netherlandsnl
Waarom niet alle laagvolatiele aandelen gelijk zijn

Waarom niet alle laagvolatiele aandelen gelijk zijn

15-09-2014 | Visie

Laagvolatiel beleggen wint aan populariteit. Veel professionele beleggers beleggen nu zeer bewust een aanzienlijk deel van hun portefeuille in aandelen met een lage volatiliteit. Robeco maakt nu gebruik van een nog betere benadering voor het verhogen van rendement en het beperken van risico.

 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Portfolio Manager and Co-Head of Robeco’s Quantitative Equities department
 • Arlette van Ditshuizen
  Arlette
  van Ditshuizen
  Portfolio Manager and Co-head of the Quant Equity Portfolio Management team

In het kort

 • Robeco hanteert een actieve benadering voor laagvolatiel beleggen: de Conservative Equity-strategie.
 • We gingen uit van onze filosofie om bij het selecteren van laagvolatiele aandelen niet in te gaan tegen andere factoren.
 • Voor beleggers is behoud van kapitaal belangrijker dan het concentreren op een benchmark.
 • Robeco doet zelf onderzoek met eigen data om de kwaliteit te waarborgen.
 • De focus is verschoven naar uitleggen hoe Robeco Conservative Equities afwijkt van andere strategieën.

Robeco was in 2006 een van de eerste vermogensbeheerders die ging beleggen in laagvolatiele aandelen. Toen we hiermee begonnen waren er wereldwijd nog maar een paar beleggers in lage volatiliteit. Sindsdien hebben we niet alleen een belangrijke rol gespeeld in het beheren van geld maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan dit complexe concept, onder andere door vele wetenschappelijke onderzoeken en papers.

Robeco hanteert een actieve benadering voor laagvolatiel beleggen. Deze benadering heet de Conservative Equity-strategie en die passen we toe op wereldwijde markten en diverse regio's. Interessant om te vermelden is dat het lage-volatiliteitseffect niet alleen geldt voor aandelen. Robeco biedt een vergelijkbare strategie voor credits. Onze Conservative Credits-strategie belegt in obligaties met een korter dan gemiddelde looptijd van issuers met een lager dan gemiddeld faillissements- en senioriteitsrisico. Naast verschillende laagvolatiele strategieën biedt Robeco ook momentum- en waardestrategieën. Al deze strategieën zijn gericht op segmenten van de markt met superieure risico- en rendementskenmerken. En een combinatie van deze strategieën biedt uitstekende perspectieven voor spreiding. Strategische allocatie naar deze factoren heet factorbeleggen.

‘Actieve benadering voor laagvolatiel beleggen’

Hoewel we al vroeg een bijdrage leverden aan het concept van laagvolatiel beleggen, groeide de interesse pas echt tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009. Beleggers werden toen genoodzaakt voorzichtiger te zijn. Deze periode liet precies zien hoe volatiel markten kunnen zijn. Het voordeel van Robeco's Conservative-strategie is dat de betreffende aandelen in een dalende markt minder verlies lijden dan andere aandelen. Als de markt eenmaal herstelt, hoeven laagvolatiele aandelen minder terrein goed te maken voor een positief rendement. Onze strategie streeft ernaar de volatiliteit te verlagen met 20-30%.

De Robeco Conservative Equities-benadering, die is gericht op laagvolatiele aandelen, is een perfecte combinatie tussen voorzichtigheid en innovatie. In de acht jaar sinds de introductie heeft de strategie haar waarde ruimschoots bewezen. De strategieën hebben een sterke trackrecord vergeleken met laagvolatiele en naar marktkapitalisatie gewogen indices. En de anomalie blijft bestaan, ook nu laagvolatiel beleggen aan populariteit wint.

De Conservative-benadering is gebaseerd op een revolutionair concept: risico en rendement gaan niet hand in hand. De strategieën maken gebruik van een van de eerste onderzochte afwijkingen, de laagrisico-anomalie. Aandelen met een lage bèta of lage volatiliteit behalen een hoger rendement dan kan worden verklaard met het Capital Asset Pricing Model. Deze afwijking is niet alleen gevonden in de VS, maar ook in Europa, Japan en opkomende markten.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Uitdagingen van innovatie

“In het begin was het de uitdaging hoe we de lage-volatiliteitsfactor, of anomalie, konden omzetten in een efficiënte portefeuille”, zegt Pim van Vliet, portefeuillemanager van Robeco Conservative Equities. “Want per slot van rekening zijn niet alle laagvolatiele aandelen hetzelfde. Daarom willen we de meest aantrekkelijke selecteren. Waarom zou je een aandeel behouden dat geleidelijk daalt – een met lage volatiliteit maar een negatief momentum in een stijgende markt?”

“Daarom gingen we uit van onze filosofie om bij het selecteren van laagvolatiele aandelen niet in te gaan tegen andere factoren, zoals momentum en waarde. Ook wilden we bekijken hoe we de omzet van de portefeuille konden beperken. Door de jaren heen hebben we het model continu verbeterd. Onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces hebben bijgedragen aan onze performance qua rendement en risico.”

‘Onze filosofie om niet in te gaan tegen andere factoren’

En er waren nog meer uitdagingen die we moesten overwinnen. “Een deel van het pionierswerk was uitleggen wat het concept van laagvolatiel beleggen inhoudt. Wat is het en hoe past het in een beleggingsportefeuille? Het duurde wel een paar jaar voordat laagvolatiel beleggen werd geaccepteerd door enkele toonaangevende personen in de beleggingswereld”, zegt hij. “Uitleg geven aan klanten over het concept gaf ons wel een beter idee van hoe de strategie aansloot bij hun behoeften.”

Voorzichtigheid als uitgangspunt

Van Vliets collega, Robeco Conservative Equities-portefeuillemanager Arlette van Ditshuizen, benadrukt een ander aspect van innovatie. “Voorzichtigheid is het uitgangspunt van onze strategie”, zegt ze. “Het grensverleggende was dat onze strategie de index niet op de voet volgde. Toen we hiermee begonnen, was de hele financiële sector gericht op benchmarks. Maar wij keken juist naar het absolute risico in plaats van het relatieve risico.”

“Het op de voet volgen van een benchmark is niet altijd in het belang van klanten. Voor zowel individuele als professionele beleggers is juist het behoud van kapitaal het belangrijkst”, voegt ze toe. “Onze focus op minder risico is ook aantrekkelijk voor professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, omdat het kan bijdragen aan een stabielere dekkingsgraad.”

Van Vliet wijst erop dat voorzichtigheid niet alleen een onderdeel is van de strategie, maar ook van de Robeco-cultuur. “Neem nou onze focus op een lage omzet in de portefeuille. Gemiddeld genomen blijft een aandeel vier jaar lang in portefeuille. We houden de omzet zo laag mogelijk om de transactiekosten te beperken. Die gaan namelijk direct ten koste van de nettoperformance.”

“Onze benadering om te omzet laag te houden staat in contrast met hoe de meeste mensen kwantitatief beleggen zien. Het wordt vaak geassocieerd met ‘high frequency trading’ en hoge transactiekosten, maar dat hoeft helemaal niet.”

‘We houden de omzet zo laag mogelijk’

“Een ander onderdeel van onze bedrijfscultuur – wat betreft het bedenken van nieuwe ideeën – is eenvoud. We proberen dingen zo eenvoudig mogelijk te houden, terwijl anderen complexiteit soms juist zien als een middel om te laten zien hoe slim ze zijn. Complexiteit is alleen relevant als het leidt tot een beter resultaat.”

Het belang van eigen onderzoek

Van Ditshuizen benadrukt hoe belangrijk het is om je eigen onderzoek uit te voeren: “Wij onderzoeken alles zelf, omdat we onze eigen data willen beheren. Op die manier weten we zeker dat de kwaliteit goed is. Bovendien houden we rekening met veel verschillende aspecten wanneer we kijken naar de effectiviteit van een bepaalde variabele. Die beoordelen we en dan wegen we af wat het belangrijkst is.”

“We zijn altijd heel nauwkeurig als we een onderzoek beoordelen”, zegt ze. “Soms kan een verandering aan het model het rendement verhogen, maar ook het risico. Of het kan leiden tot een ander aantal aandelen in de portefeuille, of een slechtere performance in dalende markten. Ik zou niet weten hoe we het onderzoek succesvol kunnen uitbesteden als er zo veel aspecten zijn om rekening mee te houden. Ik ben dan ook heel blij dat onze onderzoekers zo dichtbij zitten.”

Anders dan andere laagvolatiele strategieën

“De focus is inmiddels verschoven naar uitleggen hoe Robeco Conservative Equities afwijkt van andere strategieën”, zegt Van Vliet. “En dat is in vele opzichten, want wij voegen elementen toe om het risico te verlagen en het resultaat te verbeteren. Zo houden wij ook rekening met faillissementsrisico en kijken wij verder dan historische statistische risicomaatstaven. Het belangrijkste effect van het meewegen van lage-faillissementsfactoren is een verdere afname van het staartrisico vergeleken met een generieke laagvolatiele strategie. Ook het toevoegen van waarde- en momentumfactoren is een belangrijk extra element, dat de afgelopen jaren zeer effectief is gebleken.”

Hij maakt zich geen zorgen over de toegenomen concurrentie en het bredere aanbod aan laagvolatiele producten. “Dat is een goede ontwikkeling. Klanten krijgen zo meer keuze en wij zijn natuurlijk blij dat de algemene belangstelling toeneemt.” ”Onze klanten zijn doorgaans heel loyaal. Dat kunnen we na bijna acht jaar wel zeggen. In het begin twijfelden veel klanten nog, maar eenmaal aan boord bleven ze bij ons”, voegt hij toe.

Een van de eerste landen die het concept omarmde

Beleggers denken misschien dat het verrassend is dat Nederland – een klein Europees landje – vooroploopt bij de innovatie van laagvolatiel beleggen, maar Van Vliet weet wel waarom het een van de eerste landen was die het concept omarmde.

“Voor sommigen is het misschien verrassend, maar Nederland heeft twee voordelen. Ten eerste is er een grote en geavanceerde pensioensector, die vooroploopt bij nieuwe ontwikkelingen. En ten tweede horen de Nederlandse universiteiten bij de wereldleiders op het gebied van econometrie. De afgelopen decennia hebben die universiteiten een talentpool van kwantitatieve onderzoekers gecreëerd, die de financiële sector stimuleert. Dit is de place to be!”