Klantgericht maatwerk voor een optimaal resultaat

Robeco biedt verzekeraars en pensioenfondsen oplossingen op maat. Deze portefeuilles worden geoptimaliseerd op basis van klantspecifieke doelstellingen voor drie belangrijke aandachtspunten:

design-the-optimal-portfolio-800x200-nl.jpg


We hebben veel ervaring met het beheer van portefeuilles die zijn aangepast aan de specifieke overwegingen van klanten met betrekking tot beleggingen en regelgeving. Ons aanbod is onder meer gericht op liability-driven investments (LDI), cashflowmatching, buy-and-maintain-creditstrategieën en multi-assetoplossingen.

Fase 1: Begrijp de klant

Fase 1: Begrijp de klant

Bij de ontwikkeling van maatwerkoplossingen zorgen we eerst dat we onze klanten en hun doelstellingen goed begrijpen. De optimale portefeuille hangt namelijk af van hun specifieke doelstellingen, vereisten en de regelgeving. Onze portefeuillemanagers steken veel tijd in de ontwerpfase, waarbij ze zich vooral richten op het eigenlijke doel van de belegging. Denk bijvoorbeeld aan cashflowmatching, bescherming van de solvabiliteitsratio of vermogensaanwas.

Klantpositie: identificeren van optimalisatiedoelen, verplichtingen en specifieke vereisten
client-driven-customization-for-optimal-results-3.png

Fase 2: Ontwerp de optimale portefeuille

Fase 2: Ontwerp de optimale portefeuille

Ons speciale Insurance & Pension Solutions-team beschikt over de ervaring, tools en middelen die nodig zijn om voor klanten optimale maatwerkoplossingen te ontwerpen en beheren.

Dit team richt zich volledig op het vertalen van de beleggingsdoelstellingen van de klant naar een op maat gemaakte beleggingsoplossing. Efficiënte regelgeving en een strategische risico-rendementsanalyse zijn daarbij belangrijke aspecten. Waar nodig kunnen we onze modellen aanpassen aan de specifieke wensen voor matchingopslag, interne modellen en Solvency II-kapitaalvereisten van onze klanten. Daarnaast kunnen we in het optimalisatieproces rekening houden met specifieke ESG-doelen van de klant door een ESG- en SDG-beoordeling te integreren. Robeco loopt voorop in duurzaamheid en heeft de hoogste PRI-score (A+). We hebben dus de kennis en expertise in huis om duurzaamheidsfactoren optimaal te integreren in uw portefeuille.

De portefeuillemanagers beschikken over de benodigde middelen om op een flexibele manier optimale portefeuilles te ontwerpen en beheren
design-the-optimal-portfolio-800x375-nl.jpg

Fase 3: Beheer

Fase 3: Beheer

Na de ontwerpfase wordt de portefeuille beheerd met een sterke focus op risicobeheer. We zorgen dat iedere beleggingsbeslissing in lijn is met de doelen en standpunten van de klant. In onze ogen is nauw contact met de klant een belangrijke voorwaarde voor succes.

Directe toegang tot portefeuillemanagers en heldere periodieke rapportages over portefeuilleposities, de markten, regelgeving en onderzoek vormen een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Onze specialisten delen proactief hun inzichten en reageren snel en uitgebreid op specifieke wensen van verzekeraars en pensioenfondsen.

Case: proces voor cashflowmatching

Ons beleggingsproces voor cashflowmatching zorgt voor een optimale allocatie naar de verschillende vastrentende beleggingscategorieën. De klant bepaalt zelf welke categorieën en instrumenten in aanmerking komen. Bepaalde allocaties worden vooraf vastgesteld, waardoor een doelstelling voor cashflowoptimalisatie ‘overblijft’. Het risicobudget verdelen we vervolgens optimaal over de verschillende ‘risicosegmenten’ binnen beleggingscategorieën, ratings en looptijden.

Strategische allocatie: voorbeeld van cashflowmatching over beleggingscategorieën

client-driven-customization-for-optimal-results-2.png