Wereldwijde aanpak steeds belangrijker voor obligatiebeleggers

Wereldwijde aanpak steeds belangrijker voor obligatiebeleggers

17-11-2015 | Jaarlijkse vooruitblik

Flexibiliteit is belangrijk. Leg je niet aan banden, struin de wereld af naar rendement, wees selectief en zorg ervoor dat je betaald wordt voor het risico dat je neemt. Dat is het mantra voor obligaties in 2016.

  • Kommer van Trigt
    Kommer
    van Trigt
    Portfolio manager, Hoofd Global Fixed Income Macro Team

In het kort

  • Staatsobligaties uit Australië en Spanje zijn aantrekkelijk
  • Achtergestelde leningen van banken en verzekeraars bieden waarde
  • Voor opkomende markten is het wachten op de ommekeer

Begaat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve de fout om de rente te vroeg te verhogen? Het lijkt een paradoxale vraag die Kommer van Trigt, hoofd van Robeco’s Global Fixed Income Macro Team, stelt aan het einde van een jaar waarin de financiële markten ”obsessief” bezig waren met het moment waarop de Fed de kortetermijnrente in Amerika zou gaan verhogen. “Er zijn genoeg voorbeelden van centrale banken die op het verkeerde moment de verkeerde rentebeslissing namen. Dit jaar verwacht ik geen renteverhoging meer en het is niet uit te sluiten dat de Fed ook in 2016 in eerste instantie niets doet”, aldus Van Trigt.

Er is volgens Van Trigt, ook beheerder van Robeco Global Total Return Bond Fund (voorheen Rorento), sprake van een wankel evenwicht. Aan de ene kant wil de Fed de rente graag normaliseren. “Het is een teken van kracht van de Amerikaanse economie dat het recessiehoofdstuk definitief wordt afgesloten met de eerste rentestijging in zeven jaar. Beleidsmakers van de centrale bank hebben er herhaaldelijk op gezinspeeld.”

Aan de andere kant is en blijft er nog steeds onzekerheid over economische ontwikkelingen buiten de VS, met name in China, en de invloed daarvan op de Amerikaanse economie. “De Amerikaanse productie lijdt onder de economische terugval in China en de sterke Amerikaanse dollar, waardoor de export daalt. Het is een delicaat besluit dat de Fed moet nemen.”

De Verenigde Staten zijn al een fase verder in het economisch herstel in vergelijking met Europa en Japan. De Europese Centrale Bank voert nog de discussie of het obligatie-opkoopprogramma uitgebreid moet worden en ook bedrijfsobligaties in aanmerking komen. Ook Japan zal volgens Van Trigt zijn monetaire stimulering waarschijnlijk opvoeren. "De normalisatie van de rente in de VS en de monetaire verruiming in Europa en Japan zorgen volgend jaar voor volatiliteit op de financiële markten."

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Amerika, Australië en Spanje

De huidige wereld van lage economische groei en lage inflatie is niet per definitie slecht voor obligatiebeleggers. De historisch lage rente zorgt echter voor weinig rendement. Een eventuele rentestijging kan in koersverliezen resulteren. Flexibiliteit, een wereldwijde blik en selectiviteit zijn dan ook het mantra voor een obligatiebelegger om onder deze omstandigheden een mooi rendement te maken, aldus Van Trigt. “De wereld biedt meer keus en flexibiliteit houdt in los van de index beleggen en soepel bewegen met rentegevoeligheid en kredietrisico. Maar beleggers moeten alert zijn.”

‘De focus is verschoven van de obligatiehouder naar de aandeelhouder en aandeelhouderswaarde’

Op zijn zoektocht naar rendement ziet Van Trigt aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden in staatsobligaties van Australië en Spanje. “Australië is relatief onbekend. De Australische economie moet zich opnieuw uitvinden omdat het erg afhankelijk is van de export van grondstoffen naar China en dat levert steeds minder op. Australië is één van de weinige landen die zijn officiële korte rente nog kan verlagen en dat levert ons koerswinst op. Het kredietrisico is minimaal wat blijkt uit de triple A rating voor het land.”

Van Trigt verkiest Amerikaanse staatsobligaties boven Europese staatsobligaties als de traditionele safe haven voor het geval financiële markten verder onder druk komen te staan. In Europa geeft de fondsbeheerder de voorkeur aan Spaanse staatsobligaties boven Italiaanse. “Spaans staatspapier is ondergewaardeerd vanwege verkiezingen in het land. Ten onrechte, want Spanje presteert economisch beter dan Italië en ook zijn schuld als percentage van het bbp is kleiner.”

Volgende fase creditcyclus

Bij bedrijfsobligaties zijn de spreads afgelopen jaar opgelopen. Van Trigt: “De jaren van sterk dalende credit spreads liggen achter ons. In veel segmenten zoals investment grade, high yield en emerging markets corporate debt is de waardering niet super aantrekkelijk.”

Achtergestelde leningen van Europese banken en verzekeraars bieden volgens Van Trigt daarentegen wel waarde ofschoon ze tot de meest risicovolle categorie bedrijfsobligaties behoren. “Banken worden echter weer de saaie sector van vóór de financiële crisis. Banken slanken af, hun transparantie verbetert, ze nemen minder risico en het toezicht is groter. In tegenstelling tot aandelenbeleggers weten obligatiebeleggers dat juist te waarderen." Maar ook hier is het volgens hem noodzakelijk om selectief te zijn. De fondsmanager verkiest dergelijke leningen van Noordwest-Europese banken boven die van Zuid-Europese en binnen landen heeft de ene bank de voorkeur boven de andere.

Van Trigt stelt vast dat bij ondernemingen de focus is verschoven van de obligatiehouder naar de aandeelhouder en aandeelhouderswaarde. Vooral in de Verenigde Staten waar de creditcyclus de fase heeft bereikt waar bedrijven weer meer schuld hebben en de leverage groter wordt. Ondernemingen geven meer obligaties uit om overnames of dividenduitkeringen te financieren. Obligatiebeleggers zijn hier niet tuk op. "In de ontwikkelde markten gaat onze voorkeur voor credits dan ook uit naar Europa waar bedrijven nog geen hoge schuldenlast hebben", aldus Van Trigt.

Wachten op kentering in opkomende markten

Bij opkomende markten is het wachten op een kentering. Door het jarenlange ruime monetaire beleid in Westerse landen konden emerging markets goedkoop geld lenen waardoor een schuldenzeepbel is ontstaan. Die is gebarsten en opkomende landen zullen daarvan ook in 2016 de naweeën ondervinden. Overheden moeten volgens Van Trigt laten zien dat ze ingrijpen en noodzakelijke hervormingen doorvoeren die leiden tot economisch herstel. “De oplossing op lange termijn is dat deze landen hun schuld verkleinen, productiviteit verhogen of nieuwe exportmogelijkheden vinden. Als kortetermijnoplossing kozen ze voor het laten depreciëren van hun valuta”, aldus Van Trigt.

Van Trigt ziet een parallel met de periferie van Europa een aantal jaar geleden. “Toen wilde ook niemand de obligaties van landen als Spanje, Italië en Portugal hebben. Na economische hervormingen en monetaire impulsen veranderde dat weer.” Hij vindt wel dat de financiële markt alle opkomende landen over één kam scheert. “Zelfs een land als Mexico wordt niet beloond voor het goede beleid.”

Wat Van Trigt wel opmerkelijk vindt, is dat opkomende markten in het afgelopen jaar meer op- dan afwaarderingen hebben gekend. "Het is bijzonder dat landen als Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië momenteel dezelfde kredietwaardigheid krijgen toegekend als Spanje of Italië. Rating agencies reageren traag en er zijn in 2016 dan ook afwaarderingen te verwachten. Dat voedt het negatieve sentiment op de markt voor emerging markets."

Voor bedrijven in opkomende markten ziet Van Trigt een probleem in de gedaalde valuta. Hun obligaties zijn uitgegeven in Amerikaanse dollar, maar daar staan vaak inkomsten in een veel zwakkere lokale valuta tegenover. Door de gestegen dollar is dus de schuld in lokale valuta gestegen.

Altijd beleggingsmogelijkheden

De wereld zal ook in 2016 uitdagend zijn voor obligatiebeleggers. Actief beleggingsbeleid is dan ook een must, stelt Van Trigt. "Voor wie wereldwijd belegt en een flexibele beleggingsstijl heeft zijn er voldoende mogelijkheden."

Rorento heet voortaan Robeco Global Total Return Bond Fund

Robeco's bekendste obligatiefonds Rorento heeft een andere naam gekregen. Het wereldwijde obligatiefonds heet voortaan Robeco Global Total Return Bond Fund. Volgens beheerder Kommer van Trigt dekt de nieuwe naam de lading beter. "Rorento is in Nederland een bekende naam, maar in het buitenland niet. Met de naamsverandering is duidelijk dat het om een beleggingsfonds van Robeco gaat dat wereldwijd in obligaties belegt. De beleggingsstijl is flexibel wat betreft rentegevoeligheid en kredietrisico."