netherlandsnl
Focus op financiële materialiteit
Sustainable Investing Research

Focus op financiële materialiteit

Ons duurzaamheidsonderzoek is gericht op de koppeling tussen duurzaamheid en financiële materialiteit. Maar wat is financiële materialiteit precies? Elina Hokkanen, Senior Analyst, SI Research, legt uit hoe Robeco bepaalt wat het financiële belang is van de duurzaamheidscriteria die zijn opgenomen in het beleggingsproces.

Hoe definieer je financiële materialiteit en waarom is die belangrijk voor de Robeco methodologie?

We beschouwen iedere immateriële factor die van invloed kan zijn op de bedrijfswaarde van een onderneming (groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en risico-exposure) als financieel materieel. Belangrijke factoren voor een belegger zijn het vermogen tot innoveren, het aantrekken en behouden van talent, afstemming met het akkoord van Parijs, of het vooruitlopen op veranderende regelgeving. Deze factoren zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op de concurrentiepositie van een bedrijf en op de financiële prestaties op de lange termijn.

Als vermogensbeheerder richten wij ons op het identificeren van financieel relevante duurzaamheidsfactoren. Daarom hebben we een materialiteitsraamwerk voor sectoren ontwikkeld, waarmee analisten zich kunnen richten op de factoren die het meest relevant zijn voor de financiële performance. Hierdoor kunnen we financieel materiële duurzaamheidsfactoren op een gestructureerde manier integreren in ons beleggingsproces. Aangezien de meeste beleggers relatief weinig onderzoek doen naar deze factoren, zijn we dankzij het integreren van financieel materiële duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsproces in staat unieke en beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen met het oog op de lange termijn.

Er is veel discussie over de materialiteit van duurzaamheid. Wat maakt jullie raamwerk onderscheidend?

Ons raamwerk voor financiële materialiteit is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het integreren van duurzaamheid in het beleggingsproces. Het onderscheidende van onze benadering is dat die is gericht op het raakvlak tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten. Om precies te zijn richten wij ons op het identificeren van de belangrijkste immateriële factoren voor het vermogen van bedrijven om waarde te creëren op de lange termijn. Zo levert een lager energieverbruik in productieprocessen aanzienlijke kostenbesparingen op, die een direct effect hebben op de winst van een bedrijf. Deze focus op de financieel meest relevante duurzaamheidsfactoren is essentieel, gezien onze missie om met onze duurzame beleggingsstrategieën op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te genereren voor onze klanten. Het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten is echter ook een prioriteit voor toonaangevende bedrijven, die begrijpen wat hun investeringen in duurzaamheid opleveren.
Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Maar hoe bepaal je welke informatie financieel materieel is?

We beginnen met een top-down analyse van industrieën en megatrends. Voor alle 60 industrieën die we beoordelen, stellen we onszelf de vraag wat de belangrijkste bronnen van waardecreatie zijn en welke langetermijntrends waarschijnlijk een impact hebben op deze drijfveren voor de betreffende industrie. Als we eenmaal voor iedere industrie hebben bepaald wat de materiële factoren zijn, geven we prioriteit aan de factoren. Dat doen we op basis van hun verwachte omvang en de waarschijnlijkheid van hun impact op de groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en het risico. Dit resulteert in een materialiteitsmatrix voor alle afzonderlijke industrieën. Die brengt het relatieve belang van iedere materiële factor in kaart en maakt zichtbaar wat de belangrijkste factoren zijn voor iedere industrie (zie Figuur 1).

Figure 1: Materiality Matrix 2020 - Automobiles OEMs

Bron: Robeco

Hoe wordt deze informatie gebruikt in jullie analyse van bedrijven?

Zodra we de materiële duurzaamheidskwesties hebben geïdentificeerd en geprioriteerd, richten we onze analyse op de bedrijven. Daarin beoordelen we hoe goed het management van de bedrijven omgaat met al deze factoren. Op basis van deze analyse passen we onze aannames voor de financiële positie, de groei en het risico aan, zodat we een betere inschatting kunnen maken van de reële waarde. Die heeft namelijk niet alleen betrekking op financiële vooruitzichten voor de korte termijn, maar ook op duurzaamheidsfactoren gericht op de lange termijn.

In feite bepalen we welke bedrijven waarschijnlijk concurrerend blijven in een veranderende omgeving en daardoor het beste gepositioneerd zijn om op een duurzame manier waarde te blijven creëren.

Het materialiteitsraamwerk is dus gericht op industriespecifieke criteria, maar hebben jullie ook duurzaamheidscriteria geïdentificeerd die belangrijk zijn in alle industrieën?

Ja, verschillende duurzaamheidsfactoren zijn relevant voor bedrijven in een groot aantal industrieën. Voorbeelden daarvan zijn innovatiebeheer, beheer van menselijk kapitaal, ketenbeheer, milieubeheer en ondernemingsbestuur. De impact van producten en diensten is ook iets waar we altijd naar kijken, en of die positief of negatief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s). Maar we spitsen de vragen in deze criteria wel toe op de specifieke eigenschappen van iedere industrie.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Hoe zorgen jullie ervoor dat het onderzoek up-to-date blijft?

De analisten in ons SI Research-team werken samen met onze kwantitatieve analisten om de financiële materialiteit te testen van de factoren die we bepalen. Ons kwantitatieve onderzoek stelt vast welke immateriële factoren de duidelijkste correlatie hebben met de financiële prestaties uit het verleden. Bovendien worden onze aannames voortdurend getest door de performance van onze fondsen, aangezien we duurzaamheid integreren in onze beleggingsbeslissingen.

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s.

Meer insights
Our outlook for SI and engagement themes for 2022
Our outlook for SI and engagement themes for 2022
Higher demand for sustainable investing strategies is set to continue in 2022 as the world works towards net zero emissions.
13-01-2022 | Webinar
Bescherming van de aarde overkoepelend engagementthema voor 2022
Bescherming van de aarde overkoepelend engagementthema voor 2022
Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het streven naar netto nul staat in 2022 centraal in de vier nieuwe engagementthema's van Robeco.
07-01-2022 | Visie
Finland tops country sustainability ranking for the first time
Finland tops country sustainability ranking for the first time
After decades in the shadows of its Nordic neighbors, Finland finally emerges as the new northern light for sustainability performance.
05-01-2022 | Visie
Covid shows decarbonization strategies essential for property companies
Covid shows decarbonization strategies essential for property companies
The property sector has been hit hard by the Covid-19 pandemic.
03-01-2022 | Visie
Managing climate change risk for insurers
Managing climate change risk for insurers
No sector is more exposed to the harsh reality of climate change than insurers.
30-12-2021 | Visie
A perfect storm in energy markets
A perfect storm in energy markets
The energy crisis unfolding across the globe is rocking energy markets, creating winners and losers across the energy value chain.
23-12-2021 | Visie
Investing in the future of energy | RobecoSAM Smart Energy
Investing in the future of energy | RobecoSAM Smart Energy
The RobecoSAM Smart Energy strategy focuses on companies that provide competitive and sustainable solutions to the growing need for reliable, clean & affordable energy supply.
22-12-2021 | Productvideo
A winning combination | RobecoSAM Global SDG Engagement Equities
A winning combination | RobecoSAM Global SDG Engagement Equities
We all want to do our bit to create a better world.
22-12-2021 | Productvideo
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord