netherlandsnl
Europese laagvolatiele aandelen: lessen uit 'een verloren decennium'

Europese laagvolatiele aandelen: lessen uit 'een verloren decennium'

29-05-2015 | Visie

In het eerste kwartaal was er in Europa sprake van een bescheiden economische groei; uit Frankrijk en Italië kwamen onverwacht sterke cijfers. Toch heeft de regio nog steeds te maken met een omgeving die wordt gekenmerkt door lage rente met een naar verwachting lage economische groei en lage inflatie. Deze omstandigheden lijken op het scenario in Japan in de jaren negentig. Wat kunnen beleggers in Europese laagvolatiele aandelen hiervan leren?

  • Pim  van Vliet, PhD
    Pim
    van Vliet, PhD
    Lead Portfolio Manager Conservative Equities

Ondanks de paar lichtpuntjes van hogere economische groei blijven de langetermijnvooruitzichten voor groei in Europa ongunstig. De bevolking krimpt en er blijven vraagtekens over de toekomst van de eurozone. Discussies over het effect van een mogelijke Grexit – en zelfs een Brexit – zijn daarvan duidelijke symptomen.

Tegen de macro-economische achtergrond van lage rente is het wellicht niet verrassend dat beleggers zich bewust zijn een mogelijke terugkeer van hogere volatiliteit op de aandelenmarkten en zich blijven richten op dividend. Laagvolatiele aandelen hebben een lager risico en deze bedrijven hebben meestal stabielere cashflows. Daarom vragen beleggers zich af hoe deze aandelen presteren in een omgeving met een lage tot zeer lage lange rente.

Pim van Vliet, portefeuillemanager European Conservative Equities, heeft gekeken naar een land met vergelijkbare marktomstandigheden in het verleden: Japan. Aangezien de obligatiekoersen vanaf 2012 over de hele wereld fors zijn gedaald, heeft zijn onderzoek aan relevantie gewonnen. In zijn onderzoeksperiode valt ook de tijd na het klappen van de aandelenbubbel in de Japanse economie.

Deze periode wordt door de Japanners ook wel 'het verloren decennium' genoemd. Samen met onderzoeker Simon Lansdorp heeft hij de Japanse gegevens bestudeerd over de periode 1986-2011, toen de gemiddelde rente in Japan slechts 1,86% bedroeg. Hij heeft de gegevens van deze 26 jaar in twee gelijke groepen verdeeld: een met een relatief lage en een met een relatief hoge lange rente.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Bescherming tegen lage aandelenrendementen

In zijn onderzoek naar de prestaties van Japanse aandelen heeft Van Vliet de performance vergeleken van drie strategieën: een generieke lage-volatiliteitsbenadering, een enhanced lage-volatiliteitsbenadering en de naar marktkapitalisatie gewogen index. Een enhanced benadering, die lijkt op de Conservative-strategie, houdt ook rekening met waardering en momentum om het rendement te verhogen.

"In het geval van Japanse aandelen hebben we geconstateerd dat de twee lage-volatiliteitsstrategieën bescherming bieden tegen zeer lage aandelenrendementen tijdens periodes met een lage lange rente", zegt Van Vliet. "Bovendien genereert een enhanced lage-volatiliteitsstrategie hogere rendementen dan een generieke lage-volatiliteitsstrategie. Dit is ook het geval tijdens periodes met een hoge lange rente."

‘De ervaring in Japan is relevant voor Europa’

Deze omstandigheden met lage groei en een lage lange rente waren ongunstig voor Japanse aandelen: met -2,3% was het resultaat voor de marktgewogen index negatief. Het resultaat van een enhanced lage-volatiliteitsstrategie was met 5,6% aanzienlijk hoger dan dat van een generieke lage-volatiliteitsstrategie. Deze boekte namelijk een rendement van 2,3%.

Lage rente is gunstig voor laagvolatiele aandelen

"De sterke performance van laagvolatiele aandelen in periodes met een lage lange rente is logisch", zegt Van Vliet. "Laten we de belangrijkste factoren bekijken die de koers van een aandeel bepalen. Deze koers kan worden beschouwd als de huidige waarde van toekomstige kasstromen in de vorm van dividend voor de aandeelhouders. Een scenario met lage lange rente heeft een tweeledig effect op deze factoren en is gunstig voor laagvolatiele aandelen."

"Allereerst zorgt een lage lange rente voor lage kortingen, waardoor de aandelenkoersen stijgen. Ten tweede wijst een lage rente op lage bbp-groei en lage inflatie en dus op lagere groei van toekomstige cashflows. Over het algemeen hebben laagvolatiele aandelen een hoger dividendrendement van 1-2% en een lagere verdisconteringsvoet van -1% tot -2%. Dit betekent dat het gemiddelde aandeel tot wel 4% meer structurele groei moet hebben dan een laagvolatiel aandeel. Maar dat blijkt op de lange termijn niet het geval te zijn."

European Conservative heeft een fors hoger dividendrendement dan de markt. Deze strategie biedt een dividendrendement van 4,0% tegen 3,2% voor de MSCI Europe Index. De ervaring in Japan is relevant voor Europa, redeneert Van Vliet.

"Het is niet realistisch de recente Japanse ervaring volledig te vertalen naar Europa, aangezien er veel verschillen zijn tussen Europa en Japan. Maar desondanks kunnen historische scenario's een indicatie geven over hoe bepaalde strategieën waarschijnlijk zullen presteren bij vergelijkbare omstandigheden." Een enhanced lage-volatiliteitsstrategie zou verstandig kunnen zijn in het licht van de huidige economische omstandigheden en de geopolitieke risico's, concludeert Van Vliet.

Deze publicatie is bedoeld om beleggers te voorzien van algemene informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling of advies om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen.