01-11-2013 · Column

Aandacht voor ESG-risico’s in de telecomsector cruciaal

Bij een duurzame bedrijfsvoering denk je in eerste instantie aan het voorkomen van kinderarbeid in de textielindustrie of het recyclen van metalen. De telecomsector is niet het eerste wat opkomt. Toch zijn er juist in deze sector veel specifieke kwesties, met name op het gebied van mens (S, Social) en milieu (E, Environmental) die, als ze niet goed beheerd worden, aanzienlijke risico’s voor telecomondernemingen met zich meebrengen. Ik noem de belangrijkste.

    Auteurs

  • Edith Siermann

    Edith Siermann

Privacy en vrijheid van meningsuiting

In het huidige tijdperk van mobiele communicatie en cloud computing neemt de hoeveelheid networkdata enorm toe. Het is dan ook cruciaal dat telecombedrijven zorgvuldig omgaan met klant- en gebruikersgegevens. Dat dit niet altijd gebeurt, is recent gebleken. Bedrijven die de privacy van hun klanten niet kunnen beschermen lopen het risico hen kwijt te raken of kunnen met juridische risico’s worden geconfronteerd. In geval van datadiefstal kan vertrouwelijke informatie op straat komen te liggen of de privacy van personen worden geschonden.

Andere grote issues waar telecomproviders mee te maken hebben zijn het beschermen van klantgegevens tegen onwettige toegang door de overheid en het garanderen van vrijheid van meningsuiting. Het is dan ook belangrijk dat telecomondernemingen processen en richtlijnen hebben om mogelijke financiële en reputationele schade te voorkomen.

CO₂-emissies en elektronisch afval

The ICT-sector neemt ongeveer 2% van de wereldwijde CO2-emissie voor zijn rekening. Door de groei van sociale media, cloud computing en smart electronics neemt de vraag naar ICT-infrastructuur en diensten alleen maar toe. Een snel stijgend deel van de emissie komt door het gebruik van datacenters. Als duurzame belegger wil je daarom weten welke initiatieven een bedrijf neemt om de milieuvoetafdruk van zijn datacenters te verkleinen, bijvoorbeeld door hernieuwbare energie te gebruiken. En stelt het zijn klanten in staat om hun milieuvoetafdruk te verkleinen? Verder is beleid op het gebied van elektronisch afval nodig en het delen van de verantwoordelijkheid met de fabrikanten van de toestellen.

Ontdek de nieuwste inzichten via onze maandelijkse e-mailupdates

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten en bouw de groenste portfolio op.

Blijf op de hoogte

Personeelsbeleid

Voor veel industrieën is het menselijk kapitaal cruciaal. Dit geldt vooral voor informatie-georiënteerde industrieën. Ook voor telecombedrijven is het essentieel het belang van persoonlijke ontwikkeling en het binden van talent te erkennen. Investeren in duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere factor in het aantrekken van hoogwaardig personeel.