nederlandnl
Chinese groei trekt aan nu hervormingen effect hebben

Chinese groei trekt aan nu hervormingen effect hebben

02-05-2016 | Visie

De Chinese groei trekt aan nu de dienstensector en de binnenlandse consumptie een groter aandeel krijgen in het bbp, zegt fondsmanager Victoria Mio van Robeco Chinese Equities.

 • Victoria Mio
  Victoria
  Mio
  Co-hoofd Robeco Asia Pacific Equities Chief Investment Officer China

In het kort:

 • Eerstekwartaalcijfers van het bbp tonen verschuiving naar dienstensector
 • Nieuwe economie centraal in laatste economische vijfjarenplan
 • Beste namen in consumptie, technologie, innovatie en gezondheidszorg

Bemoedigende cijfers voor de Chinese economie over het eerste kwartaal. Ze tonen aan dat de luid aangekondigde plannen om China om te buigen van een exportgeleide naar een op binnenlandse consumptie georiënteerde economie eindelijk vruchten beginnen af te werpen, zegt Mio. Dat belooft veel voor beleggingen in Chinese bedrijven die massaal bezig zijn nieuwe businessmodellen in te voeren op basis van de binnenlandse vraag.

Uit de laatste macrocijfers blijkt, dat in het eerste kwartaal de reële bbp-groei in China op jaarbasis is vertraagd naar 6,7%. Een percentage dat meeviel en boven de nieuwe nationale doelstelling van 6,5% blijft. Cruciaal voor het succes van het hervormingsprogramma is de dienstensector, waarvan het aandeel in het bbp in de eerste drie maanden steeg naar 56,9%.

De nominale groei van investeringen in vaste activa verbeterde ook en steeg in maart naar 11,1% jaar-op-jaar versus 10,2% jaar-op-jaar in januari en februari. De nominale groei van de detailhandelsverkopen steeg in maart naar 10,5% jaar-op-jaar versus 10,2% jaar-op-jaar in de eerste twee maanden. En ook in de export valt leven te bekennen met een groei van 11,5% jaar-op-jaar in maart.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Spectaculaire ontwikkeling dienstensector

“We hebben met veel beleggers gesproken en voor velen van hen was het een verrassing om te horen dat de dienstensector in 2015 al 51% van het Chinese bbp, ruwweg 90% van de bbp-groei en 41% van de Chinese beroepsbevolking uitmaakte”, vertelt Mio. “Beleggers zijn zo gewend aan het idee dat de industriële economie dramatisch vertraagt, dat ze zich afvragen waar die krachtige bbp-groei vandaan komt. Wat is de echte motor achter de economie?"

Het antwoord is te vinden in de spectaculaire ontwikkeling van de dienstensector. De Chinese overheid stelde in haar laatste economische vijfjarenplan vast, dat ze niet langer kon vertrouwen op de exportsector, vooral toen in de westerse economieën allerlei bezuinigingsprogramma's werden doorgevoerd. In de volgende grafiek is duidelijk te zien hoe ver de Chinese dienstensector sinds 1995 is gevorderd:

De dienstensector als percentage van het bbp.
Bron: NBS, Deutsche Bank, Robeco

Nominale bbp-groei naar sector. Bron: Haver, NBS, Bernstein, Robeco

“De dienstensector groeit consistent sneller dan de industriële sector”, zegt Mio. “In China is de dienstverlening aan bedrijven nog niet zo ver ontwikkeld. Het grootste deel van de dienstensector is gerelateerd aan consumptie. Dat betekent in feite dat de groei in de dienstensector nu al een verschuiving is in de richting van een consumptiegedreven economie."

Ze waarschuwt echter wel voor de keerzijde: “Stel, de industriële sector belandt in een recessie. Heeft dit dan negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en sleept die de consumptie mee in een negatieve spiraal? Alles hangt af van de werkgelegenheid.”

“In de dienstensector hebben inmiddels meer migranten uit de agrarische sector werk gevonden dan in de industriële sector. Blijft de dienstensector met dubbele cijfers groeien, dan zal langzaam maar zeker ook overtollig personeel uit de industriële sector daar werk vinden."

Vier belangrijke beleggingsthema's

Mio ziet voor de komende vijf jaar vier thema's met de beste beleggingskansen. “We blijven enthousiast over thema's rond de ‘nieuwe economie’ zoals consumptie, technologie en innovatie, gezondheidszorg en initiatieven in het kader van de ‘Nieuwe Zijderoute’. Omdat juist deze zo goed aansluiten bij het 13de Vijfjarenplan”, zegt de fondsbeheerder. “Sectoren die aanpassingen doen aan de aanbodkant of financiële sectoren die nadelig worden beïnvloed door rentedalingen, zoals banken en verzekeraars, vermijden we liever.” De tabel geeft de belangrijkste thema's weer:

Focus op de ‘nieuwe economie’

Als wordt gekeken naar aandelen die buitenlandse beleggers kunnen kopen, dan zijn er 700 Chinese bedrijven genoteerd in Hongkong en de VS. Maar die ondernemingen hebben wel heel verschillende vooruitzichten. Winstcijfers over 2015 lieten zien dat financiële dienstverlening, gezondheidszorg en nutsbedrijven gekoppeld aan het hervormingsthema hun winst zagen stijgen. Maar meer traditionele sectoren zoals energie en basismaterialen zagen de winst dalen. Zelfs consumentenaandelen kregen met lagere winsten te maken, omdat de Chinese bevolking zich afkeert van luxegoederen en zich meer gaat richten op persoonlijke diensten, reizen, gezondheidszorg, betere huisvesting en verzekeringen.

E-commerce is een goed voorbeeld van het hervormingsthema. De Chinese internetsector boekte een omzet van CNY 390 miljard (EUR 52,3 miljard) in 2015 en zal naar verwachting in 2015-17 groeien met een samengestelde jaarlijkse groei (Compound Annual Growth Rate, CAGR) van 30%. Nieuwe opkomende segmenten hebben een enorm groeipotentieel, zoals e-commerce, cloud computing, onlinebetalingen en social advertising, aldus Mio.
“De nieuwe economie zal wel zorgen voor een structurele outperformance, maar dat wil niet zeggen dat we niet selectief moeten zijn”, zegt ze. “Wij denken dat de belangrijkste beleggingskansen zijn gerelateerd aan de structurele veranderingen op lange termijn in het kader van de nieuwe economie. Over het algemeen hebben we een voorkeur voor sectoren met een redelijke waardering en duurzame groei en voor bedrijven met een hoog dividendrendement die bestand zijn tegen de grillen van de conjunctuur.

“Tegelijkertijd begrijpen we dat de nieuwe economie, die wordt gedreven door consumptie, innovatie en beleidsondersteuning, een waarderingspremie vraagt omdat deze een sterkere organische groei levert. De waardering van sommige sectoren is echter nog steeds erg hoog. We moeten dus voorzichtig en selectief zijn en segmenten vermijden die onvoldoende fundamentele basis hebben, zoals duidelijke winstcijfers of duurzame bedrijfsmodellen."