netherlandsnl
Image

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

ISIN: LU0743697152
  • Aandelenrendement met lager risico
  • Goed gediversifieerde portefeuille
  • Maatwerk in pensioenbeleggen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Pension Return Portfolio is een actief beheerd fund-of-funds dat exposure biedt naar een mix van beleggingscategorieën. Het doel is een beter rendement te realiseren dan de MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,32%. De Robeco Pension Return portefeuille voegde nog eens 2% toe in de laatste maand van het jaar, waarmee het rendement voor heel 2020 in de plus kwam. Desondanks blijft het totaalrendement voor het jaar matig door het effect van de zware factorwegingen op de performance. De laatste maanden zien we echter dat waardeaandelen, de achterblijvers van 2020, een inhaalslag zijn begonnen en wij verwachten dat die dit jaar aanhoudt.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In december 2020 werd het positieve groeimomentum van de economie minder stabiel omdat regeringen verschillend reageerden op het groeiende aantal Covid-19-gevallen sinds begin oktober. Desondanks steeg de voorlopende ISM-indicator in december door naar 60,7. In de eurozone vertraagde het groeimomentum nadat het aantal lockdowns weer begon toe te nemen. In China nam de activiteit binnen dienstverlening ook af, hoewel het totale activiteitenniveau daar in het vierde kwartaal al hoger lag dan eind 2019. De ontwikkeling van effectieve vaccins en het begin van de vaccinatie brachten een omslag teweeg. De kans dat we binnen redelijke tijd terugkeren naar een vorm van normaal is de belangrijkste drijfveer voor aandelenmarkten en andere risicovolle beleggingen.Naast de tweede golf Covid-19-infecties vond afgelopen maand nog een aantal andere belangrijke gebeurtenissen plaats. Ondanks de kloof tussen beide partijen, stemde het Amerikaanse Congres in met een stimuleringspakket van USD 900 miljard en op kerstavond bereikten de EU en het VK eindelijk een handelsakkoord.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan derivaten gebruiken voor het afdekken van valutarisico's en voor het innemen van actieve posities om zodoende extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco Pension Return Portfolio belegt gedeeltelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

De Robeco Pension Return Portfolio streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een reguliere aandelenportefeuille. Hiervoor worden de beleggingen over verschillende categorieën gespreid, waardoor ook de categorieën high yield bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen mogelijk zijn. Het doel is om hiermee op lange termijn een betere risico-rendementsverhouding te behalen dan de referentie-index, de MSCI World. De portefeuille belegt in een optimaal gediversifieerde mix van passieve fondsen, Robeco fondsen en of fondsen van externe actieve managers. Hierbij worden de verdeling over de beleggingscategorieën, de selectie van fondsen en de samenstelling van deze goed gediversifieerde portefeuille actief gemanaged, waarmee de actuele visie over toekomstige rendementskansen in de portefeuille wordt verwerkt. Samen met de Robeco Pension Matching Portfolio kan de Robeco Pension Return Portfolio worden ingezet om tot aan de pensioendatum het beleggingsrisico af te bouwen. Initieel wordt er meer belegd in de Robeco Pension Return Portfolio. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt meer belegd in de Robeco Pension Matching Portfolio. Deze is meer gericht is op het stabiliseren van de toekomstige (reele) uitkering, door het renterisico van de portefeuille af te stemmen op de het renterisico van een toekomstige pensioenlijfrente-uitkering. Met deze twee portfolio's is maatwerk gedurende de periode van pensioenopbouw mogelijk.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We denken dat het economische herstel van de afgelopen periode de komende maanden gaat afvlakken door de huidige intensivering van de virusuitbraak en de lockdowns die gaan volgen. Waarschijnlijk ontstaat in de tweede helft van 2021 een vorm van groepsimmuniteit. Dit sluit aan bij de verwachtingen van de markt en is volgens ons al volledig verdisconteerd. Elke vertraging (bijvoorbeeld in de uitrol van vaccins of door weerstand van de bevolking) in het traject naar groepsimmuniteit kan een negatief effect hebben op de markten. Op dit moment is het sentiment erg optimistisch, zo blijkt uit diverse sentimentindicatoren. Daarom krijgen aandelen op dit moment bij ons een neutrale weging in de portefeuilles. Binnen aandelen legt de portefeuille iets meer nadruk op Europa en Japan ten koste van de VS. Gezien de toenemende industriële vraag, aanbodtekorten en meer fiscale stimulering (mogelijk in verband met infrastructurele uitgaven in de VS) handhaven we onze exposure naar grondstoffen.We denken ook dat de rente op staatsobligaties de komende tijd wat opwaartse druk zal ervaren, als we de tekenen van inflatoire druk in de VS mogen geloven.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0743697152
BloombergROBPRPI LX
Valoren14937893
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1331596800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord