netherlandsnl
Image

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189746
  • Profiteren van oplossingen in een van de grootste markten — De VS besteedt meer dan 18% van het bbp aan gezondheidszorg en de trend is dat dit percentage blijft oplopen. Aanbieders van oplossingen die helpen de toename van chronische ziekten als beroertes, diabetes en kanker te vertragen, kunnen profiteren van de enorme omvang van deze markt.
  • Focusgebieden - De meest effectieve gezondheidszorg is preventie: lichaamsbeweging, gezonde voeding en effectieve hygiëne. Efficiënte en innovatieve behandelingen dragen bij aan betere resultaten en beperken bovendien de kosten.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -4,04%. De RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie realiseerde een negatief rendement in juni, maar deed het wel beter dan de brede wereldwijde markten dankzij de defensieve exposure naar de sectoren gezondheidszorg en consument defensief. De clusters ‘oplossingen voor levensstijlziektes’ en ‘gezonde voeding’ profiteerden van hun defensieve eigenschappen en hielden beter stand, terwijl het cluster ‘activiteit’ het meeste daalde door de grotere exposure naar cyclische consumptie, China, verstoringen in toeleveringsketens en zorgen over een afnemende vraag door de inflatie. Op aandeelniveau kwam de grootste positieve bijdrage van managed-carebedrijf UnitedHealth, dat in trek was bij beleggers vanwege zijn voorspelbare groeiprofiel, een bezettingsgraad die nog altijd boven het niveau van vóór de pandemie ligt en een bedrijfsmodel dat relatief goed bestand is tegen de inflatie en andere macro-economische tegenwind. De op een na grootste bijdrage kwam van Winpak. Dit bedrijf profiteerde van een toegenomen productiecapaciteit voor de verpakking van kaas, eiwitten en diepvriesproducten. De grootste negatieve bijdrage kwam van Siemens Healthineers, dat last had van zorgen onder beleggers over de kapitaaluitgaven van ziekenhuizen en de afnemende Covid-omzet in zijn diagnostische activiteiten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In de eerste van juni bleven de brede wereldwijde markten dalen, maar in de tweede helft volgde een gedeeltelijk herstel. De daling was vooral te wijten aan de hoge inflatiecijfers, die ertoe leidde dat de Fed toegaf dat de inflatie toch niet tijdelijk is en dat een forse verhoging van de rente nodig is. Daarnaast werd de aanhoudende economische normalisatie vertraagd door het zero-Covid-beleid in China, wat zorgde voor verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens en vertragende economische groei. Oplopende kosten voor inkoop, energie, logistiek en loon zorgen in veel sectoren voor uitdagende operationele omstandigheden. Bovendien worden retailers en consumentenbedrijven de laatste tijd gehinderd door grote voorraden. Die worstelen met een 'bullwhip effect' in de toeleveringsketens, doordat de enorme stijging van de vraag aan het einde van de pandemie ten onrechte werd versterkt bij het doorgeven van de retailer via wholesaler naar de fabrikant. De sectoren gezondheidszorg en consument defensief deden het in juni beter dan de brede wereldwijde markten. Voor de verandering dit jaar waren basismaterialen en energie eens de zwakste sectoren

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is goede gezondheid en welzijn te stimuleren en bij te dragen aan een efficiënt zorgstelsel. Afwegingen voor een gezonde levensstijl en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds wil de stijgende incidentie van levensstijlziekten en de stijgende zorgkosten beperken door te beleggen in bedrijven die technologieën, producten of diensten leveren, of medische behandelingen bieden gerelateerd aan ziektepreventie en het beperken van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die hoofdzakelijk bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Geen honger en Schoon water en sanitair. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF HEAL_20220630-CGF HEAL_20220630-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is goede gezondheid en welzijn te stimuleren en bij te dragen aan een efficiënt zorgstelsel. Afwegingen voor een gezonde levensstijl en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De risico's voor de economische groei zijn recentelijk toegenomen door de inflatie, de renteverhogingen door centrale banken, de oorlog in Oekraïne en problemen in toeleveringsketens in Azië. Het is nog onduidelijk hoe snel de inflatie weer gaat dalen en hoe lang de goede consumentenvraag door de economische normalisatie na de pandemie aanhoudt. Dit leidt tot een marktomgeving met grotere rendementsverschillen dan in de voorbije jaren. Het wordt dan ook nog belangrijker om ons te richten op goede bedrijfsfundamentals, pricing power en kwaliteit. De minder hoge waarderingen zorgen in toenemende mate voor aantrekkelijke instapmomenten in aandelen met deze eigenschappen. Voor de middellange tot lange termijn blijven we positief over het potentieel voor de aandelenmarkten. We gaan de huidige marktomstandigheden gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. De pandemie heeft de overstap naar meer robuuste en duurzame economieën versneld. Daarnaast heeft die mensen ook gestimuleerd om een gezondere levensstijl aan te nemen. De Healthy Living-portefeuille van duurzame ondernemingen verkeert in een goede positie om op termijn van deze veranderingen te profiteren.

David Kägi PhD
David Kägi PhD

David Kägi PhD

David Kägi is portefeuillemanager van de RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie. Voordat hij in 2019 bij Robeco in dienst trad, was hij werkzaam als koopanalist, gericht op de wereldwijde gezondheidszorgsector, voor Bank J. Safra Sarasin in Zürich, eerst voor private banking en daarna voor vermogensbeheer. Daar beheerde hij ook het Demography Health Basket-certificaat voor Bank J. Safra Sarasin. Na een aantal jaar biomedisch onderzoek te hebben gedaan na zijn promotie, begon David zijn carrière in de financiële wereld in 1999 als analist voor de sector gezondheidszorg bij beleggingsmaatschappij BT&T. Daarna volgde een functie als beleggingsanalist voor private biotechnologiebedrijven bij Schweizerhall Management AG in Zürich. David studeerde Biochemistry aan de ETH Zürich en is daar gepromoveerd in T-cell Immunology.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2146189746
BloombergRSSHLFE LX
Valoren55753625
WKNA2QD3F
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.