netherlandsnl
Hoe beleggers omgaan met ESG

Hoe beleggers omgaan met ESG

18-02-2015 | Visie

Het integreren van duurzaamheidsfactoren is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het beleggingsproces – maar beleggers gaan hier wel verschillend mee om. Robeco voerde onlangs een aantal gesprekken met potentiële en bestaande klanten om te ontdekken hoe beleggingsprofessionals ESG toepassen.

  • Bas Eestermans
    Bas
    Eestermans
    Executive Director Institutional Sales & Account Management Nordic

In het kort:

  • Meningen verschillen over de definitie van duurzaam beleggen
  • Er is wél overeenstemming over uitsluitingen zoals clusterbommen
  • Sommigen zien het maatschappelijke rendement als 'extra winst'

In 1999 introduceerde Robeco het eerste duurzame beleggingsfonds van Europa en sindsdien is het bedrijf een pionier op het gebied van duurzaam beleggen. ESG-factoren worden nu standaard geïntegreerd binnen alle aandelen- en vastrentende beleggingen.

Hierbij gaat het niet meer alleen over 'het redden van de wereld', maar beleggers raken ook steeds meer overtuigd van de financiële relevantie van ESG-factoren. Uit gesprekken met institutionele klanten en klanten via banken bleek echter wel dat er grote verschillen zijn in de manier waarop ESG wordt toegepast binnen een beleggingsproces.

"Sommigen vinden het vanzelfsprekend om niet te beleggen in controversiële wapens zoals clusterbommen, terwijl anderen het voldoende vinden om gebruik te maken van hun stemrecht en dialogen aan te gaan," zegt Bas Eestermans, Director Institutional Relations voor de Benelux bij Robeco.

"Weer anderen gaan verder en zeggen dat ze door te beleggen in duurzame fondsen de wereld willen verbeteren voor toekomstige generaties. Sommige fondsen kijken ook naar tegenpartijen en sluiten bepaalde brokers uit bij het selecteren van duurzame partners. Het gaat dus niet alleen om de keuze van de beleggingspartner – duurzaamheid wordt op veel verschillende manieren toegepast."

'Sommige fondsen kijken ook naar tegenpartijen en sluiten bepaalde brokers uit'

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Viervoudige benadering van ACTIAM

ACTIAM, de Nederlandse vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van circa EUR 50 miljard, past duurzaam beleggen al lang toe. 'ESG is het startpunt van ons beleggingsproces, het is geïntegreerd in de manier waarop we beleggen," zegt Florus van Meijl, hoofd van het selectie- en allocatieteam. "Dit is niet omdat we ons beter willen voordoen dan we zijn of omdat het een mooi marketinginstrument is. We denken dat het echt noodzakelijk is en dat het onze verantwoordelijkheid is bij het beheren van geld voor onze klanten."

"We deden dit ook al toen het nog niet in de mode was. In sommige dingen wil je gewoon niet beleggen. We hebben grenzen op het gebied van mensen- of arbeidsrechten, corruptie of integriteit. Die grenzen willen we niet overschrijden, ook niet als dat meer geld oplevert. Het is soms een grijs gebied en daarom hebben we een lijst met uitsluitingen op verschillende gebieden."

Het ESG-team van ACTIAM staat onder leiding van Dennis van der Putten, die een viervoudige benadering van ESG hanteert. Ten eerste zijn er regels op het gebied van uitsluiting. Zo wordt bijvoorbeeld niet belegd in producenten van clusterbommen. Ten tweede zoekt hij fondsen die zich houden aan algemene ethische principes zoals de principes van de Global Compact en de UN Principles for Responsible Investment (UN PRI). Verder heeft ACTIAM speciale 'focusteams' die ESG toepassen op interne beleggingen zoals hulpbronnen en tot slot doet het bedrijf aan impact investing.

'In sommige dingen wil je gewoon niet beleggen'

Maar wat levert het op?

Veel beleggers vragen zich nog af zo’n sterke focus op ESG wel bijdraagt aan de winst van de onderneming. "Er is geen reden om aan te nemen dat de keuze om te beleggen in bedrijven die ESG-factoren wel of niet integreren, een ander risicogecorrigeerd rendement oplevert. Het maatschappelijke rendement dat wordt behaald, kun je zien als een extra winst," zegt Van der Putten.

"Er komt steeds meer bewijs dat er een verband is tussen de prestaties op ESG-gebied en de financiële prestaties van bedrijven. Kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance spelen een steeds grotere rol in de beleggingswereld. Dit komt door de fiduciaire plicht en doordat steeds meer beleggers de noodzaak van duurzaam beleggen erkennen op de langere termijn. Hierdoor liggen de kosten van duurzaam beleggen bij verschillende partijen niet ver uiteen.

Volgens Van der Putten laat de groei van 'groene obligaties' goed zien voor welk dilemma veel fondsbeheerders staan: ze willen ethisch handelen, maar moeten ook geld verdienen voor hun klanten. "Het financiële rendement van groene en grijze obligaties is momenteel gelijk. Maar wat gebeurt er als dit verandert? Ben je bereid wat financieel rendement in te leveren in ruil voor de maatschappelijke voordelen? Dat blijft een lastige vraag."