netherlandsnl
Image

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

ISIN: LU0743697152
  • Aandelenrendement met lager risico
  • Goed gediversifieerde portefeuille
  • Maatwerk in pensioenbeleggen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Pension Return Portfolio is een actief beheerd fund-of-funds dat exposure biedt naar een mix van beleggingscategorieën. Het doel is een beter rendement te realiseren dan de MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,83%. De Robeco Pension Return Portfolio had een positief rendement in augustus. Wereldwijde aandelen (in euro's) stegen meer dan 6% in augustus, Aandelen uit opkomende markten en highyieldobligaties realiseerden ook een positief rendement, maar bleven wel achter bij wereldwijde aandelen. Waardeaandelen bleven opnieuw achter en het momentum van technologieaandelen bleef uitzonderlijk goed. Onze overweging in de euro (ten opzichte van de USD) droeg positief bij aan de totale performance van de portefeuille.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In augustus was het beleggerssentiment bijzonder positief, wat leidde tot hogere aandelenkoersen. De Amerikaanse markt vestigde tegen het eind van de maand een aantal nieuwe records. Dit was net als in de voorgaande maanden te danken aan technologieaandelen. De aandelenkoersen en die van andere risicovollere beleggingen, zoals highyieldobligaties, werden ondersteund door aanhoudend goed nieuws over de economische activiteit en berichten dat het Covid-19-virus meer onder controle is. Toch wezen ook afgelopen maand enkele ontwikkelingen op de fragiele aard van het herstel. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat daalde naar het laagste niveau in zes jaar. In Europa hebben enkele landen te maken met een tweede golf van het Covid-19-virus. Wereldwijde aandelen (in euro's) stegen meer dan 6% in augustus, op de voet gevolgd door grondstoffen. Highyieldobligaties en vastgoedaandelen realiseerden ook een positief rendement. Bedrijfs- en staatsobligaties daalden iets, deels door een voorzichtige stijging van de rente als gevolg van het aanhoudende economische herstel.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan derivaten gebruiken voor het afdekken van valutarisico's en voor het innemen van actieve posities om zodoende extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco Pension Return Portfolio belegt gedeeltelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

De Robeco Pension Return Portfolio streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een reguliere aandelenportefeuille. Hiervoor worden de beleggingen over verschillende categorieën gespreid, waardoor ook de categorieën high yield bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen mogelijk zijn. Het doel is om hiermee op lange termijn een betere risico-rendementsverhouding te behalen dan de referentie-index, de MSCI World. De portefeuille belegt in een optimaal gediversifieerde mix van passieve fondsen, Robeco fondsen en of fondsen van externe actieve managers. Hierbij worden de verdeling over de beleggingscategorieën, de selectie van fondsen en de samenstelling van deze goed gediversifieerde portefeuille actief gemanaged, waarmee de actuele visie over toekomstige rendementskansen in de portefeuille wordt verwerkt. Samen met de Robeco Pension Matching Portfolio kan de Robeco Pension Return Portfolio worden ingezet om tot aan de pensioendatum het beleggingsrisico af te bouwen. Initieel wordt er meer belegd in de Robeco Pension Return Portfolio. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt meer belegd in de Robeco Pension Matching Portfolio. Deze is meer gericht is op het stabiliseren van de toekomstige (reele) uitkering, door het renterisico van de portefeuille af te stemmen op de het renterisico van een toekomstige pensioenlijfrente-uitkering. Met deze twee portfolio's is maatwerk gedurende de periode van pensioenopbouw mogelijk.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We verwachten dat het positieve sentiment op de aandelenmarkten aanhoudt, ondersteund door een verder economisch herstel en een verdere inperking van het Covid-19-virus. Aandelen hebben, meer dan andere beleggingscategorieën, het vermogen om goed nieuws (onredelijk) ver in de toekomst in de prijzen. Daardoor zien we de eerste tekenen van excessen in sommige segmenten en dus blijven we voorzichtig. De Amerikaanse verkiezingen kunnen leiden tot meer volatiliteit. Relatief gezien blijven aandelen aantrekkelijk. Door de scherpe daling van de spreads op bedrijfsobligaties zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie minder uitbundig. Vergeleken met een paar maanden geleden zijn bedrijfsobligaties nu gevoeliger voor een stijgende rente. We sluiten niet uit dat de staatsobligatierente iets gaat stijgen, ook omdat de inflatieverwachtingen langzaam maar zeker stijgen. Een hogere inflatie is over het algemeen gunstig voor grondstoffen. Wij vinden deze beleggingscategorie aantrekkelijk, omdat grondstoffen een zeer voorzichtig herstel inprijzen, in tegenstelling tot andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. We verwachten ook dat grondstoffenproducenten hun productie aanpassen aan de (lagere) vraag, wat resulteert in hogere prijzen.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0743697152
BloombergROBPRPI LX
Valoren14937893
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1331596800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord