aardgas is veel schoner dan andere conventionele energiebronnen, zoals olie en kolen. Een aardgascentrale stoot ongeveer de helft aan CO2 uit vergeleken met een evengrote kolencentrale. We denken dat aardgas de komende decennia een belangrijke rol gaat spelen bij de overstap naar schone energie. Maar voor beleggers is dit niet per se een interessante sector, omdat ondernemingen hun schuldniveau de afgelopen jaren aanzienlijk hebben verhoogd en nu te maken hebben met verslechterende fundamentals. Daarom hebben we de sector aardgasexploratie en -productie onlangs verwijderd uit het geschikte universum voor onze strategie. Maar we beleggen nog wel in ondernemingen die zich bezighouden met aardgasdistributie en -transport, voornamelijk aardgasnutsbedrijven met een zeer goede winstvoorspelbaarheid.”

Welk soort ondernemingen en sectoren gaat volgens jou profiteren van COP21?

“In onze strategie proberen we altijd een goede balans te vinden tussen sectoren die zich op verschillende onderdelen in de groei- en de waardesfeer richten. Binnen hernieuwbare energie richten we ons nu op upstream zonne-energiebedrijven en producenten van windmolens. Wat betreft energiebeheer hebben we een aardige exposure naar de sector energiebeheer van halfgeleiders, omdat ondernemingen in deze sector de efficiënte omzetting van energie voor consumentenelektronica, IT, opslag en toepassingen voor auto's mogelijk maken. Binnen energiedistributie hebben we niet alleen elektriciteits- en aardgasnutsbedrijven, maar ook producenten van apparatuur voor slimme energienetten en slimme steden. Tot slot hebben we op het gebied van energie-efficiëntie een voorkeur voor industriële automatiserings- en verwerkingsbedrijven.”

Gerelateerd aan dit artikel: