nederlandnl
Het dynamische duo: Hoe de ware aard van je beleggingsportefeuille te kennen

Het dynamische duo: Hoe de ware aard van je beleggingsportefeuille te kennen

07-04-2016 | Research

De huidige volatiele marktomgeving biedt genoeg stof tot nadenken voor beleggers. Om tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te komen heeft Robeco zijn Dynamic Strategic Asset Allocation-tool (DSAA) en Stress Test verder ontwikkeld.“Deze analyses helpen professionele beleggers hun portefeuille robuuster maken voor verschillende economische omstandigheden.”

 • Alexander de Roode
  Alexander
  de Roode
  Quantitative Researcher
 • Roderick Molenaar
  Roderick
  Molenaar
  Portfolio Strategist

In het kort:

 • De DSAA-tool toont het effect van allocatiewijzigingen onder verschillende marktomstandigheden
 • Het toont het risico-rendementsprofiel van de huidige en van alternatieve beleggingsportefeuilles
 • De Stress Test geeft inzicht in het staartrisico van de portefeuille

De assetallocatie is een van de belangrijkste beslissingen die een belegger moet nemen. Maar het construeren van de optimale portefeuille is absoluut niet eenvoudig. Omdat markten fluctueren is een optimale portefeuille voor de ene marktomgeving niet noodzakelijk de beste oplossing in een andere omgeving.

Om inzicht te krijgen in de impact van verschillende marktomgevingen op de portefeuilles van klanten, heeft Robeco zijn Dynamic Strategic Asset Allocation-tool (DSAA) en Stress Test verder verbeterd. Deze tools helpen professionele beleggers beter te begrijpen hoe een portefeuille zich gedraagt in verschillende scenario's. Zo kunnen beleggers robuustere portefeuilles opbouwen.

Portefeuillestrategen Roderick Molenaar en Alexander de Roode leggen uit wat deze tools precies doen en welke voordelen ze bieden.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Inzicht in het effect van allocatiewijzigingen

De DSAA-tool helpt een belegger bij het analyseren van zijn huidige portefeuille in verschillende marktomgevingen en laat het effect zien van het veranderen van wegingen in de portefeuille en/of het toevoegen van andere beleggingscategorieën of -strategieën.

Hoe helpt de DSAA-tool professionele beleggers om meer inzicht te krijgen?

De Roode: “Door alternatieve portefeuillestrategieën te analyseren helpt de tool beleggers bij het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van hun allocatie. De tool geeft inzicht in verschillende soorten risico en maakt beleggers bijvoorbeeld bewust van een te grote blootstelling aan bepaalde risicofactoren. Of stelt ze in staat om hun portefeuille minder gevoelig te maken voor één bepaald soort risico. Op deze manier kan de DSAA-tool inzicht bieden in hoe beleggers hun portefeuille robuuster kunnen maken in verschillende scenario's.”

En hoe voegt de Stress Test waarde toe voor beleggers?

Molenaar: “Met de Stress Test kunnen beleggers hun portefeuilles onderwerpen aan een stresstest op basis van scenario's van turbulente markten uit het verleden. Zo kunnen ze het risico in hun portefeuilles aanpakken. Een belangrijk kenmerk van de analyse is het vermogen om de verliezen in een portefeuille te evalueren. Beide analyses verschaffen inzicht in hoe de portefeuille zich zou gedragen in bepaalde historische scenario's. Bij de DSAA-tool draait het om het risico-rendementsprofiel en bij de Stress Test om het staartrisico.”

"Klanten kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken over hoe hun portefeuille het zou doen tijdens een recessie, zoals in 2008. Ze willen dan weten hoe ze de assetallocatie kunnen verbeteren en de verliezen kunnen beperken. Met deze tools kunnen we klanten meer informatie geven en ze helpen de juiste keuzes te maken."

"Maar het gaat niet alleen om crisisperiodes. We maken gebruik van een database met 30 jaar aan historische gegevens, dus we kunnen elke specifieke periode analyseren. Bovendien is de database niet statisch, hij wordt namelijk elk kwartaal bijgewerkt."

Waarmee onderscheiden deze tools zich?

De Roode: “Het belangrijkste doel van de DSAA-tool is om na te gaan of een beleggingsportefeuille goed is afgestemd op de voorkeuren van de klant. Als dat niet het geval is, helpt de tool bij het opstellen van een verbeterplan. Daarbij verschaft hij inzicht in welke stappen genomen kunnen worden voor een betere allocatie.”

“Een ander onderscheidend aspect is de consistentie van het model. Het is heel moeilijk om gegevens van verschillende beleggingscategorieën op een consistente manier op elkaar af te stemmen, omdat niet alle categorieën een even lange geschiedenis hebben. Daarom hebben we statistische methodes ontwikkeld om ontbrekende gegevens aan te vullen.”

Waarom zouden beleggers hun portefeuille nu willen laten analyseren en testen?

De Roode: "Beleggers kunnen zich afvragen hoe ze hun portefeuille moeten positioneren in de huidige omgeving van lage rentes. Ook weten ze soms niet of ze hun valutablootstelling moeten afdekken of juist niet. Wij kunnen hun portefeuille dan analyseren en laten zien wat het effect is van mogelijke wijzigingen.”

Molenaar adds: "Om vragen te beantwoorden over de eigenschappen van een beleggingsportefeuille in de huidige marktomgeving maken we gebruik van Robeco's Expected Returns, een jaarlijkse publicatie met verschillende voorspellingen voor de komende vijf jaar. Zo kunnen we laten zien welk effect bepaalde economische omstandigheden hebben op de portefeuille. Die kunnen namelijk heel anders zijn dan de omstandigheden van de afgelopen vijf jaar."

Je laat de werkwijze van de DSAA-tool zien met een voorbeeld waarbij een lagevolatiliteitstrategie voor aandelen wordt toegevoegd aan een wereldwijde aandelenportefeuille. Kun je wat vertellen over het resultaat?

De Roode: “Om het effect te meten van het toevoegen van een low-volstrategie aan een 100% wereldwijde aandelenportefeuille vervangen we 50% van de wereldwijde aandelen door Robeco Conservative Equities. Met behulp van de DSAA-tool kunnen we het risico-rendementsprofiel van deze nieuwe portefeuille in de afgelopen vijf jaar en de komende vijf jaar laten zien. Uit de resultaten blijkt, dat het rendement van de portefeuille met Conservative Equities over de afgelopen vijf jaar iets hoger was geweest. Maar omdat de volatiliteit van wereldwijde aandelen relatief laag was, is de beperking van de volatiliteit minder dan het zou zijn over een langere periode.” Dit is weergegeven in het onderstaande schema.

“Gezien de huidige marktomgeving verwachten we een lager rendement op aandelen, maar een hogere volatiliteit. Het toevoegen van Conservative Equities aan een portefeuille in zo'n omgeving kan dan gunstig zijn. De DSAA-tool laat zien dat de opname van de lagevolatiliteitstrategie resulteert in een afname van de volatiliteit van de algemene aandelenportefeuille in de komende vijf jaar.”

l

De Roode vervolgt: “Een andere manier om deze propositie te analyseren is met behulp van de Stress Test. Om te zien in hoeverre een lagevolatiliteitstrategie bescherming kan bieden tegen verliezen, bekijken we de strategie in eerdere turbulente markten. Op basis van de uitkomst kunnen we concluderen dat een low-volstrategie bescherming kan bieden in onrustige perioden.”

“Om het effect van een lagevolatiliteitstrategie verder te analyseren, kunnen we ook kijken naar de verliezen van de portefeuille. De analyse laat zien dat zo'n strategie in onrustige periodes bescherming kan bieden tegen verliezen van aandelenportefeuilles.”

Waarom hebben jullie deze tool verder ontwikkeld?

Molenaar: "Als reactie op vragen van klanten hebben we meer beleggingscategorieën en scenario's toegevoegd. Er zijn nu veel beleggingscategorieën beschikbaar in de tool en voor de meeste daarvan hebben we gegevens die heel ver teruggaan. Niet alleen aandelen en obligaties, maar ook alternatieve beleggingen als grondstoffen, onroerend goed, hedgefondsen en private equity, de belangrijke valuta's, swapcurves en Robeco-fondsen voor bijvoorbeeld factorbeleggen in aandelen en credits en kwantitatief multi-assetbeleggen."

Molenaar en De Roode zien dat beleggers tegenwoordig moeite hebben om tot de juiste assetallocatie te komen als gevolg van de volatiele markt, onzekerheid over de wereldwijde economie en zeer lage rentes. Met een beter inzicht in assetallocatie, de impact van bepaalde beleggingsbeslissingen en de manier waarop een portefeuille zich gedraagt onder verschillende marktomstandigheden, kunnen beleggers hun portefeuille sterker maken. De Roode: "Dat is lastig, maar we zijn ervan overtuigd dat we daarbij kunnen helpen."

Lees meer

Voor wie meer wil weten over de Dynamic Strategic Asset Allocation-tool en de Stress Test verwijzen we naar de whitepaper Strategic asset allocation in different market environments. Deze studie geeft meer inzicht in strategische assetallocatie en beschrijft drie beleggingscases om te laten zien hoe de tools kunnen worden toegepast. Zo gebruiken we de DSAA-tool en de Stress Test voor een lagevolatiliteitstrategie in een aandelenportefeuille, om aan te tonen hoe liquide alternatieven waarde kunnen toevoegen in een gebalanceerde portefeuille en passen we de tools ook toe voor renteafdekking in een pensioenfonds met verplichtingen met gebruik van een LDI-fonds. Op een vergelijkbare manier kunnen ook analyses worden uitgevoerd voor andere aandelen- en creditsfactorstrategieën. Dit kan worden uitgebreid naar portefeuilles met verplichtingen in een institutionele context.

Verbeterplan voor een optimale portefeuille

Als u een institutionele belegger bent en een verbeterplan wil voor een optimale portefeuille, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Robeco om uw portefeuille te laten analyseren met behulp van Robeco's Dynamic Strategic Asset Allocation-tool en Stress Test.