netherlandsnl
Wetsvoorstel opent deur voor doorbeleggen na pensioendatum

Wetsvoorstel opent deur voor doorbeleggen na pensioendatum

02-09-2015 | Visie

Robeco is positief over het voorontwerp van de wetswijziging, die het verwachte pensioenresultaat voor deelnemers verbetert en de stabiliteit van het pensioenstelsel vergroot.

 • Jacqueline Lommen
  Jacqueline
  Lommen
  SVP European pensions / Board member
 • Tom Steenkamp
  Tom
  Steenkamp
  Chairman of the Board at Stichting Robeco Premie Pensioen Instelling (Robeco PPI)

In het kort

 • Een wijziging in de pensioenwet vergroot keuzemogelijkheden voor sociale partners in soort pensioenregeling
 • Een belangrijk element is dat er na de pensioendatum in DC pensioenregelingen doorbelegd kan worden
 • De wijziging vergroot de financiële stabiliteit en het draagvlak onder ons pensioenstelsel

In juli 2016 wordt naar verwachting een aanpassing doorgevoerd in de pensioenwet. Eerder deze zomer is het voorontwerp van de Wet variabele pensioenuitkering door de staatssecretaris van SZW beschikbaar gesteld voor commentaar. Een belangrijk element is dat het in DC regelingen mogelijk wordt om na de pensioendatum door te beleggen en dat risico’s in deze periode met anderen gedeeld kunnen worden.

De voorgestelde aanpassingen zijn terug te voeren op drie drijfveren. Aangezien er direct voor pensioendatum en gedurende de uitkeringsfase meer risicovol kan worden belegd, neemt het verwachte pensioenresultaat voor de deelnemer aanzienlijk toe. De pensioenuitkering kan voortaan fluctueren, maar door risico’s collectief te delen en eventueel ook door het spreiden van schokken in de tijd blijven de fluctuaties beperkt.

De tweede drijfveer is het vergroten van de stabiliteit van de Nederlandse financiële stelsel en de toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen. Er wordt een mogelijkheid geïntroduceerd om het langleven risico bij de deelnemer te leggen of het via longevity swaps of het herverzekeren bij een andere partij onder te brengen.

De laatste drijfveer voor de aanpassingen is dat er zo een gulden middenweg onstaat tussen DB en DC pensioenregelingen: enerzijds collectieve risicodeling en uitvoering en anderzijds persoonlijke eigendomsrechten en meer eenvoud en transparantie, bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke pensioenrekeningen. Dit biedt aan sociale partners een pragmatische en toekomstbestendige pensioenoplossing.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Welkome ontwikkeling

De optimalisering van premieovereenkomsten is in de ogen van Robeco een zeer welkome ontwikkeling. Het verwachte pensioenresultaat van de deelnemer zal duidelijk verbeteren terwijl de inkomenszekerheid van ouderen goed geborgd blijft. De aanpak via de persoonlijke pensioenrekeningen zal het pensioenbewustzijn vergroten. De komende maanden is het van belang dat het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer komt. Het draagvlak is groot, maar – zoals gewoonlijk – draait het om de invulling van de details.

Lees de hele reactie van Robeco op het voorontwerp van de wetswijziging. Eerder werd over dit onderwerp al het whitepaper Op weg naar een optimale beschikbare premieregeling gepubliceerd.

Gerelateerd aan dit artikel: