By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Emerging markets

In 1930 belegde Robeco voor het eerst in Peru. Inmiddels heeft Robeco meer dan 80 jaar ervaring met beleggen in opkomende markten.

Emerging markets equities

Core

Robeco Emerging Markets Equities gebruikt een top-downbenadering om beleggingsthema’s te vinden die van invloed zijn op opkomende markten. Met deze benadering zoekt de portfoliomanager naar landen die beter zullen presteren dan andere opkomende landen. De aandelenselectie binnen deze landen wordt gemaakt op basis van een fundamentele en een waarderingsanalyse. Hiervoor gebruikt Robeco een eigen discounted cashflow-techniek en een kwantitatief aandelenselectiemodel. Het geintegreerde risicobeheer zorgt ervoor dat portefeuille altijd de gewenste exposure heeft naar die landen en aandelen die naar verwachting de hoogste (relatieve) rendementen genereren.

Robeco Emerging Markets Equities streeft naar een brede spreiding over alle opkomende markten. Robeco Emerging Stars Equities hanteert een vrije beleggingsstijl en kan zonder beperkingen beleggen in de aantrekkelijkste landen en aandelen.

Highlights
 • Pionier in opkomende markten met ruim 80 jaar ervaring
 • Gespecialiseerd team voor opkomende markten dat bestaat sinds 1994
 • Het huidige teamhoofd is een van de medeoprichters van het team
 • Centrale besluitvorming voor meer consistentie en discipline
 • Evenwichtige beleggingsbenadering met verschillende performance drivers
 • Effectieve combinatie van fundamenteel en kwantitatief onderzoek
 • Consistente performance dankzij een duidelijk en herhaalbaar beleggingsproces

Emerging markets

Robeco was een van de eerste vermogensbeheerders die kwantitatieve onderzoekstechnieken toepaste op opkomende markten.

Ons aandelenselectiemodel voor opkomende markten wordt al sinds 2000 succesvol toegepast in onze reguliere Emerging Markets strategie. Sinds eind 2006 is het de enige performance driver voor de puur kwantitatieve strategieën.

Robeco's kwantitatieve strategieën voor opkomende markten worden beheerd op basis van een uitsluitend bottom-up gedreven beleggingsbenadering. De strategieën combineren de uitkomsten van ons eigen kwantitatieve aandelenselectiemodel voor opkomende markten met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt bepaald door ons aandelenselectiemodel voor opkomende markten. De basis voor het model ligt in ons sterke vertrouwen in behavioral finance. Voorspelbare patronen in beleggersgedrag leiden tot marktinefficiënties. Het model spoort deze op systematische wijze op en profiteert ervan.

Highlights
 • Pionier in kwantitatief beleggen in opkomende markten
 • Sterk kwantitatief aandelenselectiemodel voor Emerging Markets met bewezen trackrecord
 • Op systematisch onderzoek gebaseerde aanpak profiteert van structurele patronen in beleggersgedrag
 • Marktleider in het corrigeren van modelfactoren voor marktrisico's zoals bèta, stijl en grootte
 • Eigen, op regels gebaseerd algoritme voor portefeuilleconstructie beperkt de turnover
 • Proces, portefeuilleposities en transacties zijn transparant

Meer weten over research en visie op het gebied van Emerging Markets Quantitative Investing?


Conservative

Robeco’s Conservative Equity-strategieen streven ernaar om aandelenrendementen te realiseren tegen een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Conservative Equity heeft een focus op absoluut rendement en absoluut risico, met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement.

De portefeuilles worden beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Conservative Equity met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt gedreven door ons aandelenselectiemodel voor conservative equity. Dit model is gebaseerd op een van de eerst ontdekte marktanomalieën: de laagrisico-anomalie. Het model is gebaseerd op bekroond onderzoek van Robeco dat laat zien dat aandelen met laag risico op lange termijn hogere rendementen realiseren dan aandelen met hoog risico.

Highlights
 • Actief op het gebied van laagrisicobeleggen sinds 2006, gesteund door bekroond onderzoek
 • Aanpak gebaseerd op de laagrisico-anomalie
 • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering
 • Streeft naar aandelenrendementen tegen lagere neerwaartse risico's dan die van de referentie-index
 • Behoud van kapitaal en risico-rendementsprofiel staan voorop
 • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
 • Toegewijd en ervaren beleggingsteam
Deel deze pagina: