13-11-2020 · Visie

Het verband tussen ESG en performance: SDG Credits doorstaat de test

Uit attributie-analyses blijkt dat beleggen op een manier die bijdraagt aan de SDG's, goed is voor de financiële performance.

    Auteurs

  • Erik Keller

    Client Portfolio Manager Global Credits

Positief verband met sectorperformance

Robeco heeft in 2018 een unieke benadering ontwikkeld om belangen te screenen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de Verenigde Naties. Die benadering wordt nu toegepast in verschillende strategieën. Uit een eerste analyse bleek dat het kredietrisico in sectoren die goed aansluiten op de SDG's, lager was vorig jaar. Bovendien was het risico-rendementsprofiel van sectoren met een positieve of neutrale SDG-score, de afgelopen vijf jaar beter dan dat van sectoren met een negatieve SDG-score.

De SDG Credit-strategieën hebben nu een track record ontwikkeld en dus was het tijd voor een evaluatie van de resultaten op portefeuilleniveau, om te zien hoe het SDG-raamwerk in de praktijk waarde toevoegt. De resultaten zijn specifiek beoordeeld in het licht van de verkoopgolf en de economische crisis die werden veroorzaakt door Covid-19.

Figuur 1 | Investment grade: risico-rendementsverhouding afgelopen vijf jaar

Figuur 1 | Investment grade: risico-rendementsverhouding afgelopen vijf jaar

Bron: Barclays, en berekeningen van Robeco op basis van het wereldwijde investmentgrade-universum. Cijfers over de afgelopen vijf jaar, tot augustus 2019. De bovenstaande grafiek is ter illustratie en geeft niet de performance weer van een specifieke beleggingsstrategie van Robeco.

Sterke performance tijdens Covid-19-crisis

Het jaar 2020 begon goed, maar daarna verslechterden de omstandigheden snel, met een ongekende verkoopgolf op de wereldwijde creditmarkten door de Covid-19-crisis. Sinds eind maart zijn de creditmarkten weer sterk hersteld. In zowel het investmentgrade- als het highyieldsegment liepen de spreads in slechts vier weken uit van een laag niveau tijdens de late bullmarkt naar recessieniveau. De snelle en doortastende maatregelen van regeringen en centrale banken zorgden in het tweede en derde kwartaal voor een flinke verkrapping op de creditmarkten. De Global Investment Grade Credit Index1 daalde in maart met 6,07% (in euro's), wat bijdroeg aan het verlies van 3,6% over het eerste kwartaal. Het daaropvolgende herstel resulteerde in een rendement van 7,57% (in euro's) over het tweede kwartaal en een wat bescheidener rendement van 1,49% (in euro's) over het derde kwartaal.

Uit een uitvoerige attributie-analyse op portefeuilleniveau blijkt dat Robeco's SDG-screeningsmethodiek voor credits, tijdens het hoogtepunt van de crisis en de maanden daarna een bijdrage heeft geleverd aan de positieve resultaten.

Performance van de RobecoSAM Global SDG Credits-strategie

De RobecoSAM Global SDG Credits-strategie2 doet het year-to-date beter dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index. Dankzij een outperformance van 103, 149 en 31 basispunten in respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal staat de outperformance over het hele jaar tot nu toe op 292 basispunten (fondsklasse DH EUR, vóór aftrek van vergoedingen). Sinds de oprichting in juni 2018 staat de strategie op een outperformance van 181 basispunten per jaar ten opzichte van de index. De cumulatieve outperformance over deze periode bedraagt maar liefst 457 basispunten (fondsklasse DH EUR, vóór aftrek van vergoedingen).

Uit onze attributie-analyse blijkt dat een kwart van deze cumulatieve outperformance rechtstreeks is toe te schrijven aan de SDG-screening, door de verliezers te vermijden. Uit de analyse komt vooral het volgende naar voren:

  • Het vermijden van namen met een negatieve SDG-score droeg in de periode sinds juni 2018 in totaal 68 basispunten bij. Voorbeelden hiervan zijn enkele grote geïntegreerde olie- en gasondernemingen met een negatieve SDG-score, grotere met weinig tot geen inkomsten uit de verkoop van elektrische auto's en enkele grote, bekende nutsbedrijven en banken met een negatieve SDG-score. In de bankensector hebben we bijvoorbeeld geen exposure naar banken met een negatieve SDG-score die het gevolg is van hun gedrag als bedrijf.

  • Van de outperformance zijn 38 basispunten toe te schrijven aan de voorkeur voor bedrijven met een positieve bijdrage aan de SDG's. De SDG-methodiek van Robeco heeft geleid tot de opname van een aantal bedrijven op grond van hun positieve SDG-scores voor hun werkwijze. Voorbeelden hiervan zijn een Indiase en Amerikaanse telecomaanbieder en een Amerikaans technologiebedrijf. Deze SDG-gerelateerde selectie droeg bij aan de totale outperformance.

Naast de SDG-screening levert ook de issuerselectie een sterke bijdrage: in totaal 161 basispunten sinds juni 2018. Dit ondersteunt onze overtuiging dat SDG-screening geen negatieve invloed heeft op ons vermogen om rendement te genereren door middel van bottom-up-issuerselectie, een belangrijke performance driver in al onze creditproducten.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte

Performance van de RobecoSAM Euro SDG Credits-strategie

De SDG-screening is in januari 2019 geïmplementeerd in de RobecoSAM Euro SDG Credits-strategie. In de periode van deze implementatie tot september 2020 heeft de strategie het +113 basispunten beter gedaan3 dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index. Wat betreft de bijdrage van de SDG-screening aan de relatieve performance zien we hier een vergelijkbaar resultaat, maar dan wel over een kortere periode.

De screening voegde 68 basispunten toe, met een even grote bijdrage van het vermijden van namen met een negatieve SDG-score en het overwegen van namen met een positieve SDG-score. Ook hier zien we een sterke bijdrage van de issuerselectie (79 basispunten).

Zo werkt de SDG-screening

Robeco selecteert de credits die in aanmerking komen voor het universum met behulp van een eigen SDG-screeningsmethodiek, die in 2018 is ontwikkeld. Het proces van het screenen van bedrijven en het toekennen van een SDG-score omvat drie stappen. Eerst bepalen we of de producten of diensten van een bedrijf een positieve of negatieve bijdrage leveren aan de SDG's. Daarna analyseren we hoe het gedrag van het bedrijf bijdraagt aan de SDG's. En tot slot kijken we of het betrokken is (geweest) bij controverses en, zo ja, of het management maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. De SDG-scores lopen uiteen van +3 tot -3. Alleen obligaties met een positieve of neutrale SDG-score komen in aanmerking voor opname in de portefeuille. Obligaties met een negatieve score worden dus uitgesloten.

Dit is een bijgewerkte versie van een artikel dat is gepubliceerd in april 2020.

Download het artikel

Footnotes

1Global Investment Grade Credit Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
2Source: Robeco. RobecoSAM Global SDG Credits DH EUR, gross of fees, based on gross asset value. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate. In reality, management fees and other costs are charged. These have a negative effect on the returns shown. The value of your investments may fluctuate. Results obtained in the past are no guarantee for the future.
3Source: Robeco. RobecoSAM Euro SDG Credits, gross of fees, based on gross asset value. In reality, management fees and other costs are charged. These have a negative effect on the returns shown. Periods shorter than one year are not annualized. The value of your investments may fluctuate. Results obtained in the past are no guarantee for the future.