netherlandsnl
Image

Robeco Asia-Pacific Equities D USD

Index: MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0487305319
  • Gericht beleggen in aandelen in de regio Azië-Pacific.
  • Geconcentreerde portefeuille, samengesteld op basis van bottom-upselectie, bestaande uit ongeveer negentig posities.
  • Risicospreiding over performance drivers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Asia-Pacific Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen uit de regio Azië-Pacific. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Azië, Australië of Nieuw-Zeeland of bedrijven die het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien in deze regio's. Landenallocatie is een minder belangrijke performance driver en wordt verwezenlijkt via valuta- en landenoverlays.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Asia-Pacific Equities D USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -9,18%. De portefeuille bleef 1,2% achter bij de benchmark op basis van intrinsieke waarde. In de eerste helft van de maand deed het fonds het ruim 5% beter dan de benchmark, wat beleggers beschermde tegen de scherpe daling in de regionale index (-17% in USD en -10% in EUR). De staatsobligatierente bereikte wereldwijd een tussentijdse piek, maar daalde weer in de tweede helft van de maand. De huidige posities in het fonds doen het relatief goed bij een stijgende obligatierente. De bewegingen in juni leidden tot een terugval van financiële aandelen en een opluchtingsrally voor groeiaandelen. De exposure naar halfgeleiders en grondstoffen pakte negatief uit vanwege zorgen over een recessie. Binnen het fonds kelderden Samsung Electronics (-15%, geheugenchips en mobiele telefoons), Renesas (-19%, autochips) en GlobalWafers (-27%). De onderweging in TSMC (-15%) droeg positief bij, toen zelfs deze toonaangevende naam last kreeg van verkoopdruk. Goudmijnbouwer Newcrest Mining daalde 17%. Goud daalde zelf slechts 2%, maar het bijproduct koper leverde 15% in op de spotmarkt. Het fonds had ook wat last van de rally in China, doordat we nog onderwogen zijn in de grote Chinese internetaandelen. Het fonds profiteerde wel van de steun van Chinese beleidsmakers voor de vastgoedsector.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Zorgen over een wereldwijde recessie zorgden in juni voor een verdere daling op de Aziatische markten. Dit was vooral te zien aan de performance van Aziatische technologische hardwarebedrijven. De koersen daalden 15-20% en de verwachte koers-winstverhouding daalde naar slechts 5-8x. Wij denken dat deze dip van korte duur is en dat de productiebeperking na decennia van consolidatie de winstgevendheid van de sector op de lange termijn beschermt. Er was ook veel aandacht voor de ‘widowmaker trade’ van de BoJ – het massaal short gaan op de staatsobligatie. Terwijl andere grote centrale banken de rente verhogen, houdt de BoJ vast aan een maximale obligatierente van 0,25%. Hierdoor bezit de bank nu zo’n 50% van de Japanse staatsobligatiemarkt. De hieruit voortvloeiende zwakte van de valuta wordt in de gaten gehouden, maar de bank ziet geen noodzaak voor interventie. De Chinese markt blonk uit met een rally dankzij toegenomen liquiditeit. Veel maatregelen wijzen erop dat de Chinese regering wil heropenen en minder strikt wil zijn in het zero-Covid-beleid, maar het commentaar blijft onwrikbaar. Na een zeer zwak tweede kwartaal voor de groei zijn ondersteunende maatregelen aangekondigd. China blijft voorzichtig en wil niet opnieuw de schulden fors verhogen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

Robeco Asia-Pacific Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen uit de regio Azië-Pacific. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Azië, Australië of Nieuw-Zeeland of bedrijven die het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien in deze regio's. Landenallocatie is een minder belangrijke performance driver en wordt verwezenlijkt via valuta- en landenoverlays. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De markten in de regio Azië-Pacific komen waarschijnlijk weer snel in trek nu de Chinese markt stabiliseert. Azië is niet meer zo gevoelig voor Amerikaanse renteverhogingen als voorheen, doordat de fundamentele balansen veel gezonder zijn. De koers-winstverhoudingen in de regio, en vooral ook in onze portefeuille, bieden veel ondersteuning, terwijl de winstgroei gezond is. In Azië hoeft het monetaire beleid ook minder verkrapt te worden dan in het Westen, terwijl de inflatie binnen de perken blijft. Sterker nog, in China wordt het beleid waarschijnlijk verruimd om de groei te stimuleren. De nog hogere energieprijzen hebben natuurlijk een negatief effect op onze markten en een recessie in het Westen zal ook Azië raken, vooral als de vraag naar halfgeleiders, een belangrijke motor voor de groei in de regio, instort. Azië-Pacific zou zich echter beter staande moeten houden, gezien de uitgestelde vraag. In Japan en Zuid-Korea trekt de consumptie aan nu de Covid-maatregelen worden opgeheven. De binnenlandse economie van China heeft te maken met een neerwaarts restrisico van de vastgoedsector en moet nog een weg vinden uit de Covid-lockdowns. De portefeuille van het fonds (82 bedrijven) biedt zeer veel waar voor zijn geld bij 9x de winst, 0,9x de boekwaarde, een verwacht rendement op vrije cashflow van 8% en een dividendrendement van 3,9%. De active share ligt op 80% en de beta is 0,99.

Joshua Crabb, Harfun Ven
Joshua Crabb, Harfun Ven

Joshua Crabb, Harfun Ven

Joshua Crabb is portefeuillemanager in het Asia Pacific-team, waar hij verantwoordelijk is voor het beheer van diverse institutionele mandaten. Voordat hij in 2018 bij Robeco in dienst kwam, was Joshua hoofd van Asian Equities bij Old Mutual en portefeuillemanager bij BlackRock en Prudential in Hongkong. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1996 als sectoranalist bij BT Financial Group. Joshua studeerde cum laude af in Finance aan de University of Western Australia en is CFA®-charterholder. Harfun Ven is portefeuillemanager in het Asia Pacific-team, waarin ze zich richt op Japanse, Australische en Koreaanse aandelen. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japanese Equities bij Alliance Trust. Harfun was ook beheerder van Premier Alliance Trust Japan Equity, een fonds die tot het hoogste kwartiel behoort. Daarvoor was hij zes jaar werkzaam bij Bowen Capital Management, als beheerder van fondsen die beleggen in Japan en Azië-Pacific. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij is opgegroeid in Japan en spreekt vloeiend Japans, Kantonees en Engels. Harfun heeft een master van Boston University en een bachelor van de University of Massachusetts.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0487305319
BloombergRGASPUD LX
Valoren3250362
WKNA1J7SW
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1266451200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord