netherlandsnl
Image

Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

ISIN: LU0084617165
  • Gericht beleggen in aandelen in de regio Azië-Pacific.
  • Geconcentreerde portefeuille, samengesteld op basis van bottom-upselectie, bestaande uit ongeveer negentig posities.
  • Risicospreiding over performance drivers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Asia-Pacific Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen uit de regio Azië-Pacific. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds richt zich op aandelenselectie. Landenallocatie is een minder belangrijke performance driver en wordt verwezenlijkt via valuta- en landenoverlays. Stemmen, engagement, ESG-integratie en Robeco's uitsluitingsbeleid zijn onderdeel van het beleggingsbeleid.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 8,26%. De portefeuille overtrof de benchmark met 1,3% op basis van intrinsieke waarde. De markten in Azië-Pacific stegen 10,2% in lokale valuta’s. In de meeste markten was er een zekere verschuiving naar waarde zichtbaar, wat gunstig was voor de performance. Japan, waar kwaliteit nog steeds de belangrijkste motor is, vormde een uitzondering. De landenallocatie droeg positief bij, dankzij de overweging in Japan en Zuid-Korea. De aandelenselectie in China en Japan droeg ook bij. Het grootste belang van het fonds, Samsung Electronics (+22%), lijkt eindelijk te zijn begonnen aan de herwaardering die het verdient. Bij 12x de verwachte winst blijft het de goedkoopste hoofdrolspeler in de wereldwijde digitalisering. De Japanse drogisterijexploitant Matsumotokiyoshi (+27%) en sportkledingfabrikant Asics (+45%) stegen sterk, vooruitlopend op een betere omzet dankzij kopers wereldwijd met belangstelling voor beauty en gezondheid. Het relatieve fondsrendement had last van het decreet van Trump om Amerikaanse beleggers te weren uit bepaalde Chinese aandelen met militaire banden. China Mobile (-2%), China Overseas Land (-3%) en China Communication Services (-8%) waren allemaal zwak uit angst voor een fors aanbodoverschot. In onze ogen is de kans hierop klein.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De consumentenprijsinflatie was erg laag in China en Japan, respectievelijk -0,4% en +0,5%. De inflatie van de activaprijzen ging in november echter onverminderd door. De markten reageerden enthousiast op het nieuws dat het eerste westerse vaccin tegen Covid-19 binnenkort beschikbaar komt. Het feit dat de Amerikaanse verkiezingen voorbij waren, was belangrijker dan de uitslag. Er stond al een tijdje geld klaar en dat werd na 3 november ingezet. Het marktsentiment leunde duidelijk meer richting cyclische aandelen en namen die profiteren van hogere obligatiekoersen. Zuid-Korea en Japan, die over het algemeen meer cyclische exposure bieden, behoorden tot de sterkste markten. Het Chinese fintechbedrijf Ant Group zag zijn beursgang, de grootste ooit, uitgesteld worden toen de toezichthouder besloot dat kredietverstrekkers meer risico moeten opnemen in de boeken. China kondigde aan een onderzoek in te stellen naar de monopoliemacht van grote internetplatforms. Dit onderstreepte het regelgevingsrisico en beperkte de rally van megacaps, zoals Alibaba, Tencent en Meituan. De handelsspanningen tussen China en Australië laaiden op en voor veel exportproducten van down-under wordt het moeilijker en duurder om China binnen te komen. Er is nog wel sprake van enige vriendschap, aangezien 15 landen uit de regio Azië-Pacific een vrijhandelsverdrag met de naam 'RCEP’ hebben gesloten.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco Asia-Pacific Equities integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco Asia-Pacific Equities levert een balans tussen een gespreide positie en een geconcentreerde portefeuille om zo exposure te krijgen naar een aantal van de snelst groeiende economieën ter wereld. De portefeuillemanagers maken gebruik van zowel bottom-up- als top-downanalyse. Bottom-upaandelenanalyse is de belangrijkste factor voor aandelenselectie. De basis voor de top-downmogelijkheden en landenselectie wordt gevormd door de landenanalyse die uit de vijf factoren macro-economie, winst, technische analyse, waardering en sentiment bestaat. Het fonds gebruikt een actieve valutaoverlay op basis van kwantitatieve modellen en technische analyse. Het fonds maakt gebruik van risicobudgettering om het risico over de verschillende performance drivers te verdelen. Het risico wordt gespreid over aandelenselectie, landenallocatie en valutaposities. Dit Subfund mag beleggen in Chinese A-aandelen via de QFII-faciliteit en/of een Stock Connect Programme, wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt op het gebied van clearing en afwikkeling, regelgeving, bedrijfsprocessen en tegenpartijen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zijn positief over de Aziatische markten, met veel steun van liquiditeit en herstellende winsten. Veel toonaangevende technologiebedrijven die profiteren van de digitalisering, en nog redelijk gewaardeerd zijn, zijn gevestigd in Azië. De waardering van toonaangevende internetbedrijven is echter te hoog en onrealistisch. Tot er op grote schaal gevaccineerd wordt, blijven de reisbeperkingen bestaan en zien we de grenzen pas opengaan in het tweede kwartaal van 2021. Na een slecht jaar in 2020 ziet komend jaar er een stuk beter uit. De winstverwachtingen beginnen flink aan te trekken. De consensus gaat uit van een winstdaling van 3% in 2020 in Azië-Pacific en een groei van 12% in 2021. De waarderingen liggen 15-20% onder die van de wereldwijde markten. Na negatieve kapitaalstromen in de eerste drie kwartalen, zagen we de laatste tijd een positieve instroom. China, Zuid-Korea en Taiwan, met veel technologienamen en relatief weinig Covid-problemen, zijn het meest populair. We verwachten dat een positievere instroom de markten zal ondersteunen. Door het sterke koersherstel zijn aandelen in trek. Met een obligatierente in Azië-Pacific onder de 1,5% is ons dividendrendement van 2,8% aantrekkelijk. De portefeuille van het fonds (76 bedrijven) biedt zeer veel waar voor zijn geld bij 13x de verwachte winst, 1,0x de boekwaarde, een rendement op vrije cashflow van 5,0% en een dividendrendement van 2,8%.

Arnout van Rijn
Arnout van Rijn

Arnout van Rijn

Arnout van Rijn is CIO Asia-Pacific, co-hoofd van het Asia Pacific-team en hoofd-portefeuillemanager van Robeco Asia-Pacific Equities. Van 2003 tot 2007 was hij hoofd-portefeuillemanager van Rolinco, een van de vlaggenschepen onder de aandelenproducten van Robeco. Daarvoor had hij een aantal functies op de afdeling Equity van Robeco voor de Europese, Aziatische en Amerikaanse markt. Sinds de oprichting in 1994 tot aan 2000 was Arnout van Rijn portefeuillemanager van het fonds Robeco Emerging Markets Equities. Van 2000 tot 2002 was hij werkzaam in Hongkong als hoofd van de Fund Desk bij Rabo Investment Management. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1990. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0084617165
BloombergRGCGAPA LX
Valoren888999
WKN988149
Beschikbaarheid
Datum 1e koers893030400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord