netherlandsnl
Image

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

ISIN: LU0743697152
  • Aandelenrendement met lager risico
  • Goed gediversifieerde portefeuille
  • Maatwerk in pensioenbeleggen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Pension Return Portfolio is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën. De selectie van de instrumenten vindt plaats op een fundamentele basis. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds kan beleggen in aandelen, obligaties, deposito's en andere vastrentende effecten, geldmarktbeleggingen, alternatieve beleggingen en andere algemeen aanvaarde beleggingscategorieën. Het fonds kan derivaten gebruiken voor het afdekken van valutarisico's en voor het actief innemen van posities in valuta's om extra rendement te genereren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Pension Return Portfolio I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,73%. De Robeco Pension Return Portfolio realiseerde opnieuw een positief rendement, dankzij de outperformance van wereldwijde aandelen. Aandelen uit opkomende markten en waardeaandelen bleven echter achter. Voor die eerste groep kwam dat doordat de stimulering in die markten minder omvangrijk is dan in ontwikkelde markten en doordat China voorbij zijn groeipiek is. Waardeaandelen bleven achter doordat de stijging van de obligatierente tot stilstand kwam, wat gunstig was voor groeiaandelen. Wij denken echter dat waarde zijn outperformance zal hervatten als de rente weer begint op te lopen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In april bleef de wereldwijde productiesector verbeteren, ook al kwamen verstoringen in de productieketens duidelijker naar voren dan in maart. De voorlopende indicator voor het producentenvertrouwen in de VS, de ISM, daalde licht naar 60,7. De dienstensector zit duidelijk in de lift, nu de mobiliteit weer toeneemt dankzij de hoge vaccinatiegraad in de VS. In veel andere ontwikkelde landen is de weg naar groepsimmuniteit veel hobbeliger. Toch lijkt de piek van de derde golf achter de rug in Europa. Dat biedt de Europese economie de kans om in de tweede helft van 2021 een inhaalslag te maken. President Biden blijft kwistig geld uitgeven. Naast het eerder aangekondigde American Jobs Plan lanceerde hij ook nog het American Families Plan, ter waarde van USD 1,8 biljoen. Daarbij verbleken de economische steunpakketten van de EU, zoals het NextGeneration-herstelfonds van EUR 750 miljard. De verstrekking van het EU-geld komt echter dichterbij nu de laatste juridische obstakels genomen zijn. Na een scherpe stijging van de lange rente in het eerste kwartaal, nam de rente in april een adempauze. Naast aandelen behoorden ook grondstoffen tot de best presterende beleggingscategorieën.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan derivaten gebruiken voor het afdekken van valutarisico's en voor het innemen van actieve posities om zodoende extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco Pension Return Portfolio belegt gedeeltelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Pension Return Portfolio is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën. De selectie van de instrumenten vindt plaats op een fundamentele basis. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) en integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt zich bezig met stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds kan beleggen in aandelen, obligaties, deposito's en andere vastrentende effecten, geldmarktbeleggingen, alternatieve beleggingen en andere algemeen aanvaarde beleggingscategorieën. Het fonds kan derivaten gebruiken voor het afdekken van valutarisico's en voor het actief innemen van posities in valuta's om extra rendement te genereren.Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark en het fonds maakt zelfs ter vergelijking geen gebruik van een benchmark.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het zogenaamde 'reflatiethema' van aantrekkende economische groei en stijgende inflatie is nog steeds in volle gang. We verwachten dat de groei ook buiten de VS gaat aantrekken. Tegelijkertijd verwachten we de komende maanden ook hogere inflatiecijfers, wat de angst van de markt voedt voor een hogere inflatie in de verdere toekomst. Daarom blijven we voorzichtig over staatsobligaties. Gezien de toenemende vraag van de industrie, de achterblijvende investeringen door grondstoffenproducenten in capaciteit en het vermogen om de inflatie bij te houden zijn grondstoffen een aantrekkelijke beleggingscategorie. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor stijlen en regio’s die relatief goedkoop zijn en profiteren van een hogere rente vooruitlopend op een verdere heropening van economieën. Daarom geven we de voorkeur aan waardeaandelen en Europa en Japan en zijn we minder enthousiast over Amerikaanse aandelen. De historisch lage spreads van hoogwaardige bedrijfsobligaties en de hoge rentegevoeligheid maken deze beleggingscategorie minder aantrekkelijk. Voor highyield-bedrijfsobligaties is het renterisico wat beperkter en zijn de spreads nog relatief aantrekkelijk.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0743697152
BloombergROBPRPI LX
Valoren14937893
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1331596800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord