By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sustainability investing products and services

Wij bieden een breed, maar gericht aanbod van producten, diensten en oplossingen op het gebied van sustainability investing. We hebben de analyse van duurzaamheidsfactoren op verschillende manieren geïntegreerd in onze beleggingsprocessen en producten. Daarnaast bieden we diverse diensten op dit terrein.

Sustainability investing producten en diensten

ESG integration

Robeco strategies
Robeco legt zich volledig toe op de integratie van ESG-factoren in zijn beleggingsprocessen. Wij zijn ervan overtuigd dat er rekening gehouden dient te worden met deze ESG-factoren om de risico's en kansen die verbonden zijn aan onze beleggingen goed te doorgronden.
 
Het niveau van integratie van niet-financiële factoren in onze beleggingsprocessen is afgestemd op de kenmerken van elke beleggingsstrategie.

Thematische strategieën van RobecoSAM
De wereld maakt ingrijpende veranderingen door. Langetermijn-megatrends zoals demografische verschuivingen, schaarste van hulpbronnen en klimaatverandering bepalen de concurrentieomgeving van bedrijven: ze bieden uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven die inspelen op dergelijke uitdagingen door nieuwe kansen op de markt aan te grijpen, kunnen lange termijn aandeelhouderswaarde creëren.
 
RobecoSAM heeft op basis van deze trends de volgende duurzaamheidsthema's geformuleerd: Water, Smart Energy, Climate, Healthy Living, Smart Materials en Agribusiness.
 
Onze themafondsen bieden beleggers de kans te profiteren van een zorgvuldige selectie van toekomstgerichte bedrijven die innovatieve producten en diensten ontwikkelen en verkopen. Deze bedrijven spelen daarmee in op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en zullen dus naar verwachting een bovengemiddelde langetermijngroei realiseren.
 
Private Equity
De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door snelle bevolkingsgroei, schaarsheid en hoge prijzen van grondstoffen. Daarom zijn efficiëntere productieprocessen nodig. Die overtuiging vormt de basis voor RobecoSAM’s Clean Growth private equity. Ons beleggingsteam voor Clean Growth private equity belegt in duurzame private equity, zowel via directe co-investments in private bedrijven als via fund-of-funds structuren.

Engagement service

Robeco gaat al sinds 2005 de actieve dialoog aan met bedrijven waarin wij beleggen. Het doel van engagement is het verbeteren van de aandeelhouderswaarde door middel van een constructieve en open dialoog met het management van bedrijven. Via deze dialoog spoort Robeco bedrijven aan goede corporate governance en een verantwoord ondernemingsbeleid te implementeren, met als belangrijkste doel het verhogen van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Thema's die behandeld kunnen worden tijdens de dialoog tussen beleggers en bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijfsstructuur, zeggenschapsrechten, winstuitkeringen, maatschappelijk beleid, milieubeleid en ethisch gedrag.
 
Voor het zelf opzetten van een engagementservice is veel tijd en ervaring nodig. Uitbesteden kan dan een alternatief zijn. De Engagement Service van RobecoSAM biedt klanten een efficiënte en effectieve manier om toch een professioneel engagementbeleid te voeren. Namens onze klanten sporen wij bedrijven aan goede corporate governance en een verantwoord ondernemingsbeleid te implementeren.

Benchmarking service

Op basis van de resultaten van de Corporate Sustainability Assessment (CSA), bieden we bedrijven een uitgebreide analyse van hun duurzame prestaties. Dit stelt hen in staat hun scores te vergelijken met het sectorgemiddelde als ook de leiders op het gebied van duurzaamheid in hun sector.
 
Company Assessment
RobecoSAM biedt bedrijven die niet in aanmerking komen voor opname in de Dow Jones Sustainability Indices of die zich buiten de reguliere evaluatieperiode willen laten analyseren tegen vergoeding een Company Assessment. Deze analyse resulteert in een score op de verschillende duurzaamheidscriteria. Bedrijven kunnen hun resultaten afzetten tegen het gemiddelde, als ook de hoogste en laagste scores in hun sector.
 
Benchmarking rapport
Bedrijven die deelnemen in RobecoSAM’s CSA ontvangen een gedetailleerde analyse van hun sterktes en zwaktes op alle door ons geanalyseerde duurzame onderwerpen. We bieden een overzicht van de karakteristieken van de “best-in-class”en “best-in-industry” leiders, waartegen de deelnemende bedrijven zich kunnen afzetten. Ons Sustainability Services team verzorgt daarnaast op maat gesneden trainingen op het gebied van sustainability management.

Indexlicensering

Via indexlicensering biedt RobecoSAM institutionele partijen benchmarks die op een betrouwbare en objectieve manier exposure bieden naar bedrijven die leidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Deze benchmarks kunnen de basis vormen voor het nemen van actieve beleggingsbeslissingen, en kunnen ook gebruikt worden in een passieve duurzame strategie. De Dow Jones Sustainability indices zijn ook beschikbaar als maatwerk om beter te kunnen aansluiten op klantspecifieke beleggingsdoelstellingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde landen of sectoren worden uitgesloten uit het universum.
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Sustainability investing research en actueel

Lees onze laatste nieuwsberichten, onderzoeken en visies over sustainability investing.

Lees meer

RobecoSAM
Het in Zwitserland gevestigde RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op sustainability investing.
Wilt u meer weten over RobecoSAM?