By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

'It's all about the bucks, kid'

'It's all about the bucks, kid'

15-04-2015 | Visie | Mark Glazener De wereldwijde aandelenstrategieën van Robeco worden wel bottom up beheerd, maar dat betekent niet dat we vanuit het niets werken. Het Global Equity team komt elk kwartaal bijeen om de belangrijkste ontwikkelingen in de macro-economie, op de aandelenmarkt en in beleggingsstijlen te bespreken. Het team signaleert in zijn laatste Outlook risico's op de korte termijn, maar is wel positief voor de langere termijn, vooral voor Europa en Japan.

In het kort:
  • De USD blijft aan kracht winnen, maar last misschien een pauze in
  • Wereldwijde inflatie blijft laag 
  • De aandelenmarkten doen het goed – voorkeur voor Japan en Europa
  • Global Equity portefeuille: consument blijft profiteren van lage olieprijs

De olieprijs probeert een bodem te vinden
Tot half januari maakte de olieprijs een vrije val en vanaf dat moment probeert de prijs een bodem te vinden. De vooruitzichten voor grondstoffen zijn nog steeds niet goed. De vraag vertoont amper groei, met name niet in China, terwijl het aanbod blijft toenemen. Nu de meeste olie- en gasproducenten hun uitgaven aan ontwikkeling grootschalig gaan terugschroeven, verwachten we dat vooral de groei van het aanbod van schalie-olie vanuit de VS in de tweede helft van het jaar zal vertragen. Voorlopig zijn de voorraadkamers nog overvol. Pas als de vraag naar olieproducten zich herstelt en de productie van ruwe olie afneemt, zal de prijs van olie weer stijgen. Desondanks lijkt het erop dat het dieptepunt in de olieprijs wel voorbij is.

De dalende grondstofprijzen hebben de inflatiedruk wereldwijd verlicht. Gezien de beperkte groei in de meeste economische regio's is er dus voor de centrale banken weinig aanleiding om het rentebeleid te wijzigen. Aangezien een hoge olieprijs werkt als een belasting op de wereldwijde economische groei, verwachten we dat de activiteit toeneemt als de prijzen gaan dalen.

'De USD last misschien een korte adempauze in'

Een aantal brutale valutabewegingen
In het eerste kwartaal werden de bewegingen op de markt gedomineerd door valuta. Vandaar ook de titel van dit artikel, afkomstig uit de film 'Wall Street' (1987). De Amerikaanse economie verkeert nog steeds in een goede conditie vergeleken met andere economische blokken. De bbp-groei is goed, de werkeloosheid is laag, de industriële productie vertoont een stijging en ook de leidende economische indicatoren wijzen in een gunstige richting. Beleggers hadden verwacht dat de Fed als eerste centrale bank de rente zou gaan verhogen ter ondersteuning van de dollar. Maar na de laatste, wat mildere uitspraken van het Federal Open Market Committee (FOMC) kon de Amerikaanse dollar wel eens een korte adempauze gaan inlassen.

Europa klimt uit het slop dankzij doorlopende verruiming
De economieën in Europa zijn nog steeds zwak, maar er zijn wel tekenen van verbetering. De bbp-groei in de eurozone bodemt uit en ook voor bedrijven verbetert de situatie. Nu de ECB in januari een nieuwe ronde van monetaire stimulering heeft aangekondigd, verwachten wij dat de economieën in de eurozone gaan herstellen. Daarbij zal de export voorop moeten lopen, geholpen door een zwakke munt. Het contrast tussen de noordelijke en de zuidelijke landen van Europa is daarbij echter groot.

Japan: sprankje echte hoop of toch valse hoop? Corporate governance verbetert!
De Japanse kerninflatie daalde onder de 3% maar lijkt te stabiliseren na een lichte verbetering van de Japanse economie in het eerste kwartaal van 2015. Zou het werkelijk zo zijn dat we de eerste resultaten zien van Abenomics of is dat een te snelle conclusie? In ieder geval blijft de aandelenmarkt het goed doen dankzij een zwakkere yen en aantrekkende kapitaalstromen. De rente is laag en leidende indicatoren wijzen op verbetering van de bedrijfsomgeving.

´We zien in Japan een duidelijke verbetering in corporate governance´

We zien in Japan ook belangrijke positieve ontwikkelingen in corporate governance met de vorming van de nieuwe Nikkei 400 index. Aandelen die in aanmerking komen voor opname in deze index moeten bijvoorbeeld goed scoren op het driejaarsgemiddelde voor Return on Equity (ROE), de driejaars cumulatieve bedrijfswinsten en hun marktwaarde. Bovendien moeten ze blijk geven van goed corporate citizenship in kwalitatieve factoren in het kader van corporate governance en transparantie. Misschien dat dit management eindelijk teams stimuleert om hun inefficiënte balans aan het werk te zetten zodat ze meer uit kunnen keren aan aandeelhouders.

China – meer stimulering op stapel?
In China blijft de gepubliceerde bbp-groei een vlak verloop vertonen. De rente op deposito's en leningen is al verlaagd door de People’s Bank of China (PBOC), wat erop wijst dat de Chinese leiders een duidelijke keuze maken voor het prioriteren van de groei. Het beleid van de PBOC kan ook wijzen op het begin van een reeks renteverlagingen in China. Hoewel lage grondstofprijzen in principe goed zijn voor de groei van het bbp, willen we toch opmerken dat een aanzienlijke versterking van de renminbi pijnlijk kan zijn voor een economie die nog steeds in hoge mate afhankelijk is van de export. Het begin van een verruimingscyclus zou naar onze mening betekenen dat langetermijnoverwegingen over de hervorming van de economie en het aflossen van schulden tijdelijk naar de achtergrond zullen verdwijnen.

Winstherzieningen
Wereldwijd blijven de winstherzieningen zich matigen en ze liggen onder het langetermijngemiddelde omdat de winstverwachtingen ook wereldwijd zijn gedaald. De MSCI Japan wordt nog steeds tegen een lagere K/W verhandeld dan de MSCI World en de Return on Equity zal gaan stijgen door beterrentmeesterschap. Daardoor houden de Japanse winsten flink de wind mee, zeker als de yen verder verzwakt en het land zijn energierekening met 40% ziet afnemen.

Waardering
De meeste volwassen markten lijken ons goed gewaardeerd, terwijl wereldwijd de opkomende markten er goedkoop uitzien. In het geval van Rusland en Brazilië ligt de reden voor de hand. De Aziatische regio is echter naar ons idee ondergewaardeerd, zelfs na de recente rally van China. Ook Japan lijkt relatief goedkoop. In Europa is de K/W lager dan in de VS en wij denken dat dit het gevolg is van gezondere balansen en hogere rendementen in de VS.

Style performance: zoektocht naar rendement leidt nog steeds naar defensieve namen
Ook in het begin van 2015 doet groei het beter dan waarde. Wij denken dat veel aandelen die traditioneel aan de 'waardekant' zaten, d.w.z. defensieve, hoogrenderende aandelen met een lage bèta, zo in trek waren dat hun multiples zijn gestegen en ze zijn beland aan de 'groeikant'. Na het goede resultaat van largecaps ten opzichte van smallcaps in het grootste deel van 2014, zijn de rollen recentelijk omgedraaid en doen de kleinere namen het beter. Het fonds Robeco is desondanks nog steeds overwogen in de grotere marktkapitalisaties omdat we verwachten dat deze goed blijven presteren.

Regio-allocatie: Europa en Japan overwogen
De wereldwijde aandelenportefeuille van Robeco is overwogen in Europa ten koste van Noord-Amerika. In Noord-Amerika is de portefeuille neutraal in de VS en onderwogen in Canada. Dit laatste vanwege een grote positie in banken en grondstoffen. Asia-Pacific ex Japan is onderwogen op grond van een onderweging in Australië om exact dezelfde redenen. In Japan zijn we overwogen. Wij geven de voorkeur aan volwassen markten ten opzichte van opkomende markten, vanwege groeirisico's in China, aanhoudende politieke onrust in Rusland en toenemende risico's in Latijns-Amerika.

'De consument gaat profiteren van de lagere olieprijs'

Sectoren: IT grootste overweging; overstap van energie naar consument
Nu de olieprijs is gedaald en de komende tijd geen belangrijke stijging te verwachten valt, gaat de consument profiteren. Om die reden hebben wij onze weging in de sector consument cyclisch opgehoogd.

Robeco is overwogen in informatietechnologie en consument defensief. In energie, industrie & dienstverlening en nutsbedrijven zijn we onderwogen. Onze onderweging in financiële dienstverlening wordt veroorzaakt door een onderweging in banken en de subsector vastgoed.

Factoren
Uit een analyse van de verschillende factoren blijkt dat de portefeuille een voorkeur heeft voor zeer grote marktkapitalisaties. Dit heeft in 2014 duidelijk in ons voordeel gewerkt, toen largecaps het beter deden dan smallcaps. De laatste tijd zijn de rollen echter omgedraaid.

Wat ook opvalt, is de beleggingsvoorkeur van het fonds voor ondernemingen met een sterke vrije cashflow. Wij geloven dat ondernemingen die een duurzame return on invested capital genereren ten opzichte van de kapitaallasten en dat kapitaal in die lijn herinvesteren, de sectorwinnaars zullen zijn op de lange termijn. Voorbeelden zijn de geïntegreerde oliemaatschappijen die blijk hebben gegeven van meer vermogensdiscipline en daardoor de energiesector hebben overtroffen. Ook in de technologiesector zien we toenemende vermogensdiscipline. Daar is bovendien sprake van zeer sterke bedrijfsmodellen die in staat zijn een zeer hoge en duurzame return on invested capital te genereren.

'Onze stijl is kwaliteit tegen een redelijke prijs'

Onze stijl: kwaliteit tegen een redelijke prijs
De stijl van de Robeco portefeuille is te omschrijven als 'kwaliteit tegen een redelijke prijs'. Wij vertrouwen niet op price-to-book en price-to-earnings getallen. Deze worden krijgen steeds minder betekenis door proforma berekeningen (wpa) en de verschuiving naar digitaal (geen boekwaarde). In plaats daarvan richten wij ons op het rendement uit vrije cashflow als een betere indicator voor waarde. De voorkeur voor kwaliteit wordt bevestigd door een hogere gemiddelde Return on Equity en een lagere verhouding tussen langlopende schuld en vermogen voor de aandelen in de portefeuille ten opzichte van de MSCI World index.

Wereldwijde aandelen op lange termijn het beste
Wij denken nog steeds dat de wereldwijde aandelenmarkten voor eurobeleggers een aanrader zijn. Er is wel wat risico op korte termijn, maar op de lange termijn zijn wereldwijde aandelen toch de beste beleggingscategorie.

Mark Glazener

Fondsmanager Robeco
“Bestudeer het aandeel waarin je wil beleggen grondig, stel je daarbij kritisch op en als je besluit te kopen, wees bereid geduldig te wachten op een goede uitkomst.”
Deel deze pagina:

Mark Glazener
Fondsmanager Robeco


Join the conversationNieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.