netherlandsnl
Focus op financiële materialiteit
Sustainable Investing Research

Focus op financiële materialiteit

Ons duurzaamheidsonderzoek is gericht op de koppeling tussen duurzaamheid en financiële materialiteit. Maar wat is financiële materialiteit precies? Elina Hokkanen, Senior Analyst, SI Research, legt uit hoe Robeco bepaalt wat het financiële belang is van de duurzaamheidscriteria die zijn opgenomen in het beleggingsproces.

Hoe definieer je financiële materialiteit en waarom is die belangrijk voor de Robeco methodologie?

We beschouwen iedere immateriële factor die van invloed kan zijn op de bedrijfswaarde van een onderneming (groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en risico-exposure) als financieel materieel. Belangrijke factoren voor een belegger zijn het vermogen tot innoveren, het aantrekken en behouden van talent, afstemming met het akkoord van Parijs, of het vooruitlopen op veranderende regelgeving. Deze factoren zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op de concurrentiepositie van een bedrijf en op de financiële prestaties op de lange termijn.

Als vermogensbeheerder richten wij ons op het identificeren van financieel relevante duurzaamheidsfactoren. Daarom hebben we een materialiteitsraamwerk voor sectoren ontwikkeld, waarmee analisten zich kunnen richten op de factoren die het meest relevant zijn voor de financiële performance. Hierdoor kunnen we financieel materiële duurzaamheidsfactoren op een gestructureerde manier integreren in ons beleggingsproces. Aangezien de meeste beleggers relatief weinig onderzoek doen naar deze factoren, zijn we dankzij het integreren van financieel materiële duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsproces in staat unieke en beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen met het oog op de lange termijn.

Er is veel discussie over de materialiteit van duurzaamheid. Wat maakt jullie raamwerk onderscheidend?

Ons raamwerk voor financiële materialiteit is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het integreren van duurzaamheid in het beleggingsproces. Het onderscheidende van onze benadering is dat die is gericht op het raakvlak tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten. Om precies te zijn richten wij ons op het identificeren van de belangrijkste immateriële factoren voor het vermogen van bedrijven om waarde te creëren op de lange termijn. Zo levert een lager energieverbruik in productieprocessen aanzienlijke kostenbesparingen op, die een direct effect hebben op de winst van een bedrijf. Deze focus op de financieel meest relevante duurzaamheidsfactoren is essentieel, gezien onze missie om met onze duurzame beleggingsstrategieën op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te genereren voor onze klanten. Het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten is echter ook een prioriteit voor toonaangevende bedrijven, die begrijpen wat hun investeringen in duurzaamheid opleveren.
Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Maar hoe bepaal je welke informatie financieel materieel is?

We beginnen met een top-down analyse van industrieën en megatrends. Voor alle 60 industrieën die we beoordelen, stellen we onszelf de vraag wat de belangrijkste bronnen van waardecreatie zijn en welke langetermijntrends waarschijnlijk een impact hebben op deze drijfveren voor de betreffende industrie. Als we eenmaal voor iedere industrie hebben bepaald wat de materiële factoren zijn, geven we prioriteit aan de factoren. Dat doen we op basis van hun verwachte omvang en de waarschijnlijkheid van hun impact op de groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en het risico. Dit resulteert in een materialiteitsmatrix voor alle afzonderlijke industrieën. Die brengt het relatieve belang van iedere materiële factor in kaart en maakt zichtbaar wat de belangrijkste factoren zijn voor iedere industrie (zie Figuur 1).

Figure 1: Materiality Matrix 2020 - Automobiles OEMs

Bron: Robeco

Hoe wordt deze informatie gebruikt in jullie analyse van bedrijven?

Zodra we de materiële duurzaamheidskwesties hebben geïdentificeerd en geprioriteerd, richten we onze analyse op de bedrijven. Daarin beoordelen we hoe goed het management van de bedrijven omgaat met al deze factoren. Op basis van deze analyse passen we onze aannames voor de financiële positie, de groei en het risico aan, zodat we een betere inschatting kunnen maken van de reële waarde. Die heeft namelijk niet alleen betrekking op financiële vooruitzichten voor de korte termijn, maar ook op duurzaamheidsfactoren gericht op de lange termijn.

In feite bepalen we welke bedrijven waarschijnlijk concurrerend blijven in een veranderende omgeving en daardoor het beste gepositioneerd zijn om op een duurzame manier waarde te blijven creëren.

Het materialiteitsraamwerk is dus gericht op industriespecifieke criteria, maar hebben jullie ook duurzaamheidscriteria geïdentificeerd die belangrijk zijn in alle industrieën?

Ja, verschillende duurzaamheidsfactoren zijn relevant voor bedrijven in een groot aantal industrieën. Voorbeelden daarvan zijn innovatiebeheer, beheer van menselijk kapitaal, ketenbeheer, milieubeheer en ondernemingsbestuur. De impact van producten en diensten is ook iets waar we altijd naar kijken, en of die positief of negatief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s). Maar we spitsen de vragen in deze criteria wel toe op de specifieke eigenschappen van iedere industrie.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Hoe zorgen jullie ervoor dat het onderzoek up-to-date blijft?

De analisten in ons SI Research-team werken samen met onze kwantitatieve analisten om de financiële materialiteit te testen van de factoren die we bepalen. Ons kwantitatieve onderzoek stelt vast welke immateriële factoren de duidelijkste correlatie hebben met de financiële prestaties uit het verleden. Bovendien worden onze aannames voortdurend getest door de performance van onze fondsen, aangezien we duurzaamheid integreren in onze beleggingsbeslissingen.

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights
Six steps to climate-proof your investments
Six steps to climate-proof your investments

A visual roadmap to net zero

15-10-2021 | Visie
The CO₂lumnist: What is the ‘e’ in CO₂e?
The CO₂lumnist: What is the ‘e’ in CO₂e?
Greenhouse gas emissions are reported as carbon dioxide equivalents – it’s not just CO2 that’s the main villain out there.
14-10-2021 | Column
Historic fund launches a new water study
Historic fund launches a new water study
Water is a precious resource essential for sustaining not only life and health but also industrial development and economic growth.
06-10-2021 | Research
China: een doelbewuste koers naar technologische hegemonie
China: een doelbewuste koers naar technologische hegemonie
Na een ambitieuze, ruim 30 jaar lange inhaalslag ten opzichte van meer ontwikkelde economieën is China nu verwikkeld in een mondiale nek-aan-nekrace om technologische hegemonie.
05-10-2021 | Visie
Vooroplopen in oplossingen voor klimaatbeleggen
Vooroplopen in oplossingen voor klimaatbeleggen
Alles wat u moet weten over klimaatuitdagingen en oplossingen voor klimaatbeleggen.
01-10-2021 | Visie
Factoring climate change into Expected Returns forecasts
Factoring climate change into Expected Returns forecasts
The impact of climate change has been factored into the core forecasts in Expected Returns for the first time in the five-year outlook’s 11-year history.
30-09-2021 | 5-jaars vooruitblik
SI Opener: Hoe Covid-19 de ongelijkheid vergroot
SI Opener: Hoe Covid-19 de ongelijkheid vergroot
De Covid-19-pandemie heeft de wereldwijde voortgang in de strijd tegen armoede deels tenietgedaan.
23-09-2021 | SI Opener
Translating universal goals into SDG impact
Translating universal goals into SDG impact
With the SDGs, the UN has framed the need and drawn the blueprints to advance sustainable development in society.
22-09-2021 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord