Multi-asset

Duurzame beleggingsoplossingen creëren en beheren

Kernpunten

  1. Assetallocatie is de belangrijkste motor voor beleggingsrendement

  2. Integratie van duurzaamheid, macro-onderzoek en inzicht in effectenselectie in het beleggingsresultaat

  3. Beleggen in de hoog aangeschreven duurzame, kwantitatieve en fundamentele strategieën van Robeco

Bestaat uw favoriete voetbalelftal uit alleen maar aanvallers? Waarschijnlijk niet. Er zijn immers meerdere kwaliteiten nodig om tot een winnend team te komen. Dat is precies waar onze multi-assetoplossing naar streeft, door aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingscategorieën op te nemen in één enkel pakket. Succesvolle multi-assetbeleggers weten wanneer ze vol op de aanval moeten spelen en wanneer juist een defensieve tactiek nodig is.

Alpha drivers

Multi-assetbeleggingen zijn om drie redenen zeer aantrekkelijk: ze identificeren beleggingskansen, maken gebruik van diversificatie om het risico te beperken en integreren duurzaamheid in alle aspecten. Ons team gebruikt de toolbox van Robeco’s kwantitatieve en fundamentele, op alpha gerichte capaciteiten om tot baanbrekende inzichten te komen.

Onze bekroonde publicatie '5-year Expected Returns' is ons jaarlijkse pronkstuk en wordt gebruikt als uitgangspunt, op basis waarvan we met onze alpha drivers een robuuste portefeuille opbouwen.

Onze aanpak

Wij geloven dat de financiële markten inefficiënt zijn en dat we met actief beheer alpha kunnen genereren. Het beleggingsproces is een gestructureerde, actieve en fundamentele top-downbenadering:

Ideeontwikkeling
01

Ideeontwikkeling

We zetten fundamenteel onderzoek in om alphakansen te identificeren. Op basis van de '5-year Expected Returns' beginnen we met het opbouwen van een robuuste portefeuille en daarna gebruiken we het tactische assetallocatie-beleggingsproces om de kloof tussen de reële waarde en de huidige marktkoersen te beoordelen en te verklaren.

Besluitvorming
02

Besluitvorming

Niemand heeft het monopolie op 'goede' ideeën. Onze beleggingsideeën worden uitvoerig getest om na te gaan of het rendementspotentieel en de beleggingsdoelstellingen worden waargemaakt en zijn afgestemd op de doelen van de klant. Deze ideeën worden routinematig besproken en ter discussie gesteld, en duurzaamheidsoverwegingen worden zorgvuldig afgewogen. Op basis van deze besprekingen komen we tot beslissingen over de uit te voeren transacties.

Portefeuilleopbouw en monitoring
03

Portefeuilleopbouw en monitoring

Vervolgens selecteren we strategieën die het beleggingsdoel het beste weerspiegelen. Dat kunnen Robeco-strategieën zijn, maar ook derivaten of ETF's als Robeco de gewenste strategie niet aanbiedt. Er wordt voortdurend toezicht gehouden op een aantal parameters, zoals volatiliteit en diversificatie, de beta van beleggingscategorieën, tracking errors en exposure naar duurzaamheidsaspecten.

Uitvoering
04

Uitvoering

De uitvoering van de beleggingsvisie op de markten vindt gecentraliseerd plaats buiten het team, in lijn met de handelsprocedures van Robeco.

Team

Het team beheert alle fundamentele multi-assetoplossingen van Robeco, van retailfondsen tot institutionele mandaten. De portefeuillemanagers hebben uitgebreide ervaring in het beheren van multi-assetportefeuilles, het inzetten van tactische assetallocatie-overlays, en het samenwerken met ons Sustainable Investing Center of Expertise. Daarnaast maakt het Sustainable Multi-Asset Solutions-team gebruik van al onze interne onderzoeken en capaciteiten. Zo zijn multi-assetspecialisten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het genereren van standpunten voor tactische assetallocatie en strategie-eigenschappen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in al onze duurzame multi-assetoplossingen. In de praktijk betekent dit dat wij in staat zijn om elke multi-assetportefeuille te beoordelen en te sturen op een groot aantal dimensies op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG-profiel), decarbonisatie en SDG's op basis van ons duurzaamheidskader. Ook kunnen we de milieuvoetafdruk van iedere portefeuille meten aan de hand van een reeks concrete milieu-indicatoren, zoals de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik en afvalproductie.

Substrategieën

Ingrediënten

01

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA

02

Gebaseerd op overtuiging

Flexibel en opportunistisch bij het uitvoeren van beleggingsvisies

03

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon