netherlandsnl
Image

Robeco Next Digital Billion S USD

Index: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)
ISIN: LU2388484409
  • Deze nieuwe strategie combineert onze kwaliteiten op het gebied van opkomende markten en trendbeleggen en is het eerste technologiefonds voor opkomende markten ter wereld dat zich richt op de nieuwe generatie internetgebruikers
  • Identificeert bedrijven met het potentieel om op lange termijn een winnaar te zijn in trends op het gebied van betalingen, e-commerce, softwareoplossingen, fintech, etc.
  • Duidelijke focus op informatietechnologie en consument cyclisch
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Next Digital Billion is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijven uit opkomende markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds selecteert bedrijven met een sterk groeipotentieel die de vorige en volgende miljard nieuwe internetgebruikers bedienen. Veel van de opkomende landen waar het fonds zich op richt hebben nu een kritische massa voor internetpenetratie bereikt. Samen met de afwezigheid van een traditionele economische infrastructuur kan dit leiden tot een nieuwe golf technologiebedrijven en waardecreatie.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Next Digital Billion S USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In de VS en Europa wordt steeds vaker gesproken over een recessie. Het is inmiddels meer de vraag 'wanneer' dan 'of' er in deze regio's een recessie zal ontstaan, en hoe zwaar deze recessie gaat zijn. De bredere markt blijft hierdoor slecht presteren, met een kortstondige opleving van bepaalde aandelen in mei, die in juni weer nagenoeg volledig werd tenietgedaan. De Chinese aandelenmarkt zit op dit moment echter wel in een robuuste opwaartse trend, waar andere grote opkomende markten en ontwikkelde markten moeite hebben om een bodem te vinden. Chinese internetbedrijven overtroffen de Nasdaq 100 over het algemeen met bijna 20% sinds het begin van het jaar. Waar de zichtbaarheid op de Chinese markten beter wordt, lijkt er in Latijns-Amerika sprake te zijn van een ‘perception mismatch’. De koersen van onze belangen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen staan dit jaar op een fors verlies, door de perceptie dat (i) het coronaherstel is uitgewerkt, waardoor de groei aanzienlijk is afgenomen, (ii) er een kredietcrisis voor consumenten dreigt, (iii) de aanstaande Braziliaanse verkiezingen negatief kunnen uitpakken voor de economie, en (iv) de snel stijgende rente een operationeel klimaat voor bedrijven heeft gecreëerd dat mogelijk desastreus is.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan. Gewoonlijk worden geen valuta-afdekkingen toegepast.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

Robeco Next Digital Billion is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijven uit opkomende markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds selecteert bedrijven met een sterk groeipotentieel die de vorige en volgende miljard nieuwe internetgebruikers bedienen door de toegang tot technologie te verbeteren en te innoveren met digitale oplossingen in lokale gemeenschappen. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Veel aandelen in onze portefeuille hebben te lijden van een negatief koersmomentum. Bij een aanhoudend negatief sentiment op de markt als geheel zal de volatiliteit de komende maanden bij ons blijven. De kwartaalcijfers die onze belangen publiceerden, maken duidelijk dat de langetermijntrends nog overeind staan, de fundamentals sterk zijn en dat managementteams (en strategische beleggers met cash) profiteren van de zwakke koersen. De operationele resultaten van individuele bedrijven blijven robuust en wij positioneren onze portefeuille voorzichtig op een toekomstig herstel.

Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly
Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst is co-portefeuillemanager van Robeco New World Financials en maakt deel uit van het Trends Equities-team. Hij is ook portefeuillemanager van Robeco FinTech en Robeco Next Digital Billion. Michiel keerde in 2019 terug bij Robeco van Union Bancaire Privée in Hongkong, waar hij CIO Asian Equities was. Naast deze functie is Michiel bestuurslid van een in Hongkong gevestigde fintech start-up, die gereguleerde softwarediensten (SaaS) aanbiedt voor onafhankelijke financiële adviseurs wereldwijd. Daarvoor werkte Michiel 12 jaar bij Robeco in verschillende managementfuncties, waaronder senior portefeuillemanager van de fondsen Rolinco Global Growth en Robeco Asian Stars. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte Michiel als portefeuillemanager US Equity bij PGGM en als econoom bij Rabobank Nederland. Michiel begon zijn carrière in de beleggingssector in 1996. Michiel van Voorst heeft een master in economie van de Universiteit Utrecht en is CFA®-Charterholder. Bryan Satterly is portefeuillemanager en lid van het Trends Equities-team van Robeco. Hiervoor was Bryan beleggingsmanager in het Private Equity-team van Robeco, waar hij verantwoordelijk was voor de exposure naar opkomende markten, durfkapitaal en co-investeringen. Hij kwam in 2018 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij in Washington D.C. beleggingsanalist voor de Venture Capital Group bij IFC, de beleggingstak voor de private sector van de World Bank Group, en deed hij beleggingen in technologiebedrijven uit opkomende markten. Hij begon zijn carrière in 2013 als investment-bankinganalist bij BMO Capital Markets in New York, waar hij werkte aan diverse aandelentransacties, schuldtransacties, fusies en overnames in de sectoren gezondheidszorg en vastgoed. Bryan studeerde Foreign Service aan Georgetown University in Washington D.C.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2388484409
BloombergRONDBSU LX
Valoren114062617
WKNA3C6GC
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1632787200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord