netherlandsnl
“Wacht als pensioenfonds niet op voldongen feiten”

“Wacht als pensioenfonds niet op voldongen feiten”

21-01-2016 | Visie

Neem de regie in eigen hand en wacht als pensioenfonds niet op de politiek of voldongen feiten. Dat was de boodschap van FNV-beleidsadviseur Chris Driessen op het pensioenseminar van Robeco en TrigNum.

chris-driessen.png“De consolidatie onder pensioenfondsen zet door. De druk op ondernemingspensioenfondsen en middelgrote bedrijfstakpensioenfondsen om te fuseren of onderdak te vinden bij een ander fonds of APF stijgt”, schetste Driessen de stand van zaken.

“Pensioenfondsbestuurders moeten het bestaansrecht en de professionaliteit van hun eigen fonds kritisch tegen het licht houden en kijken wat het beste is voor de deelnemers. Dat is in elk geval investeringen in een perfecte uitvoering van de pensioenregeling met een hoge service en lage kosten.”

“Maar ik realiseer me dat pensioenfondsen, en met name bedrijfstakpensioenfondsen, gevangen zitten in het huidige pensioenstelsel dat niet meer aansluit op de huidige geïndividualiseerde maatschappij en dynamische arbeidsmarkt.”

Pensioenfondsbestuurders en sociale partners kunnen volgens Driessen zelf stappen zetten rond thema’s als professionalisering, individualisering, flexibilisering en servicegerichtheid en kostenbewustzijn. Naast beleidsadviseur bij vakbond FNV is Driessen ook lid van de commissie die in de SER praat over het advies aan de overheid voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Mythe van lege pensioenpot opheffen

HDriessen pleitte hartstochtelijk voor het communiceren van de kapitaalwaarde van een deelnemer. “De mythe onder jongeren dat er voor hen straks niets meer in de pensioenpot zit moet de wereld uit. Deze negatieve houding is fnuikend voor de solidariteit. Maak jonge deelnemers duidelijk dat er door de lage rente juist meer in de pensioenpot zit. Dat hun aanspraak is afgedekt.”

Op dit voorstel kwam de nodige reactie van bestuurders van pensioenfondsen. Of het nu wel het juiste moment is om deze boodschap te communiceren. Door de lage rente zijn de verplichtingen richting jongeren enorm verschoven en dat schuift bij een rentestijging weer terug. Communiceren we dan ook een lagere kapitaalwaarde?

Ook riep Driessen de pensioensector op om een systeem voor waardeoverdracht voor met name kleine pensioenrechten op de zetten. Om zo de groeiende “witte en grijze vlek” in te dammen van jongeren, lager-opgeleiden en zzp’ers die geen of slechts een beetje pensioenrechten opbouwen. “Maak waardeoverdracht gemakkelijker en denk na over hoe kleine pensioenrechten kunnen worden gebundeld.”

'Dam de groeiende witte en grijze vlek in'

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Collectiviteit en risicodeling geen ouderwetse begrippen

Driessen plaatste zijn opmerkingen om de regie in eigen hand te houden tegen een achtergrond van een “aardverschuiving” op de arbeidsmarkt. De overheid “faalt” volgens de beleidsadviseur om het pensioenstelsel op die veranderingen aan te passen. Hij vindt dat het kabinet problemen voor zich uitschuift en dat de Tweede Kamer weinig haast maakt.

“Er is geen oplossing voor een overgangsperiode bij het afschaffen van de doorsneepremie. Er is geen oplossing op de korte termijn voor de rentegevoeligheid van huidige pensioencontracten. En in zijn hoofdlijnennota dreigt het kabinet naar mening van de FNV de risicodeling om zeep te helpen. Grote besluiten zullen pas door een volgend kabinet worden genomen en implementatie is dan pas na 2020. Er wordt veel tijd verloren. De reden is dat pensioen een pijnlijk politiek onderwerp is.”

“Alles beweegt”, stelde Driessen vast. Dat geeft volgens hem gedoe en niet iedereen is het met alle veranderingen eens. “Ik ook niet. Maar laten we vooral samen vooruitkijken, uitgaan van de wensen en behoeften van de deelnemers van nu en de gewijzigde economische en arbeidsomstandigheden. Voor mij zijn drie zaken belangrijk: niemand moet tussen wal en schip vallen, beleggen en risico hoort nu eenmaal bij pensioen en laten we het betaalbaar houden. Collectiviteit en risicodeling zijn voor mij een moderne woorden en geen begrippen uit de oude doos.”

Pensioen is volgens de vakbondsman een “moeizame discussie”, maar “pensioen is en blijft pensioen waarbij een beetje paternalisme goed is.”

Pensioenseminar

Dit artikel maakt deel uit een driedelig verslag van het pensioenseminar Veranderende tijden: hoe houdt u de regie? dat Robeco en adviesbureau TrigNum op 6 januari organiseerden voor pensioenfondsbestuurders. Het seminar bepleitte dat pensioenfondsen de veranderingen in het pensioenstelsel niet moeten afwachten en vertelde hoe ze de regie in eigen hand kunnen nemen. In het artikel PGB-voorzitter: “Maak een kritische foto van je pensioenfonds” vertellen PGB-bestuursleden Ruud Degenhardt en Bert Coenradie over hun ervaringen met het toekomstbestendig maken van hun pensioenfonds. Tom Steenkamp, hoofd investment research bij Robeco, liet zien dat het tweefondsenmodel uit een DC-regeling ook past op een DB-regeling waardoor pensioenfondsen zelf kunnen voorsorteren op een eventuele overstap van een DB- naar een DC-pensioenregeling. Lees daarover het artikel Van DB naar DC: laat de pensioenfondsbestuurder maar schuiven. Download hier de presentaties van de sprekers.

Gerelateerd aan dit artikel: