nederlandnl
Alternatieve beleggingen: absolute return dempt cyclische schokken

Alternatieve beleggingen: absolute return dempt cyclische schokken

01-09-2015 | Visie

Absolute return-oplossingen kunnen helpen om de portefeuille minder gevoelig te maken voor de economische cyclus. Het is lastig navigeren in het snelgroeiende fondsaanbod, waarvan een deel meer meedeint op de grillen van de markt dan de naam doet vermoeden.

 • Klaas Smits
  Klaas
  Smits
  Executive Director Quant Allocation Products

In het kort

 • Absolute return-strategieën kunnen zowel positie kiezen voor koersstijgingen als -dalingen
 • Het aanbod van absolute return-fondsen neemt snel toe en is zeer divers
 • De term absolute return is geen garantie voor positieve rendementen in elk marktklimaat
 • Liquiditeit en tegenpartijrisico zijn zaken waar beleggers in dit segment op moeten letten

Beleggers richten zich vooral op de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen en obligaties. Maar wat zijn de vooruitzichten voor alternatieve beleggingen? In deze nieuwe reeks bespreken we zes segmenten die mogelijk het overwegen waard zijn: grondstoffen, infrastructuur, vastgoed, hedgefondsen, absolute-returnfondsen en private equity.

Het nastreven van een positief rendement ongeacht het beleggingsklimaat maakt absolute return-oplossingen tot een populaire keuze in een tijd waarin de rente zeer laag ligt en de aandelenmarkten naar historische maatstaven een hoge waardering hebben. Sommige hedgefund-strategieën herbergen absolute return-kenmerken zonder structurele long only-tilt, maar ook in de vorm van liquid alternatives trekken absolute return-oplossingen de laatste jaren veel aandacht.

In Europa is het belegd vermogen van absolute return-fondsen in het zogeheten Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) gegroeid van EUR 159 miljard eind 2013 tot meer dan EUR 260 miljard een jaar later. Volgens de UCITS Alternative Index zijn er in dit segment al meer dan 800 verschillende fondsen. Deze vorm maakt het mogelijk om op dagbasis in- of uit te stappen. De meeste hedgefondsen hanteren een maandelijkse handelstermijn. Daarnaast is een lock-up periode van een aantal maanden tot een jaar gebruikelijk.

Er wordt een heel breed scala aan strategieën ingezet en daaraan worden door de aanbieders ook allerlei verschillende benchmarken aan verbonden. Dat zorgt ervoor dat de beleggingscategorie een heel divers karakter kent, waardoor het lastig is om een eenduidige uitspraakt te doen over de rendementen van absolute return-fondsen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Stijgende en dalende markten

Een absolute return-fonds verschilt in enkele belangrijke opzichten van fondsen die zich beperken tot een bepaalde markt. Het grootste verschil is dat er positie gekozen kan worden voor koersstijgingen en –dalingen op aandelen-, vastrentende en valutamarkten. Het inrichten van de portefeuille vraagt dan ook om andere competenties dan bij meer traditionele oplossingen, waarbij het meestal draait om het aanbrengen van over- en onderwegingen op het niveau van individuele waardes.

“Wij beginnen helemaal op nul”, licht Klaas Smits, fondsbeheerder van Robeco GTAA, dit verschil toe: “Terwijl voor beheerders van een traditioneel fonds de samenstelling van hun benchmark-index het startpunt vormt waartegen de portefeuillesamenstelling en het rendement worden afgezet.” De meeste absolute return-fondsen streven over een periode van drie jaar naar een rendement dat hoger ligt dan de geldmarktrente.

Die periode is korter dan de hele cyclus, maar een goede strategie kan zowel in goede als slechte tijden een positief rendement halen. Die eigenschap maakt absolute return-fondsen tot een hulpmiddel om de volatiliteit te verminderen van een traditionele beleggingsportefeuille, waarvan het rendement voor een groot deel wordt bepaald door de koersschommelingen op financiële markten.

Patronen ontdekken en begrijpen

De eigenschap van absolute return-fondsen om een rendement na te streven dat in grote mate onafhankelijk is van de richting op financiële markten maakt een solide risicobeheersing zeer belangrijk. Belangrijke vragen zijn wie controlleert dat de risico’s binnen de vastgestelde grenzen blijft en wat er moet gebeuren als die grenzen toch overschreden worden. Daarnaast moet er bij fondsen die met een hoge hefboom in derivaten beleggen en shortposities innemen goed gelet worden op de wijze waarop het tegenpartij- en het liquiditeitsrisico beheerst worden.

Robeco GTAA is een kwantitatieve multi asset-strategie met als belangrijkste doel het behalen van aantrekkelijke rendementen op de lange termijn. Aan de hand van een model wordt ingespeeld op mogelijkheden die ontstaan op belangrijkste markten door systematisch beslissingen op het vlak van market timing binnen elke beleggingscategorie te combinerenmet de relatieve waardering van de verschillende categorieën onderling. Het model is opgebouwd uit verschillende componenten die stuk voor stuk lange track records hebben en het wordt voortdurend verder geperfectioneerd

‘Het model vermijdt psychologische valkuilen’

“Het voordeel van een model is dat het kan inspelen op de psychologische valkuilen op financiële markten die voor beleggers van vlees en bloed lastig zijn te vermijden”, vertelt Smits: “Bij Robeco geloven we erin dat grondig onderzoek kan helpen om de belangrijke krachten op financiële markten in kaart te brengen en te begrijpen. Het gaat dus niet alleen om het vinden van statistische patronen, maar ook om het doorgronden van wat de economische verklaringen daarvan zijn.”

Beperkt werkterrein

Als beheerders zijn wij bij GTAA uiteraard geïnteresseerd in de normale verdeling van rendementen”, zegt Smits: “Maar we willen vooral weten wat er kan gebeuren in de staart van die verdeling. Het is voor ons namelijk een belangrijke voorwaarde dat we ook in periodes waarin de liquiditeit opdroogt makkelijk en tegen lage kosten posities kunnen sluiten of juist innemen. De invulling van de portefeuille wordt volledig bepaald door het model. Wij kijken wel of de risicolimiet niet wordt overschreden. Daarnaast ontwikkelen en testen we ideeën om het model verder te verbeteren.”

‘Het universum bestaat uit zeer liquide indexinstrumenten’

GTAA houdt het werkterrein daarom beperkt tot een aantal zeer liquide indexinstrumenten op aandelen-, (staats)obligatie en valutaniveau. Behalve door de wens om in alle marktomstandigheden de portefeuille te kunnen bijstellen is de keuze voor heel liquide instrumenten ook ingegeven door het formaat waarin Robeco GTAA is gegoten. Het fonds heeft een UCITS-vorm, waarbij dagelijkse liquiditeit een van de voorwaarden is.

Correlatie: weg van de grillen van de markt

Absolute Return-oplossingen spelen onder meer in op een groeiende terughoudenheid van beleggers om hun lot grotendeels te verbinden aan de grillen van een bepaalde vermogenscategorie. Veel fondsen die zichzelf in de absolute return-categorie scharen, worden in de praktijk toch sterk beïnvloed door de bewegingen van de markt. “Veel long/short-aandelenfondsen en hedgefondsen die inspelen op fusies en overnames hebben soms een flinke overlap met aandelenkoersen”, vertelt Smits: “Een correlatie van 60% tot 70% is niet ongebruikelijk.”

Sinds de lancering van Robeco GTAA in mei 2010 ligt de correlatie op maandbasis met staatsobligaties op 0%. De correlatie met aandelen en met een beleggingsportefeuille die voor de helft is opgebouwd uit aandelen en voor de andere helft met obligaties komt ongeveer uit op circa 40%. De hoge correlatie is een gevolg van het goede beursklimaat. Smits verwacht dat de correlatie in een zwakke markt negatief is en op de lange termijn op grofweg 0% uitkomt.

Gerelateerd aan dit artikel: