netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

ISIN: LU2145461161
  • Draagt actief bij aan het realiseren van de SDG’s van de VN door te beleggen in bedrijven die dat ook doen.
  • De selectie vindt plaats op basis van positieve impact en aantrekkelijke duurzaamheidskenmerken op ieder niveau.
  • Het proces voor portefeuilleopbouw combineert high-convictionideëen met een risicobeperkend optimalisatieproces.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

De strategie RobecoSAM Global SDG Equities belegt nadrukkelijk in bedrijven met een positief en sterk verband met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). De strategie is gericht op bedrijven met een krachtige operational excellence, die financieel aantrekkelijk zijn en nuttige producten en diensten aanbieden.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In het derde kwartaal bedroeg de reële bbp-groei in de VS 7,4%. Dat was vooral te danken aan de consumentenbestedingen en een versnelling van de activiteit op de huizenmarkt. China kwam ook met positieve economische cijfers. De consumptie en vooral de productie verrasten positief, waarbij met name de binnenlandse vraag zich goed ontwikkelde. Toch daalde de MSCI World Index (in EUR) in oktober zo'n 2,5% (in EUR). De Amerikaanse verkiezingen zorgden voor wat winstneming aan het eind van de maand. Joe Biden leek duidelijk voor te liggen in de race naar het presidentschap, maar over het Congres, en vooral de Senaat, bleef de onzekerheid groot. Daarnaast riep het winstseizoen wat vragen op. De meeste bedrijven (vooral big tech) kwamen met zeer goede kwartaalcijfers, in de meeste gevallen in lijn met de hoge verwachtingen, maar de prognoses voor de komende kwartalen waren behoorlijk voorzichtig. Tot slot nam het aantal Covid-19-besmettingen in de VS en Europa weer fors toe. In veel landen werden dan ook weer reisbeperkingen ingevoerd en moesten veel bedrijven sluiten.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzaamheid van een bedrijf wordt gemeten door ESG-criteria en duurzaamheidsonderzoek te integreren in de fundamentele aandelenanalyse en de portefeuilleopbouw. De impact op de SDG’s wordt gemeten met een zelfontwikkeld SDG Impact Framework, dat systematisch de bijdrage van een bedrijf aan elk van de 17 SDG’s beoordeelt. Daarvoor worden zorgvuldig gedefinieerde en consequent toegepaste criteria gebruikt.De fundamentele aandelenselectie en portefeuilleopbouw worden aangevuld met kwantitatieve methoden voor optimalisatie van risico-rendementsprofiel om te beschermen tegen neerwaarts risico. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus. Op basis van onze eigen gegevens en onderzoeken stellen we vast welke bedrijven een concurrentievoordeel creëren door verantwoorde praktijken, efficiëntieverbeteringen en door nieuwe oplossingen te bedenken voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt. Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high conviction aandelen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De wereldeconomie ligt nog steeds onder het niveau van voor de crisis. Het herstel tot nu toe is indrukwekkend en heeft velen positief verrast. Veel indicatoren wijzen echter op een vertragende dynamiek in het vierde kwartaal. Zowel bedrijven als centrale banken zijn de laatste tijd wat terughoudender in hun vooruitzichten. Daardoor ontstond de verwachting dat er meer monetaire en fiscale maatregelen op komst zijn. Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen in de VS komt er vrijwel zeker een aanvullend stimuleringspakket van zo'n USD 2 biljoen en in Europa gaf de ECB duidelijk aan dat er bijna zeker voor het eind van het jaar meer steun komt. Voor aandelen betekent dit meer neerwaartse bescherming, omdat de schulden blijven stijgen nu de rente nog heel lang dicht bij nul wordt gehouden. Het opwaartse potentieel lijkt echter ook beperkt. Recordaantallen nieuwe Covid-19-besmettingen zetten over de hele wereld regeringen onder druk om nieuwe beperkingen en lockdowns in te voeren. Hoewel de landen beter voorbereid lijken dan in het voorjaar, zijn de economische gevolgen ongetwijfeld ingrijpend, al naar gelang de duur van de maatregelen.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann is hoofd Investments en lid van de Executive Committee van Robeco Switzerland Ltd. Hij coördineert en leidt een team van professionele beleggers dat bestaat uit portefeuillemanagers en aandelenanalisten. Verder is hij actief als portefeuillemanager van de Global SDG Equities-strategie. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, werkte Rainer drie jaar bij UBS Wealth Management als portefeuillemanager. In deze functie was hij verantwoordelijk voor grote particuliere mandaten en was hij lid van de lokale beleggingscommissie. Hij begon zijn carrière in financiële auditing bij PricewaterhouseCoopers. Rainer heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Zürich en is CFA Charterholder. Hij kwam in 2002 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145461161
BloombergRSGSESE LX
Valoren55777423
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord