netherlandsnl
Image

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Index: BLOOMBERG EURO TREASURY AAA and AA
ISIN: NL0010278982
  • Solide belegging in Europese staatsobligaties met de hoogste rating
  • Belangrijkste focus op landenallocatie
  • Ervaren portefeuillemanagers
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -1,43%. Het fonds realiseerde een negatief rendement afgelopen maand, naar wel boven de index. Door een snel oplopende inflatie stegen de rentes bijna de hele maand. Een deel van deze inflatiestijging, die waarschijnlijk te wijten is aan de hoge gasprijzen op dit moment, is tijdelijk, maar door vervolgeffecten kan de inflatie de komende jaren wel eens hoger blijven. Dit kan de ECB dwingen om sneller af te bouwen dan verwacht. Overheidsgerelateerde obligaties deden het goed in deze omgeving, doordat ze minder in de verkoop gingen dan Duitse Bunds. Het fonds heeft een kleine onderwogen positie in duration en op versteiling van de yieldcurve, die beide bijdroegen aan de relatieve performance.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op de staatsobligatiemarkten hield de verkoopgolf in september aan. De energiesector zorgde voor druk en ook toeleverings- en logistieke problemen speelden een grote rol. De algemene inflatie in de eurozone is op het hoogste punt in tien jaar tijd en stijgt in het vierde kwartaal waarschijnlijk nog wat verder. De aandacht van de markt voor het virus nam aanzienlijk af. De vaccinatiegraad is hoog in Europa en er zijn tot nu toe geen tekenen te zien van een nieuwe golf in het najaar. De resultaten van de Duitse verkiezingen waren niet echt verrassend, met zoals verwacht de SPD als grootste partij in de Bondsdag. Het meest waarschijnlijke scenario is die van een driepartijencoalitie van de SPD, FDP en de Groenen. De verwachting is dat dit resultaat niet gaat leiden tot grote veranderingen op fiscaal gebied.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds belegt uitsluitend in effecten luidend in euro's.

Dividendbeleid

In principe heeft het fonds niet de intentie om dividend uit te keren. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Voor Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is ESG-informatie van landen geïntegreerd in het beleggingsbeleid. Voor een grote groep landen is een ESG-profiel gemaakt. Deze profielen vormen de basis van de 'Country Sustainability Ranking' waarin we landen rangschikken op basis van ESG-performance. Deze ranking wordt tweemaal per jaar herzien. Landen wordt afzonderlijk besproken in het team, om helder vast te stellen waar de verwachte kansen en risico's liggen. Met deze informatie wordt rekening gehouden bij de beleggingsbeslissingen, samen met traditionele analyses van het fiscale en monetaire beleid. ESG-informatie is vooral waardevol voor beslissingen die betrekking hebben op de landenallocatie.

Beleggingsbeleid

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die luiden in euro's. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door de ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. De landenallocatie wordt bepaald volgens een top-down- en een bottom-upanalyse om de risico's en kansen voor specifieke landen te bepalen. De portefeuille bevat uitsluitend in euro's luidende beleggingen en vermijdt dus valutarisico.De Benchmark is niet in overeenstemming met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

ESG-doel

Beoogde ESG-score
↑Above Index

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Voor Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds Fund is ESG-informatie van landen geïntegreerd in het beleggingsbeleid. Voor een grote groep landen is een ESG-profiel gemaakt. Deze profielen vormen de basis van de 'Country Sustainability Ranking' waarin we landen rangschikken op basis van ESG-performance. Deze ranking wordt tweemaal per jaar herzien. Landen wordt afzonderlijk besproken in het team, om helder vast te stellen waar de verwachte kansen en risico's liggen. Met deze informatie wordt rekening gehouden bij de beleggingsbeslissingen, samen met traditionele analyses van het fiscale en monetaire beleid. ESG-informatie is vooral waardevol voor beslissingen die betrekking hebben op de landenallocatie.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ECB vindt het nog steeds te vroeg om te praten over het beëindigen van de kwantitatieve verruiming. Wel is het tempo van de maandelijkse nettoaankopen in het kader van het PEPP-programma 'herijkt', na een recente versnelling in juli. Als de pandemie het toelaat, kan er eind van het jaar overeenstemming worden bereikt over een stapsgewijze afbouw van PEPP vanaf halverwege 2022. Om een klif te voorkomen en om te zorgen dat de financieringsomstandigheden volgend jaar gunstig genoeg blijven, wordt het huidige maandbedrag van EUR 20 miljard in het kader van het 'reguliere' opkoopprogramma mogelijk tijdelijk verhoogd. In de vooruitblik van de ECB, afgestemd op de nieuwe inflatiedoelstelling van 2% van juli, wordt nog steeds gehint op een mogelijke renteverlaging. Maar aangezien het nog even duurt voordat zal blijken of de visie dat de inflatie van tijdelijke aard is correct is of niet, denken we dat er de komende maanden nog steeds ruimte is voor de markten om een verlaging van de rente in te prijzen, hoewel iedere verdere stap in die richting waarschijnlijk bescheiden zal zijn.

Stephan van IJzendoorn
Stephan van IJzendoorn

Stephan van IJzendoorn

De heer Van IJzendoorn is senior portefeuillemanager bij Robeco en lid van het Global Fixed Income Macro team. Voordat hij in 2013 bij Robeco in dienst kwam, werkte Stephan als senior portefeuillemanager vastrentende beleggingen bij F&C Investments. Daarvoor was hij in vergelijkbare functies werkzaam bij Allianz Global Investors en A&O Services. Stephan van IJzendoorn begon zijn carrière in de beleggingsbranche in 2003. Hij is afgestudeerd in Investment Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is register beleggings analist (RBA). Stephan is ook geregistreerd als vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010278982
BloombergRICEUGB NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1387152000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord