netherlandsnl
Image

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Index: BLOOMBERG EURO TREASURY AAA and AA
ISIN: NL0010278982
  • Solide belegging in Europese staatsobligaties met de hoogste rating
  • Belangrijkste focus op landenallocatie
  • Ervaren portefeuillemanagers
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -1,68%. Het fonds had afgelopen maand een negatief rendement, maar wel boven de index. De rente op Duitse Bunds liep in mei verder op, doordat de inflatie bleef stijgen, en blijft breed gedragen. Het risico op tweederonde-effecten neemt toe nu werknemers hogere salarissen eisen ter compensatie van de prijsverhogingen. De rente steeg en de curve versteilde, wat negatief was voor de performance. Maar nu er meer renteverhogingen door de ECB worden ingeprijsd, wat een negatieve impact heeft op de economische groei, denken wij dat dit zal leiden tot afvlakking van de curve, net als in de VS het geval is. De overweging in overheidsgerelateerde obligaties was gunstig voor de performance, omdat de swapspreads iets verkrapten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De obligatierente bleef in mei verder stijgen, omdat de inflatiedruk aanhoudt en de ECB heeft aangegeven de rente in juli te verhogen. De 2-jaarsrente op Duitse Bunds kwam eind mei uit op 0,50%, een stijging van ca. 0,15% in die maand en het hoogste niveau sinds 2011. De landenspreads waren relatief stabiel. Enkele niet-kernmarkten bleven licht achter. De inflatie in de eurozone steeg in mei opnieuw en bereikte met 8,1% j-o-j een nieuw record, ruim boven de marktverwachtingen. Ook de kerninflatie bleef stijgen en kwam 0,3% hoger uit op 3,8% j-o-j. De ECB kondigde beleidsmiddelen aan om fragmentatie tegen te gaan om zo de zorgen over de uitlopende spreads te beperken. Tot dusver is er nog weinig over bekend en lijkt de urgentie om ze in te voeren niet zo hoog.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds belegt uitsluitend in effecten luidend in euro's.

Dividendbeleid

In principe heeft het fonds niet de intentie om dividend uit te keren. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en een minimale ESG-score voor landen en beleggingen in ESG-obligaties. Het fonds handelt in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen en belegt niet in landen waar sprake is van ernstige schendingen van mensenrechten, waar de governancestructuur is weggevallen of waar sancties van de VN, de EU of de VS gelden. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit. ESG-factoren van landen worden meegenomen in de bottom-up landenanalyse. Bij de portefeuilleopbouw zorgt het fonds voor een gewogen gemiddelde score van minimaal 7 in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Tot slot belegt het fonds minimaal 20% in groene, sociale of duurzame obligaties.

Beleggingsbeleid

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en belegt gedeeltelijk in groene, sociale of duurzame obligaties. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.Benchmark: Bloomberg Barclays Treasury AAA/AA market value weighted index. De Benchmark is niet in overeenstemming met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

ESG-doel

Beoogde ESG-score
Beter dan de index

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en een minimale ESG-score voor landen en beleggingen in ESG-obligaties. Het fonds handelt in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen en belegt niet in landen waar sprake is van ernstige schendingen van mensenrechten, waar de governancestructuur is weggevallen of waar sancties van de VN, de EU of de VS gelden. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit. ESG-factoren van landen worden meegenomen in de bottom-up landenanalyse. Bij de portefeuilleopbouw zorgt het fonds voor een gewogen gemiddelde score van minimaal 7 in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Tot slot belegt het fonds minimaal 20% in groene, sociale of duurzame obligaties.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De inflatie blijft centraal staan in de discussie over het verloop van de rente. Tweederonde-effecten worden duidelijker en het is nu vrijwel zeker dat de ECB de rente verhoogt in juli. Binnen de ECB is de discussie zelfs verschoven naar het aantal basispunten van deze renteverhoging, 25 of 50. Functionarissen van de ECB verschillen van mening over dit punt. Het lijkt er echter op dat de geleidelijke aanpak van de ECB averechts werkt en het beeld van de markt versterkt dat de ECB steeds meer achterloopt op de curve. De markt wil doortastende maatregelen van de ECB om de obligatierente te stabiliseren. De financieringsrente stijgt sterk. Gezien de grote schuldenlast van Italië lijken BTP's kwetsbaar voor verder oplopende spreads, ook omdat er vooralsnog weinig bekend is over nieuwe beleidsmiddelen om fragmentatie tegen te gaan.

Stephan van IJzendoorn
Stephan van IJzendoorn

Stephan van IJzendoorn

De heer Van IJzendoorn is senior portefeuillemanager bij Robeco en lid van het Global Fixed Income Macro team. Voordat hij in 2013 bij Robeco in dienst kwam, werkte Stephan als senior portefeuillemanager vastrentende beleggingen bij F&C Investments. Daarvoor was hij in vergelijkbare functies werkzaam bij Allianz Global Investors en A&O Services. Stephan van IJzendoorn begon zijn carrière in de beleggingsbranche in 2003. Hij is afgestudeerd in Investment Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is register beleggings analist (RBA). Stephan is ook geregistreerd als vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010278982
BloombergRICEUGB NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1387152000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord