By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Fibria: Ontwikkeling van hernieuwbare bossen

16-09-2013 | Visie
In het kort
  • Fibria gebruikt de allernieuwste hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat bossen duurzaam zijn.
  • Zorgvuldiger hulpbronnenbeheer levert hogere inkomsten op.
  • Fibria legt de basis voor wetenschappelijke vooruitgang en het vermijden van maatschappelijke conflicten.
  • Het bedrijf diversifieert naar energie-efficiënte activiteiten zoals biobrandstof.
Fibria is de grootste pulpproducent ter wereld en beheert 1 miljoen hectare aan bos. Hiervan is een derde specifiek bestemd voor milieubescherming.

Doordringen tot de kern van duurzaamheid
Bossen zijn een belangrijke en hernieuwbare hulpbron voor de pulp- en papierindustrie. De uitdaging op duurzaamheidsgebied bij het gebruik van deze hulpbron ligt in het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het maatschappelijk mee laten tellen van mensen die getroffen worden door het commerciële gebruik van bossen. Fibria gaat die uitdaging op alle vlakken aan. Zo wil het bedrijf de productiviteit van de bossen verbeteren aan de hand van een traditioneel kweekprogramma, waarbij een nieuwe generatie klonen de natuurlijke hulpbronnen efficiënter gebruikt, wat een winst van tonnen pulp per hectare per jaar oplevert. De projecten richten zich op bodembeheer, optimalisering van meststoffen, ziekteresistentie en de biologische bestrijding van schadelijke organismen.

De pulp van Fibria is volledig afkomstig van nieuw aangeplante bossen en voorkomt dus rechtstreeks dat natuurlijke bossen worden gebruikt voor de papierproductie. Fibria probeert het gebruik van pulp bij het vervaardigen van papier continu te verbeteren door de productieprocessen te optimaliseren en de producteigenschappen te verbeteren.

Expertise optimaal inzetten
Fibria gebruikt de zelf ontwikkelde software tool Bio-Index voor duurzaam landschapsbeheer, waarbij ook biodiversiteits-indicatoren worden gegenereerd voor alle locaties van Fibria. Het Technology Center van Fibria speelt een belangrijke rol bij de certificering van bossen door onder andere de Forest Stewardship Council (FSC). Fibria heeft twee laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar de productie van kwalitatief betere eucalyptusklonen, het vaststellen van geavanceerde bosbeheertechnieken en de ontwikkeling van nieuwe producten.

De dialoog aangaan
Ook heeft Fibria met succes mogelijkheden voor een dialoog geschapen, waarbij ngo’s, bedrijven, overheden en lokale gemeenschappen met Fibria willen samenwerken in plaats van de confrontatie aangaan. Daardoor hebben bijvoorbeeld 1200 gezinnen met banden met de ‘Beweging van Landloze Landarbeiders' (MST) zich in een gebied van Fibria kunnen vestigen, en zijn er in verscheidene dorpen op het platteland gezamenlijke initiatieven genomen om inkomen te genereren. De MST is een van de grootste maatschappelijke organisaties in Latijns-Amerika met naar schatting 1,5 miljoen leden in 23 van de 26 staten van Brazilië.

Over Fibria
Fibria Celulose SA heeft drie industriële units in Brazilië met een totale jaarlijkse productiecapaciteit van 5,3 miljoen ton pulp. De onderneming beschikt over eucalyptusplantages in zes Braziliaanse staten die een totaal bosoppervlak van 970.000 hectare beslaan. Daarvan is 343.000 hectare permanent beschermd natuurgebied. Fibria werd in september 1999 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in São Paulo, Brazilië.Erkenning door derden
Het Technology Center van Fibria speelt een belangrijke rol in de Forest Stewardship Council en het Brazilian Forest Certification Program. Fibria verwierf een plek in de RobecoSAM Silver Class in het 2013 Sustainability Yearbook, Forestry & Paper.

Lees meer
Company website: www.fibria.com.br
Forest Stewardship Council: www.fsc.org
Deel deze pagina: