netherlandsnl
Focus op financiële materialiteit
Sustainable Investing Research

Focus op financiële materialiteit

Ons duurzaamheidsonderzoek is gericht op de koppeling tussen duurzaamheid en financiële materialiteit. Maar wat is financiële materialiteit precies? Elina Hokkanen, Senior Analyst, SI Research, legt uit hoe Robeco bepaalt wat het financiële belang is van de duurzaamheidscriteria die zijn opgenomen in het beleggingsproces.

Hoe definieer je financiële materialiteit en waarom is die belangrijk voor de Robeco methodologie?

We beschouwen iedere immateriële factor die van invloed kan zijn op de bedrijfswaarde van een onderneming (groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en risico-exposure) als financieel materieel. Belangrijke factoren voor een belegger zijn het vermogen tot innoveren, het aantrekken en behouden van talent, afstemming met het akkoord van Parijs, of het vooruitlopen op veranderende regelgeving. Deze factoren zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op de concurrentiepositie van een bedrijf en op de financiële prestaties op de lange termijn.

Als vermogensbeheerder richten wij ons op het identificeren van financieel relevante duurzaamheidsfactoren. Daarom hebben we een materialiteitsraamwerk voor sectoren ontwikkeld, waarmee analisten zich kunnen richten op de factoren die het meest relevant zijn voor de financiële performance. Hierdoor kunnen we financieel materiële duurzaamheidsfactoren op een gestructureerde manier integreren in ons beleggingsproces. Aangezien de meeste beleggers relatief weinig onderzoek doen naar deze factoren, zijn we dankzij het integreren van financieel materiële duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsproces in staat unieke en beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen met het oog op de lange termijn.

Er is veel discussie over de materialiteit van duurzaamheid. Wat maakt jullie raamwerk onderscheidend?

Ons raamwerk voor financiële materialiteit is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het integreren van duurzaamheid in het beleggingsproces. Het onderscheidende van onze benadering is dat die is gericht op het raakvlak tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten. Om precies te zijn richten wij ons op het identificeren van de belangrijkste immateriële factoren voor het vermogen van bedrijven om waarde te creëren op de lange termijn. Zo levert een lager energieverbruik in productieprocessen aanzienlijke kostenbesparingen op, die een direct effect hebben op de winst van een bedrijf. Deze focus op de financieel meest relevante duurzaamheidsfactoren is essentieel, gezien onze missie om met onze duurzame beleggingsstrategieën op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te genereren voor onze klanten. Het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten is echter ook een prioriteit voor toonaangevende bedrijven, die begrijpen wat hun investeringen in duurzaamheid opleveren.
Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Maar hoe bepaal je welke informatie financieel materieel is?

We beginnen met een top-down analyse van industrieën en megatrends. Voor alle 60 industrieën die we beoordelen, stellen we onszelf de vraag wat de belangrijkste bronnen van waardecreatie zijn en welke langetermijntrends waarschijnlijk een impact hebben op deze drijfveren voor de betreffende industrie. Als we eenmaal voor iedere industrie hebben bepaald wat de materiële factoren zijn, geven we prioriteit aan de factoren. Dat doen we op basis van hun verwachte omvang en de waarschijnlijkheid van hun impact op de groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en het risico. Dit resulteert in een materialiteitsmatrix voor alle afzonderlijke industrieën. Die brengt het relatieve belang van iedere materiële factor in kaart en maakt zichtbaar wat de belangrijkste factoren zijn voor iedere industrie (zie Figuur 1).

Figure 1: Materiality Matrix 2020 - Automobiles OEMs

Bron: Robeco

Hoe wordt deze informatie gebruikt in jullie analyse van bedrijven?

Zodra we de materiële duurzaamheidskwesties hebben geïdentificeerd en geprioriteerd, richten we onze analyse op de bedrijven. Daarin beoordelen we hoe goed het management van de bedrijven omgaat met al deze factoren. Op basis van deze analyse passen we onze aannames voor de financiële positie, de groei en het risico aan, zodat we een betere inschatting kunnen maken van de reële waarde. Die heeft namelijk niet alleen betrekking op financiële vooruitzichten voor de korte termijn, maar ook op duurzaamheidsfactoren gericht op de lange termijn.

In feite bepalen we welke bedrijven waarschijnlijk concurrerend blijven in een veranderende omgeving en daardoor het beste gepositioneerd zijn om op een duurzame manier waarde te blijven creëren.

Het materialiteitsraamwerk is dus gericht op industriespecifieke criteria, maar hebben jullie ook duurzaamheidscriteria geïdentificeerd die belangrijk zijn in alle industrieën?

Ja, verschillende duurzaamheidsfactoren zijn relevant voor bedrijven in een groot aantal industrieën. Voorbeelden daarvan zijn innovatiebeheer, beheer van menselijk kapitaal, ketenbeheer, milieubeheer en ondernemingsbestuur. De impact van producten en diensten is ook iets waar we altijd naar kijken, en of die positief of negatief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s). Maar we spitsen de vragen in deze criteria wel toe op de specifieke eigenschappen van iedere industrie.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Hoe zorgen jullie ervoor dat het onderzoek up-to-date blijft?

De analisten in ons SI Research-team werken samen met onze kwantitatieve analisten om de financiële materialiteit te testen van de factoren die we bepalen. Ons kwantitatieve onderzoek stelt vast welke immateriële factoren de duidelijkste correlatie hebben met de financiële prestaties uit het verleden. Bovendien worden onze aannames voortdurend getest door de performance van onze fondsen, aangezien we duurzaamheid integreren in onze beleggingsbeslissingen.

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights
Kansen: herkennen van de beste klimaatvriendelijke beleggingen
Kansen: herkennen van de beste klimaatvriendelijke beleggingen
Wereldwijde decarbonisatie leidt tot duidelijke winnaars en verliezers, waardoor een gunstige omgeving ontstaat voor actief beheer.
06-05-2021 | Visie
The road to impact investing – a journey for insurers
The road to impact investing – a journey for insurers
Sustainable investing has risen to the top of insurers’ agendas – but how to make an impact with it?
05-05-2021 | Visie
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
A commitment to sustainable investing that has become stronger than ever in the era of Covid-19 is highlighted in Robeco’s Sustainability Report 2020.
04-05-2021 | Visie
Climate engagements highlighted in Q1 Active Ownership report
Climate engagements highlighted in Q1 Active Ownership report
A double feature on climate work with banks and high-carbon emitters leads the Active Ownership team’s Q1 report.
04-05-2021 | Rapport actief aandeelhouderschap
Onze zes engagementthema’s over klimaatverandering
Onze zes engagementthema’s over klimaatverandering
Robeco’s commitment om de klimaatverandering aan te pakken is terug te zien in zes engagementprogramma's over dit onderwerp.
03-05-2021 | Visie
Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren
Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren
Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid.
29-04-2021 | Visie
Koolstofprijzen te kleinschalig om verschil te maken
Koolstofprijzen te kleinschalig om verschil te maken
Koolstofprijzen worden vaak beschouwd als een goede manier om uitstoot te beperken, omdat ze een directe kostenpost zijn voor de grote uitstoters.
26-04-2021 | Visie
SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren
SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren
Om succesvol te zijn in de veranderende vermogensbeheersector moeten fondsmanagers zichzelf steeds opnieuw uitvinden.
22-04-2021 | SI Opener
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord