nederlandnl
Economische strijd tegen klimaatverandering

Economische strijd tegen klimaatverandering

04-07-2016 | Interview

Helen MountfordHelen Mountford is Director of Economics bij het World Resources Institute en Program Director voor het New Climate Economy-initiatief, dat onafhankelijk bewijs levert voor de relatie tussen maatregelen die de economische resultaten verbeteren en het risico van klimaatverandering beperken. In dit gesprek vertelt ze dat duurzaam beleggen in haar ogen het beste werkt in combinatie met overheidsbeleid.

In uw werk voor het New Climate Economy-initiatief probeert u samen met beleggers schadelijke klimaatverandering tegen te gaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het initiatief helpt bij het ontwikkelen van business cases en beleggingscases voor klimaatmaatregelen. Om alle ontwikkelingsdoelstellingen te halen moet het bedrag dat wereldwijd wordt geïnvesteerd in infrastructuur, in 2030 zijn verdubbeld. Wij tonen aan, dat de investeringen bij de keuze voor een lage CO2-uitstoot niet veel hoger zullen uitvallen. Daarnaast helpen we beleggers om de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Denkt u dat duurzaam beleggen echt een verschil kan maken? Of moet de aandacht gericht blijven op overheidsbeleid?

Met duurzaam beleggen kun je inderdaad echt een verschil maken, maar dat gaat het beste in combinatie met overheidsbeleid. Gerichte overheidsfinanciering en belangrijke beleidswijzigingen – zoals het uitfaseren van USD 650 miljard aan jaarlijkse subsidies voor fossiele brandstoffen over de hele wereld – kunnen duurzaam beleggen aantrekkelijker maken voor de particuliere sector. De publieke sector kan bijvoorbeeld zijn investeringen in infrastructuur verschuiven richting CO2-arme economie. Dat stimuleert de particuliere sector om daarin te beleggen.

In welke gebieden is het mogelijk klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd economische groei te stimuleren?

Overheden en ondernemingen kunnen een sterke groei realiseren én de uitstoot verlagen door op drie belangrijke economische terreinen – steden, grondgebruik en energie – de efficiency te verbeteren, te investeren in infrastructuur en innovatie te stimuleren. Compacte, verbonden en samenwerkende steden bieden tegen 2050 een kans voor economische groei ter waarde van USD 17.000 miljard. Dit soort steden kan de CO2-uitstoot, luchtvervuiling en het aantal verkeersopstoppingen terugdringen. Minder ontbossing en herstel van aangetast land zorgen voor een betere landbouwproductie en stijgende inkomens op het platteland. Tegelijkertijd gaat de uitstoot omlaag en is de grond beter bestand tegen klimaatverandering. Schone energie schept banen en verbetert de volksgezondheid.

Hebben fossiele brandstoffen hun langste tijd gehad? Of blijven goedkope kolen en olie toch onweerstaanbaar voor overheden, omdat hernieuwbare energie op dit moment te duur is?

In veel regio's wordt hernieuwbare energie steeds concurrerender. De kans is dan ook groot dat deze energie in de toekomst economisch gezien de beste keuze is. In Mexico vond in maart de eerste energieveiling voor de lange termijn plaats en het tarief kwam uit op slechts 3,5 cent per kWh. Het effect van de huidige lage olieprijs op beleggingen heeft ook de economische risico's van prijsvolatiliteit duidelijk gemaakt. In de financiële sector dreigt USD 1.100 miljard aan vermogen in de energiesector verloren te gaan als geen rekening wordt gehouden met de overgang naar CO2-arme energie. De signalen zijn duidelijk en het slimme geld verschuift.

De prijs voor CO2-uitstoot is op dit moment minder dan EUR 6. Helpt het om die te verhogen? Zo ja, hoe kan dit wereldwijd worden gerealiseerd?

Op veel plekken in de wereld gebeurt dit al: in zo'n 40 landen en meer dan 23 steden, provincies of staten. Bovendien maken al meer dan 435 grote ondernemingen voor hun beslissingen over investeringen gebruik van interne CO2-prijzen. In veel gevallen is de uitstoot inderdaad afgenomen. De economische activiteit is verschoven naar innovatieve en CO2-arme sectoren om de groei te stimuleren. Daarnaast hebben overheden hun belastingen verhoogd om de verlaging van andere belastingen te compenseren. Dit is het moment om CO2-prijzen te introduceren of deze te verhogen, omdat de olieprijs nog steeds relatief laag is. Internationale samenwerking via groepen als de G20 en de Carbon Pricing Leadership Coalition kan helpen bij het wegnemen van zorgen over de concurrentiekracht.

Opkomende markten hebben soms te maken met dringende problemen als het voeden van grote bevolkingsgroepen en het verschaffen van werk. Is het daarom moeilijk deze markten te overtuigen van een duurzamer economisch beleid?

Opkomende landen zien steeds meer in, dat het klimaat en hun economische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze landen laten dan ook veelbelovende leiderschapskwaliteiten zien. Door de negatieve bijwerkingen van onze huidige ontwikkelingsmodellen zijn veel landen op zoek naar een duurzamer groeipad. Zo sterven er elk jaar miljoenen mensen als gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door fossiele brandstoffen. De kosten hiervoor bedragen maar liefst 7% van het bbp in India en 10% van het bbp in China. Beide landen denken dat een verschuiving naar hernieuwbare energie de manier is om hun eigen economische en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Hoe verandert het klimaatakkoord van Parijs het landschap voor duurzaam beleggen?

Dit klimaatakkoord was een duidelijk en geloofwaardig signaal naar de wereld dat we overstappen op een CO2-arme economie. De langetermijndoelstelling van het akkoord en de cycli van vijf jaar om de ambitie te evalueren en te verhogen geven beleggers de zekerheid en het vertrouwen dat de strijd tegen klimaatverandering zal worden voortgezet. Het slimme geld gaat niet meer naar fossiele brandstoffen, maar naar schonere energie, slimmere steden en duurzamer grondgebruik.