netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145458969
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact - Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -5,89%. Het fonds deed het afgelopen maand beter dan de MSCI World, zowel door een sterke aandelenselectie als een goede sectorallocatie. De sector heeft sterk geleden onder onze strategische nulpositie binnen energie en heeft het vorige maand minder goed gedaan dan de markt. De aandelenselectie was afgelopen kwartaal vooral sterk in communicatiediensten, met alleen Vodafone in de portefeuille, en gezondheidszorg. De grootste bijdrage werd geleverd door veel namen uit de gezondheidszorg, vooral dankzij hun defensieve kenmerken (bijv. UnitedHealth Group, AstraZeneca). Colgate behoorde ook tot de koplopers dankzij een defensieve productportefeuille, de verwachte prijsverbetering ten opzichte van een teleurstellend eerste kwartaal en oplossingen in de toeleveringsketen. KB Financial behoorde tot de grootste dalers. De verslechterende macro-omgeving en de moeilijke vooruitzichten voor de effectenactiviteiten oefende gezien de lagere activiteitniveaus neerwaartse druk uit op het aandeel. Schneider Electric droeg deze maand ook erg negatief bij. Waarschijnlijk zijn beleggers terughoudend over het tweede kwartaal vanwege de hogere basis en de algemene lastige macro-economische omstandigheden, vooral voor cyclische namen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In juni daalde de MSCI World Index 6,6% (in euro’s) en noteerden alle sectoren een negatief resultaat. Basismaterialen en energie waren de zwakste sectoren met een negatieve DD, terwijl gezondheidszorg het beste stand hield. Tijdens het ECB Forum on Central Banking 2022 benadrukten de belangrijkste CB's (BoE, Fed, ECB) dat het lage-inflatiebeleid waarschijnlijk voorbij is en dat krachtige renteverhogingen noodzakelijk zijn om de stijgende inflatie te beteugelen. Meer positief nieuws was dat de inflatieverwachtingen voor de lange termijn – zoals weergegeven door de 5/10-jaars break-even rates – onlangs echter iets zijn gedaald en nu liggen dichter bij het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne liggen. Aan het geopolitieke front was de afgelopen periode druk, omdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, afgezien van de enorme tol die hij eist van de mensen en de materiële schade, diverse belangrijke ontwikkelingen op gang heeft gebracht. Het besluit van Gazprom om de levering van aardgas via de Nord Stream 1-pijpleiding naar Duitsland met 60% te verminderen doet de grootste economie van Europa veel pijn. Zonder aanvullende maatregelen loopt Duitsland het risico de komende winter over onvoldoende voorraad te beschikken.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is maatschappelijke impact te stimuleren door te beleggen in koplopers op het gebied van gendergelijkheid in combinatie met duurzame bedrijfspraktijken. Afwegingen voor gendergelijkheid en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar maatschappelijke impact te bevorderen door te beleggen in bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid en die gendergelijkheid actief stimuleren. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, negatieve screening en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

ESG-doel

Uitsluiting op basis van negatieve screening
≥20%

Target Universe

Gender Equality

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Gender Equality Score geeft weer hoe de portefeuille scoort op een selectie vragen over gendergelijkheid vanuit verschillende invalshoeken (van bestuursdiversiteit en beloningen voor bestuursleden tot diversiteit in het personeelsbestand). De Total Gender Score wordt gebaseerd op deze scores en staat centraal in de grafiek. Als een index is geselecteerd, verschijnt onder de vragen een alert met de relatieve performance op het gebied van gendergelijkheid.

CGF GIGE_20220630-CGF GIGE_20220630-genderEquality.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF GIGE_20220630-CGF GIGE_20220630-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20220630-CGF GIGE_20220630-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20220630-CGF GIGE_20220630-keySmartESGCriteria.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is maatschappelijke impact te stimuleren door te beleggen in koplopers op het gebied van gendergelijkheid in combinatie met duurzame bedrijfspraktijken. Afwegingen voor gendergelijkheid en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Russische invasie neemt niet af en afgezien van de omvangrijk tol die die eist van de bevolking en de fysieke schade, leiden ook tot een voedseltekort (door de Russische blokkade van de graanexport van Oekraïne) en een energietekort (door de reductie in de levering van aardgas aan Europa door Gazprom). Dit heeft ernstige gevolgen voor de wereldeconomie die tot in 2023 zullen aanhouden, vooral in Europa. Op macro-economisch vlak blijft de inflatie in de eurozone en de VS extreem hoog en is de kans op een recessie daarmee toegenomen. Wat de bedrijven betreft, blijven de winstverwachtingen goed, waarbij de 12-maands termijnindex voor de winst per aandeel blijft stijgen, vooral in de VS. Gezien het dalende consumentenvertrouwen en het verslechterende sentiment is het echter zorgwekkend dat de negatieve verrassingen nog maar net begonnen zijn. Door een zwakke 22H1 performance bevindt een aantal aandelen nu dichter bij hun fundamentele waarde. Wij juichen deze ontwikkeling toe, omdat dit meer kansen oplevert voor ons. We blijven in dit volatiele klimaat vertrouwen op onze bottom-upbenadering, waarbij we bedrijven kiezen met sterke fundamentals in de loop van een gehele cyclus en een veerkrachtig bedrijfsmodel, om zo hoogwaardige aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering.

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA
Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan is hoofd-portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij kwam in 2021 bij Robeco in dienst. Daarvoor was ze hoofd van Global Equity Strategy bij Wells Fargo Investment Institute (New York). Voordat ze bij Wells Fargo in dienst trad, was Audrey werkzaam als hoofd van het International Equity Team en als senior portefeuillemanager bij Federated Investors, Inc. (NY, nu bekend als Federated Hermes). Eerder in haar carrière heeft ze in Europa onderzoek gedaan bij Merrill Lynch International (Londen) en in Azië bij Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Ze heeft een master in Finance van de London Business School en een bachelor in Computer & Systems Engineering van het Rensselaer Polytechnic Institute. Michiel Plakman is een portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145458969
BloombergRSGGIDE LX
Valoren55666694
WKNA2QD2G
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord