netherlandsnl
Image

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Index: BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY AAA and AA
ISIN: NL0010278982
  • Solide belegging in Europese staatsobligaties met de hoogste rating
  • Belangrijkste focus op landenallocatie
  • Ervaren portefeuillemanagers
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -0,11%. Het fonds realiseerde een licht negatief rendement afgelopen maand, maar sloot wel iets hoger dan de index. De rente in de eurozone steeg in de eerste helft van de maand met het vorderen van de vaccinatieprogramma's en de stapsgewijze heropening van economieën. Dit werd in de tweede helft weer ongedaan gemaakt, toen leden van de centrale bank duidelijk maakten dat hun ruime monetaire beleid voorlopig nog wel even in stand zou blijven. Wij verwachten wel dat de markt de ECB blijft testen als de economieën weer open zijn en de inflatie tijdelijk boven de ECB-doelstelling stijgt. We hebben bij de huidige waarderingen nog steeds een duidelijke voorkeur voor overheidsgerelateerde obligaties met een hoge rating ten opzichte van staatsobligaties uit semi-kernlanden. We blijven ons in 2021 richten op primaire deals om de weging van groene, sociale en duurzame obligaties in de portefeuille verder te vergroten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het totaalrendement van de meeste staatsobligaties was in mei nagenoeg nul, met uitzondering van Britse Gilts (+0,4%) en staatsobligaties van Nieuw-Zeeland (-0,9%). Duitse Bunds deden het in de eerste helft van de maand uitgesproken slecht, maar maakten tegen het eind van de maand de meeste verliezen weer goed. De obligaties vonden steun in de neerwaartse consensus en het milde commentaar van ECB-functionarissen. Dit laatste gold zeker voor obligaties uit perifere landen in euro's. De spreads op Italiaanse BTP's met een looptijd van 10 jaar liepen halverwege mei 12 bp uit tot een niveau van 123 bp, maar zakten aan het eind van de maand weer helemaal terug. Het rendement op Amerikaanse Treasuries bleef laag, ondanks de fors tegenvallende werkgelegenheidscijfers en de hoogste kerninflatie in de VS sinds 1996.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds belegt uitsluitend in effecten luidend in euro's.

Dividendbeleid

In principe heeft het fonds niet de intentie om dividend uit te keren. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Voor Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is ESG-informatie van landen geïntegreerd in het beleggingsbeleid. Voor een grote groep landen is een ESG-profiel gemaakt. Deze profielen vormen de basis van de 'Country Sustainability Ranking' waarin we landen rangschikken op basis van ESG-performance. Deze ranking wordt tweemaal per jaar herzien. Landen wordt afzonderlijk besproken in het team, om helder vast te stellen waar de verwachte kansen en risico's liggen. Met deze informatie wordt rekening gehouden bij de beleggingsbeslissingen, samen met traditionele analyses van het fiscale en monetaire beleid. ESG-informatie is vooral waardevol voor beslissingen die betrekking hebben op de landenallocatie.

Beleggingsbeleid

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.De Benchmark is niet in overeenstemming met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Nu de heropening van de economieën doorzet, verwachten we aanhoudend sterke economische cijfers en een geleidelijke verandering van toon van de grote centrale banken. Dit zou een fundamenteel andere situatie moeten opleveren, waardoor de rente wat kan stijgen. De afgelopen weken was de algemene positionering gericht op een stijgende rente waarschijnlijk een belangrijke factor voor de stabilisering van de obligatiekoersen. Met het verstrijken van de tijd verwachten we dat dit technische aspect op de markt zich normaliseert, waardoor de rente beter in staat is het opwaartse pad te vervolgen.

Stephan van IJzendoorn
Stephan van IJzendoorn

Stephan van IJzendoorn

De heer Van IJzendoorn is senior portefeuillemanager bij Robeco en lid van het Global Fixed Income Macro team. Voordat hij in 2013 bij Robeco in dienst kwam, werkte Stephan als senior portefeuillemanager vastrentende beleggingen bij F&C Investments. Daarvoor was hij in vergelijkbare functies werkzaam bij Allianz Global Investors en A&O Services. Stephan van IJzendoorn begon zijn carrière in de beleggingsbranche in 2003. Hij is afgestudeerd in Investment Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is register beleggings analist (RBA). Stephan is ook geregistreerd als vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010278982
BloombergRICEUGB NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1387152000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord