By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Chinese equity rally can continue

Chinese aandelenrally kan aanhouden dankzij fundamentals

30-06-2015 | Visie | Victoria Mio Chinese aandelen kunnen hun rally voortzetten dankzij de sterke fundamentals en de structurele economische hervormingen, zegt portefeuillemanager Victoria Mio.

In het kort:
  • Waardering Chinese aandelen nu gelijk aan westerse markten
  • Aanhoudende economische hervormingen ondersteunen groei
  • Liquiditeit is enorm verbeterd door sterke valuta
  • Bubbels in de markt zijn aandeelspecifiek

Chinese aandelen zijn sinds halverwege vorig jaar voortdurend gestegen, waardoor beleggers nu bang zijn voor een bubbel en een herhaling van de crash in 2008. Sindsdien is er echter veel veranderd. Met name in China zelf zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd, met een verschuiving van een exportgedreven economie naar een economie op basis van binnenlandse consumptie, zegt Mio, portefeuillemanager van Robeco Chinese Equities.

Na jaren van underperformance is de sterke stijging van Chinese aandelen volgens haar nu pas vergelijkbaar met de stijging op Westerse markten. Maar er zijn nog steeds wel wat bubbels, vooral in aandelen waarvan de waardering de onderliggende bedrijfsfundamentals heeft ingehaald en die beleggers nu massaal vermijden, zegt ze.

“China is eigenlijk een weerspiegeling van de S&P en de VS, maar dan met een vertraging van drie jaar”, zegt de in Hongkong gevestigde Mio. “De stijging van de koersen was nu sneller dan in de VS, omdat deze regionaal gedreven was. Maar de reden erachter is een combinatie van liquiditeit en fundamentals.”

chinese-equity-rally-can-continue-fig1.jpg
Na vijf jaar van underperformance was de stijging van Chinese aandelen de afgelopen tijd uitstekend …

chinese-equity-rally-can-continue-fig2.jpg
… maar dit heeft wel geleid tot vergelijkingen met 2008.

Mio noemt vijf redenen voor de rally:
  • Waarderingen: De Chinese koers-winstverhoudingen waren in 2014 historisch laag, maar zijn nu weer terug op een gemiddeld niveau voor offshore aandelen en bovengemiddeld voor A-aandelen.
  • Hervormingen: De implementatie van omvangrijke en productiviteitsverhogende hervormingen heeft de bedrijfswinsten enorm verbeterd.
  • Liquiditeit: De centrale bank heeft de rente twee keer verlaagd, wat ook geldt voor de reserveverplichtingen voor banken.
  • Verschuiving in vermogensallocatie: Binnenlandse beleggers hebben hun geld verschoven van duur vastgoed en deposito's naar aandelen.
  • Shanghai-Hong Kong Stock Connect: Een nieuw systeem waarin wereldwijde beleggers via Hongkong kunnen beleggen in Chinese binnenlandse A-aandelen.

“De waarderingen in China waren heel laag, omdat Aziatische markten tot halverwege vorig jaar zich langs de bodem bewogen”, zegt Mio. “De tweede reden voor de rally zijn de hervormingen. Onder de oppervlakte van de bbp-groei is er namelijk heel veel gaande.”

“De herstructurering van de economie is een grote drijfveer – de hervormingen zijn in volle gang en er zullen er nog meer volgen. De situatie is heel anders dan in Japan, waar de implementatie van de derde van de ‘drie pijlen’ van hervormingen tegenviel. China heeft veel meer pijlen voor hervorming op zijn boog.”

Volgens Mio was ook de stortvloed aan liquiditeit een belangrijke factor. Hierdoor heeft de Chinese centrale bank nu meer ruimte om de rente te verlagen vanaf het huidige niveau van 5,1%. “De VS heeft de rente al helemaal verlaagd en kan deze dus niet nog verder verlagen, maar China heeft die ruimte wel”, zegt ze. “We verwachten dan ook dat de centrale bank de rente of de reserveverplichtingen verder zal verlagen, omdat de economie vertraagt en er op die manier liquiditeit naar de markt blijft komen.”

‘China heeft veel pijlen voor hervorming op zijn boog’

Verschuiving van vastgoed naar aandelen
“De trend dat binnenlandse beleggers hun geld verschuiven van vastgoed – waar de prijzen al hebben gepiekt – naar aandelen, houdt waarschijnlijk ook aan. Veel jonge mensen beleggen voor het eerst in de aandelenmarkt, waaronder ook veel huisvrouwen, aangetrokken door de spectaculaire rally.”

Wat ook voor meer liquiditeit heeft gezorgd, is de koppeling tussen de aandelenmarkten van Shanghai en Hongkong. Wereldwijde beleggers kunnen nu beleggen in de binnenlandse Chinese aandelenmarkt, wat eerder niet was toegestaan. Volgens Mio speelt de kracht van de Chinese valuta hierbij een belangrijke rol, omdat de Chinese yuan door de overheidscontrole slechts 2% is gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar – vergeleken met 21% voor de euro.

chinese-equity-rally-can-continue-fig3.jpg
Door de overheidscontrole is de Chinese valuta stabieler dan andere valuta's.

“De sterke valuta is een van de redenen waarom wereldwijde beleggers geld hebben gestoken in de Chinese aandelenmarkt. Daar hoef je je namelijk geen zorgen te maken over een mogelijke waardedaling ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een andere reden is dat de performance van Chinese aandelenmarkten niet correleert met die van andere markten, wat beleggers helpt bij het spreiden van risico.”

Volgens Mio waren ‘fun stocks’ de snelst groeiende marktsector. Reden hiervoor is de verschuiving van China richting een meer consumptieve economie die gericht is op diensten. “De mensen in China kopen ervaringen door middel van diensten – ze gaan op reis, naar restaurants en hebben plezier. Fun stocks en internetaandelen hebben het zeer goed gedaan.”

‘De mensen in China kopen ervaringen door middel van diensten’

Blijft dit zo?
Maar blijft dit allemaal zo? Sommige beleggers zijn wel bang voor een herhaling van 2008, toen Chinese aandelen tweederde van hun waarde verloren. “Er is veel veranderd sinds 2008, dus de situatie is nu compleet anders”, aldus Mio. “De economie is nu veel groter en geherstructureerd en er worden hervormingen doorgevoerd. Sommige aandelen profiteren hiervan, terwijl andere aandelen het onderspit delven. Er zullen dus grote verschillen zijn tussen de performance van verschillende aandelen.”

Mio erkent ook dat er bubbels beginnen te ontstaan in bepaalde delen van de Chinese aandelenmarkt. “Bepaalde aandelen hebben een veel te hoge waardering op basis van hun fundamentals, vooral de zogenaamde conceptaandelen in de nieuwe economie die flink zijn gestegen. Ze prijzen een aantal jaren van performance in en beleggers kunnen op elk gewenst moment winst nemen”, zegt ze.

“Op fundamenteel gebied is er achter de schermen veel gaande. De economie blijft zwak, dus we zullen dit jaar geen monetaire verkrapping zien zoals in 2008.”

‘Er zullen grote verschillen zijn tussen de performance van verschillende aandelen’

Twee onopgeloste problemen Twee problemen waar beleggers nog last van hebben, worden waarschijnlijk de komende maanden opgelost, zegt Mio. Een daarvan is het ontbreken van een limiet voor het stijgen en dalen van aandelen op de Hongkongse markt. Op de Chinese markt voor A-aandelen is zo'n limiet er wel – aandelen kunnen maximaal 10% stijgen of dalen op één dag. Het andere probleem is dat de wereldwijde indexmaker MSCI vooralsnog weigert Chinese A-aandelen op te nemen in de belangrijkste wereldwijde indices vanwege kapitaalcontroles. Hier is het oude devies van toepassing dat het makkelijk is om je geld China in te krijgen, maar moeilijk om het er weer uit te krijgen.

“Chinese binnenlandse A-aandelen kunnen maximaal 10% stijgen of dalen op één dag, maar in Hongkong bestaat zo'n limiet niet”, zegt Mio. “Er wordt nu gesproken over een afkoelingsperiode van vijf minuten als een aandeel 10% is gestegen of gedaald. Waarschijnlijk zal de invoering binnenkort plaatsvinden.”

“We verwachten ook dat MSCI China zal toevoegen aan de wereldwijde indices als enkele resterende problemen zijn opgelost. Waarschijnlijk wordt het quotasysteem binnenkort al afgeschaft. Het probleem van kapitaalmobiliteit is mogelijk wat lastiger op te lossen, omdat verschillende overheidsdiensten daarvoor nauw moeten samenwerken. Maar het is zeker op te lossen. We verwachten een aankondiging van MSCI dat het China in mei 2017 zal opnemen in de indices, dus over ongeveer twee jaar.”

Mio vat het nog even samen: “Sommige wereldwijde beleggers vermijden de Chinese aandelenmarkten, omdat de waarderingen nu te hoog zijn. Maar voor de lange termijn zijn wij juist zeer positief over Chinese aandelen vanwege de ingrijpende veranderingen in het land. De stijgingen van de aandelenmarkten weerspiegelen het vertrouwen van Chinese beleggers in de toekomst van de Chinese economie.”

Victoria Mio

Senior Portfolio Manager
Deel deze pagina:


Auteur

Victoria Mio
Senior Portfolio Manager


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals