06-04-2023 · Visie

Met SDG’s naar een betere wereld

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) stellen ons in staat veerkrachtige economieën te bouwen. In feite vormen deze doelen een blauwdruk voor verbetering, zegt Thu Ha Chow, hoofd van Fixed Income Asia bij Robeco.

    Auteurs

  • Thu Ha Chow - Head of Fixed Income Asia, Portfolio Manager

    Thu Ha Chow

    Head of Fixed Income Asia, Portfolio Manager

Als 2022, en hetzelfde geldt voor alle bearmarkten in het verleden, ons iets geleerd heeft, is het wel dat beleggers over de nodige veerkracht moeten beschikken. Wat jou niet vernietigt, maakt je sterker. Tu Ha Chow kan erover meepraten, want zij zat als kind in een vluchtelingenkamp. Na haar studie economie ging ze werken met kansarme kinderen in Azië, voordat ze haar carrière in de financiële wereld begon.

Haar natuurlijke drang om de kracht van kapitaal te gebruiken om de wereld te verbeteren, leidde haar naar duurzaam beleggen en uiteindelijk naar Robeco, waar ze nu het Aziatische Fixed Income-team leidt. Een van de sterke punten van haar team is dat het Robeco’s SDG-raamwerk gebruikt om obligaties te vinden van bedrijven met een positieve bijdrage aan de doelen.

“Zonder duurzaam beleggen weet ik niet of ik in deze industrie zou kunnen werken – als het alleen maar om alpha en outperformance zou gaan”, zegt Thu Ha. “Met de SDG's kwam alles bij elkaar, voor mij persoonlijk en professioneel. Als je kijkt vanuit het oogpunt van economische ontwikkelingen, dan bouw je veerkrachtige economieën en bedrijven op als je de SDG's bereikt.”

Een gemeenschappelijke taal

De SDG’s zijn conceptueel ontwikkeld om toegepast te worden op landen, maar dankzij interne research zijn ze nu ook toepasbaar op bedrijven. “Een grote stap, die gezet moest worden”, zegt ze. “De SDG’s zijn enorm belangrijk, omdat ze ons een taal geven. Zonder deze gemeenschappelijke taal bedoelt iedereen iets anders als ze over duurzaam beleggen spreken.”

Het is echter een illusie te denken dat via beleggingsportefeuilles een positieve impact kan worden uitgeoefend op alle 17 SDG’s, laat staan op alle 169 subdoelen. “Vanwege de aard van de bedrijven waar je in belegt, heb je altijd een bias naar een beperkt aantal SDG’s”, zegt Thu Ha. “Omdat ze voor landen zijn opgesteld, kun je op bedrijfsniveau niet elk vakje afvinken.”

Het marktmechanisme

Staan de SDG’s haaks op de geest van het kapitalisme? Thu Ha bekijkt dat filosofisch. “Het aspect van kapitalisme waar we mee te maken hebben, is het marktmechanisme, in essentie een mechanisme om op een efficiënte manier resources te verdelen. Maar als samenleving moeten we wel doelen stellen voor wat de resources moeten bereiken. De SDG’s helpen ons om de juiste doelen te stellen.”

Een keerzijde is dat beleggers vaak bedrijven vermijden die niet uitblinken op het gebied van duurzaamheid, terwijl juist die bedrijven met een beetje hulp en monitoring beter gemaakt kunnen worden. “Daar zit, geheel in de geest van de SDG’s, de potentiële verbetering”, zegt ze. “De uitdaging zit in beleggingsmodellen. Je wilt niet de norm verlagen, maar tegelijk wil je aan de hand van de SDG’s juist de 5’jes en 6’jes opwaarderen.”

Dit artikel is een fragment van een langer interview uit het boek Quantifying sustainability.